WWW.NEW.PDFM.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Собрание документов
 


Pages:   || 2 |

«УНІВЕРСИТЕТ ЗБІРКА НАУКОВИХ, НОСТАЛЬГІЧНО–ГУМОРИСТИЧНИХ ПРАЦЬ ЕТФ–ФАУ–ФІКТ за період 1977 – 2007 рр. (вибране) Друкується за рішенням Вченої ради Житомирського державного ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

ЗБІРКА НАУКОВИХ,

НОСТАЛЬГІЧНО–ГУМОРИСТИЧНИХ ПРАЦЬ

ЕТФ–ФАУ–ФІКТ

за період

1977 – 2007 рр .

(вибране)

Друкується за рішенням Вченої ради

Житомирського державного

технологічного університету

(протокол № 9 від 26 березня 2007 р.)

Житомир, 2007

ББК 74.58

З-41

УДК 378.8

Збірка наукових, ностальгічно–гумористичних праць

ЕТФ–ФАУ–ФІКТ за період 1977 – 2007 рр. (вибране). – Житомир:

ЖДТУ, 2007.–144 с .

ISBN 978-966-683-123-4 Збірка присвячена 30-річчю факультету інформаційнокомп'ютерних технологій. У ній зібрані матеріали, які ілюструють основні етапи розвитку факультету та його непересічні традиції .

Житомирський державний ISBN 978-966-683-123-4 технологічний університет, 2007 ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО–КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ СЬОГОДЕННЯ Коротко про 30-те ФІКТ-сьогодення (з неповним посиланням на першоджерела та фрагментарними хронологічними екскурсами) Шановні ЕТФ-ниці та ЕТФ-чики, ФАУ-шниці та ФАУ-шники, ФІКТушниці, ФІКТ-інці та взагалі ФІКТ-івці, представники інших, не розшифрованих вище, але шанованих факультетів, шановні гості, просто присутні, ті, що запізнюються, але прийдуть, та ті, що не прийдуть і тому вже запізнились!!!

Сьогодні, 17 квітня 2007р., ми святкуємо 30-ий день факультету інформаційно-комп’ютерних технологій. У 1983 та 1985 році мали місце відхилення від першоквітневих дат: 6-та річниця тоді ще ЕТФ святкувалася 02 квітня, а 8-ма – 31 березня відповідно. І нічого, все вдалося .

У зв’язку з зазначеною цифрою дуже напрошується на язик банальна фраза: “ЕТФ–ФАУ–ФІКТ: 30 років по тому” (в оригіналі за О. Дюма – "30 лет спустя") .

Стало гарною традицією, що закріпилась давно і назавжди, святкувати день нашого факультету ЕТФ–ФАУ–ФІКТ саме на нашому факультеті, а не на одному з інших (сьогодні це – ФДП, ФІМ, ГЕФ, ФЕМ, ОФФ, ФПС) (із попередніх звітів декана ЕТФ Забашти Ю.П., адаптованих під сьогодення) .

Наше свято відбувається, і це знають більш ніж 1700 студентів та 95 штатних викладачів нашого факультету, незважаючи на теплу зиму 2006/07 року, незважаючи на Указ Президента України щодо розпуску Верховної ради, незважаючи на семимильні кроки України в Євроспілку в галузі освіти, наслідком чого є впровадження у ВНЗ графіку та змісту навчального процесу за принципами Болонської угоди (не плутати з Оболонською місцевістю м. Києва, де виробляють Оболонське пиво, яке особливо полюбляють поціновувачі вітчизняного виробника). Для нашого університету це означає і наявність 4-ох 8-ми тижневих квотерів, і наявність після непарних квотерів 2-ох 2-о тижневих періодів міжквотерного контролю (не плутати із канікулярними періодами після закінчення сесій парних квотерів). Цього року традиційне свято нашого факультету – 1 квітня – припало на неділю. Це, плюс свято Воскресіння Господнього та наступні поминальні дні, що випали цього року також на період міжквотерного контролю, та специфіка студентського сприйняття вищесказаного і визначило дату цьогорічного святкування 30-ої річниці ФІКТ саме після вказаних подій, тобто сьогодні .

Крім того, легка іронія більшості викладачів ФІКТ щодо негараздів до Болонського періоду в освіті України відпочиває порівняно з їх (викладачів ФІКТ) ядовитою сатирою щодо Болонського сьогодення .

Незважаючи на настійливі вимоги МОНУ приймати студентів на І курс за кількісним співвідношенням fifty-fifty (50 на 50) (випереджаючи неоднозначне тлумачення сказаного, пояснюю, що згідно закону України “Про освіту” це означає, незважаючи на очевидну кількісну невідповідність, що 51% студентів мають прийматись до ВНЗ на навчання за державним замовленням, а 49% – за рахунок фізичних та юридичних осіб). До речі, для ФІКТу у 2006 р., як і в 2005 р., реальні цифри вказаного співвідношення були відповідно: 50,34% (146 чол. бюджетників із 290 чол. ліцензованого обсягу студентів першого курсу навчання ) на 49,66 % (144 чол. договірної основи навчання із 290 чол. набору). Тобто, вказане співвідношення не “дотягує” до нормативного .

Шановні! Сьогодні з впевненістю можна сказати, що 30 років прожиті не даремно. Хоча б тому, що сьогодні є кому, є де, є чим і є перед ким стверджувати це (першоджерело вже згадане) .

За весь попередній 30-тирічний період розвитку нашого факультету головним принципом викладачів, що був проголошений ще на першій річниці ЕТФ та вищеназваних його (факультету) трансформацій, був, є і буде принцип: "студента треба любити". Від себе додам: кожного студента, а це значить – любити всіх студентів .

Кожен сьогоднішній викладач ФІКТа любить його по-своєму, а саме:

зав. кафедри ПЗОТ Данильченко О.М. – через бази даних, які в ідеалі повинні перерости в призначену на "долгії лєта" для подальшої професійної діяльності програмістів базу знань. Ці "трударі" сіток та мереж Інтернетять “гектари” інформації. Озброївшись математичними методами дослідження операцій (в студентському побуті ММДО), любов у викладачів-спеціалістів до студентів стала ще сильнішою. Але професор Світлана Іванівна Яремчук має свою окрему викладацьку позицію. В результаті в студентів більш “ходовою” є назва (увага!) мат.(!) методи ММДО…;

зав. кафедри АУТС Гніліцький В.В., про якого в звіті декана 1981 року було сказано, що він не проти обміняти свій багатий внутрішній світ на зовнішній із всіма зручностями, але не надворі, а якщо надворі, то тільки на Багамах або на Болеарах, любить студентів через теорію інформації та методи її захисту. Проте він, як показує практика, ніяк інформаційно захистити всіх студентів не в змозі: небажана інформація просочуться у військкомати та ЗАГСи, в результаті чого багато студентів та студенток несуть службу або від 6 ранку і до паркана (характерно для ексстудентів, що проходять службу в Збройних силах України, можливі просторово-часові зміни та варіації), або після безсонних ночей біля немовлят, пелюшок тощо (можливі інші варіанти). Не зважаючи на вимушену тимчасову відсутність фахівців з теоретичних основ анекдотології та визнаного провайдера цієї справи Корнійчука А.І. (перша згадка про дану предметну область – див. звіт декана ЕТФ за 1980р.), на кафедрі АУТС викладачі вже давно розрізняють самі та навчають розрізняти студентів реле поляризовані та реле паралізовані (елементна база має бути сучаснішою);

зав. кафедри РТ Коваленко М.В., люблячи студентів, часто входить в себе, але ніколи не повертається з пустими руками. Він дуже полюбляє решітки (альтернатива – ґрати) і на їх базі – антени. При цьому він (Коваленко М.В.) розрізняє фазовані, інтегральні, оптичні, цифрові та інші решітки, що робить його ще більше широкополосним, широкодіапазонним та, як результат, більш ефективним, що ніяк не проявляється в його бажанні ставити вчасно, а часто-густо і взагалі не ставити оцінки в залікові книжки студентів (зауваження в лапках – "бідні студенти та працівники нашого деканату…");

бажання зав. кафедри ЕА Манойлова В.П. бути комунікабельним щонайменше 1 раз в семестр і щонайбільше 4 рази в рік з врахуванням міжквотерних контролів, призвело до відкриття на нашому факультеті нової спеціальності – "Технології та засоби телекомунікацій" – і це після того, як не все з’ясовано ні з Кірліановим ефектом, ні з пульсовими хвилями, ні з багатьма іншими позиціями медичної інженерії. І, не зважаючи на те, що "за вредність характеру не платять" (див. звіт декана за 1983р.), він (Манойлов В.П.) особисто продовжує щонайменше чоловік на 20-25 в рік випереджати всіх інших викладачів факультету щодо постачання Збройним силам України нового поповнення, яке після служби, а може і під час її, починає дуже полюбляти такі нелюбимі в студентські роки предмети як основи радіоелектроніки, основи електродинаміки і т.і. Ну що ж, і такий спосіб прививати бажання вчитись має право на існування .

Звідсіля висновок: Манойлов В.П. – педагог, який далеко зайде…;

хронічно висококваліфіковано, не часто, але інтелігентно, пожіночому лагідно, по-професорські вимогливо і по-докторські прискіпливо впроваджує у нас на факультеті автоматизовані технології вимірювань різних фізичних величин на основі гравіметрів, гіроскопів та інших приладів, що літають та/або плавають високо і не дуже, та/або глибоко і не дуже, та/або взагалі не рухаються, зав. кафедри АіКТ Безвесільна О.М., д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України. Цій кафедрі не зовсім пощастило: на ній працює декан, тобто я… Деякі студенти ФІКТ, що належать, вочевидь, до нежиттєрадісного (за результатами міжквотерного контролю та семестрових сесій) прошарку студентів, в’їдливо зауважують, виходячи з мого деканського кабінету, що, мовляв, (цитата) "важко віриться (а у деяких і "взагалі не віриться" ремарка декана), що декан теж колись був студентом". Це їхня (студентів) природна реакція на мої постійні нагадування типу: ялинку бажано виносити з квартири ще взимку, а не в травні. Це на нашому деканськостудентському сленгу означає, що сесію, наприклад, зимову необхідно здати ще в січні, а не в травні;

без побоювань бути звинуваченим у початковій ірраціональності та уподобанням до атрибутів інферналізму (див. звіт декана за 1982р.) можна правдиво сказати, що найкращий колективний друг військкоматів різного рангу, калібру та територіального розташування – це міжфакультетський колектив, так би мовити, колектив університетського рівня – кафедра вищої математики (зав. кафедри д. ф-м. наук, професор Коваль В.О.). Всі без винятку її члени, не боячись втоми, не рахуючись із своїм особистим часом, не зважаючи на вказівки, рекомендації та поради декана та ректора і навіть на результати статистичної звітності університету перед МОН України за формою 3НК (не плутати з форматом МР3 запису та відтворення інформації) нещадно роблять свою "математичну" справу .

В результаті особливо інженерні факультети суттєво недораховуються своїх студентів. І це вже з першого курсу навчання…;

особливою "фізвихованською" любов’ю люблять студентів викладачі кафедри фізвиховання (завідувач к.п.н., доц. Петренко І.І.). Ні один з них (викладачів) не демонструє свого розуміння того, що так же, як наперед неможливо наїстися, неможливо в один день відпрацювати всі пропущені заняття з фізичного виховання. А терміни жорсткі… в деяких студентів “плаче” стипендія… плачуть батьки… Ось вам і любов… В результаті на ім’я декана з’являються такі заяви: "Декану ФІКТ Кририловичу В.А .

студента групи АК-28 Шиманського В. Заява (ви тільки вслухайтесь!!!) .

Прошу вас здати всі мої борги до 03 березня 2007 року. Підпис. Дата 27.02.2007." Після таких заяв декан в розпачі, часу навіть в нього практично немає і добре, якщо борг один. Одне слово – no comment…

Resume:

1. ФІКТ – не іграшкове кошеня, а зубр сучасної інженерії;

2. підтвердженням громадянської мужності викладачів ФІКТу є очевидний постулат: “Если судить по большому счету, то просто из ничего делаем что-то”, що особливо є актуальним в останні роки;

3. святкування днів ЕТФ-ФАУ-ФІКТ має ряд побічних ефектів, а саме

– як гриби посипались святкування днів інших факультетів, наприклад, найближчий – день ГЕФа в травні місяці, з чим ми його превентивно поздоровляємо;

4. вважаю, що вказаним вище декан прозвітував небагато про багато чого та розповів коротко про наше ФІКТ-янське різне;

5. ФІКТ - “друзяками” військоматів (в пріоритетному порядку) вважати:

Манойлова В.П. (безперечний та одноосібний лідер), Коваленка М.В., Яремчук С.І. та майже всю кафедру вищої математики;

6. практичні рекомендації та поради наступним деканам:

продовжувати займати принципову позицію перед ректоратом щодо того, що день святкування кожної наступної річниці ФІКТ, незалежно від дати, має бути для колективу ФІКТ тільки святковим. Це означає, що викладачі ФІКТ приходять на роботу, але самовіддано, з ентузіазмом не працюють, студенти дружньо приходять на заняття, але не менш дружньо на пари не з’являються. Цей день продовжувати вважати днем узагальнених дружніх розіграшів та обманів, днем приємних сюрпризів та чудернацьких чудес, днем посмішок та веселощів;

практикувати щорічні звіти декана за період від квітня до квітня;

практикувати не заважати заняттями іншим факультетам святкувати день нашого факультету, в зв’язку з чим розглянути доцільність розширити масштаб свята дня ФІКТ і довести його до рівня щонайменше університетського;

контролювати викладачів факультету, багато з яких працюють в квазіпаралельному режимі роботи в декількох ВНЗ, для запобігання роботи в режимі накладання консультацій на заняття і навпаки, іспитів на канікули і навпаки, переривання та запізнення і навпаки, закріпити єдиний правильний режим роботи викладачів – режим реального часу (за мотивами звіту декана ЕТФ 01.04.1984р.);

з професійною прискіпливістю співчувати за зменшенням рівня диференціації студентської маси на студентів та нестудентів із доведенням цього показника в найкоротший термін до нуля або до нескінченно малої величини;

шанувати, зберігати та помножувати добрі традиції ЕТФ-ФАУ-ФІКТ;

боротися за честь та чистоту мундира, оскільки ЕТФ-ФАУ-ФІКТ мав, має і буде мати своє обличчя без втручання і впливу на нього відомих “косметичних” корпорацій;

всіляко не виконувати і не впроваджувати у викладацьку практику навчального процесу принципи: все ні про що і ніщо про все (в оригіналі

– “всё ни о чём и ничего обо всём”);

в своїй діяльності керуватися тим, що поряд із досягненнями є і недосягнення, що за своїм змістом є потужнім мотиватором з позитивним причинно-наслідковим зв’язком щодо потенційних перспектив подальшого розвитку факультету, оскільки “основні”, “випускаючі” факультети вже дозволили виділитись із себе новим факультетам, а ми все ще шукаємо ілюзорне економічне обґрунтування цього;

пам’ятати, що незважаючи на те, що скупий платить двічі, випускники ЕТФ-ФАУ-ФІКТ не влаштовуються на роботу до скупого, а працевлаштовуються за знаннями, вміннями та навичками, які здобули за час навчання на факультеті незалежно від часу та тривалості навчання .

Загальні висновки та побажання .

30-річний період нашого факультету – не просто калейдоскоп подій, це перш за все студенти, студенти 30-річної давності, студенти сьогоднішні, це професорсько викладацький склад тоді та тепер, це багато іншого, насиченого, живого, незабутнього ЕТФ-ФАУ-ФІКТ-змісту .

Мужніє факультет, мужніють наші студенти, вони стають не тільки більш кваліфікованішими щодо їх професіоналізму. Вони стають більш досвідченішими, мудрішими просто в житті .

Конвульсивного всім сміху, кордебалетного настрою, посмішок та вміння вийти із будь-яких життєвих на перший погляд безвихідних ситуацій. Я впевнений, у вас це буде, і ви це зможете .

Із святом вас – всіх, хто присутні або з якихось причин не присутні в цій залі; шануймося, ЕТФ-ФАУ-ФІКТівці, бо ми того варті!!!

–  –  –

На факультеті ведеться підготовка фахівців за п’ятьма напрямами:

– комп’ютеризовані системи, автоматика і управління (спеціальність, магістратура – „системи управління і автоматики”), денна та заочна форма;

– автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (спеціальність, магістратура – „автоматизоване управління технологічними процесами”), денна та заочна форма;

– комп’ютерні науки (спеціальність, магістратура – „програмне забезпечення автоматизованих систем”), денна та заочна форма;

– радіотехніка (спеціальність, магістратура – „радіотехніка”), денна та заочна форма;

– електронні апарати (спеціальності, магістратура – „біотехнічні та медичні апарати і системи”, "технології та засоби телекомунікацій"), денна та заочна форма .

За період свого існування на ЕТФ-ФАУ-ФІКТ було підготовлено біля 3,5 тис. фахівців (інженерів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів) .

Фахівці спеціальності “програмне забезпечення автоматизованих систем” підготовлені до професійної діяльності у розробці компонентів комп’ютеризованих систем, в тому числі систем обробки інформації і управління, комп’ютеризованих систем проектування, систем штучного інтелекту та системного програмного забезпечення ЕОМ, автоматизованих систем обробки текстової та графічної інформації, інтелектуальних систем прийняття рішень, а також можуть працювати в галузі прикладної математики, системного аналізу та управління .

Кількість випущених фахівців,

–  –  –

На основі одержаних знань фахівець з комп'ютерних інформаційних технологій може залучатись до економiчної, комерційної та викладацької діяльності, має змогу адаптуватись та брати участь в таких видах діяльності:

– проектно-конструкторській розробляти нове програмне забезпечення загального та спецiального призначення, виконувати розрахунки з використанням САПР для потреб пiдприємств та розробляти вiдповiдну конструкторську документацiю;

– виробничо-технологiчній брати участь в технологiчнiй пiдготовцi виробництва програмних продуктiв, розробцi нових та удосконаленнi iснуючих програмних продуктiв, виконувати вiдповiднi технологiчнi розрахунки та розробляти технологiчну документацію;

– експлуатацiйно-технiчній експлуатувати, пiдтримувати та модифiкувати програмне забезпечення;

– науково-дослiдній проводити випробування та експериментальнi дослiдження розроблених програмних продуктiв;

– органiзацiйно-керiвничій керувати окремими ланками при розробцi складних програмних проектiв, проводити технiко-економiчний аналiз ефективностi проектно-конструкторських та технологiчних розробок .

Підготовка фахівців ґрунтується на вивченні стентами фундаментальних природничих (загально-наукових) та інженерно-технічних дисциплін, дисциплін гуманітарної та загально-економічної освіти та дисциплін спеціалізації .

Головна увага приділяється вивченню дисциплін першої групи. Фахівець повинен засвоїти методи аналітичної та обчислювальної математики, основи теорії ймовірностей та математичної статистики, елементи досліджень та теорії планування експериментів, математичного програмування та теорії прийняття рішень у обсязі, необхідному для розуміння матеріалу, що вивчається, а також вирішення практичних задач по спеціальності. Обов'язковим є знайомство фахівця з питаннями техніки безпеки та екології .

До першої групи входять також фундаментальні інженерно-технічні дисципліни, які закладають базу спеціальності .

Дисципліни спеціалізації дають фахівцю основні знання з фаху, а саме: операційні системи, оболонки та середовища, позасистемні утиліти, алгоритмічні мови, методи побудови та технології розробки програм, інструментальні засоби, пакети прикладних програм, підвищену підготовку з спеціальних розділів математики - оптимізації, екстремальних задач, прийняття рішень тощо, будови мереж ЕОМ та роботи в них, побудови компіляторів, баз даних, баз знань та експертних систем .

Крім того, спеціалісти вивчають наукові основи побудування операційних систем, теорію інформації, теорію складності екстремальних задач .

На заключному етапі підготовки спеціаліста для нього може розроблятись індивідуальний план відповідно його наукових інтересів та вимог підприємств-замовників .

Випускаюча кафедра програмного забезпечення обчислювальної техніки (ПЗОТ) створена у жовтні 1991 року. За час існування кафедра підготувала понад 1000 фахівців .

Кафедра має 5 комп’ютерних класів, в яких студенти працюють на сучасних комп’ютерах. Всі комп’ютери об’єднані в локальну мережу та мають доступ до мережі Internet. На даний час на кафедрі навчаються 376 студентів денної та біля 190 студентів заочної форм навчання .

Фахівець у галузі автоматичного управління (спеціальність “системи автоматики і управління”)– це особа, яка отримала глибокі знання та практичні навички в галузі інформаційних технологій, комп’ютерної інженерії, систем передачі та обробки інформації, мікропроцесорних систем, автоматичного та автоматизованого управління .

На основі одержаних знань такий фахівець має змогу брати участь в науково-дослідній, проектно-конструкторській, експлуатаційнотехнічній, організаційно-керівній діяльності, а саме:

– досліджувати об’єкти, засоби автоматики та автоматизації і функціонування автоматизованих систем управління;

– розробляти алгоритми управління, обробки інформації, діагностування і контролю технічних об’єктів;

– розробляти спеціальне програмне забезпечення для систем управління;

– розробляти системи управління і автоматики, інформаційні системи (комп’ютерні мережі) із застосуванням сучасних систем автоматизованого проектування та новітньої елементної бази;

– виконувати роботи по налагодженню, випробовуванню і технічному обслуговуванню засобів і систем автоматики та зв’язку, різноманітних електронних пристроїв;

– виконувати функції по організації колективів, оперативному управлінню і контролю їх роботи з метою розробки, виготовлення, впровадження та експлуатації засобів і систем автоматичного і автоматизованого управління .

Випускаюча кафедра автоматики і управління в технічних системах (АУТС) – одна із перших, найстаріших випускаючих кафедр факультету із вагомими науковими традиціями. За час існування кафедра випустила майже 2,5 тисячі фахівців: інженерів, бакалаврів, спеціалістів та магістрів .

З 1993 року кафедру очолює відмінник освіти України, к.т.н., доцент Гніліцький В.В. На кафедрі працюють 12 викладачів, 7 з них кандидати технічних наук, доценти, які викладають більше 30 дисциплін. Майже всі викладачі разом із навчальною роботою займаються науковою роботою;

3 з них закінчують працювати над кандидатськими дисертаціями .

Кафедра має 3 спеціалізовані навчальні лабораторії з необхідним обладнанням та комп’ютерний клас; комп’ютери об’єднані в локальну мережу та мають доступ до мережі Internet .

Спеціаліст з "автоматизованого управління технологічними процесами" може самостійно виконувати роботи по керівництву підрозділами середнього рівня, конструкторськими та технологічними підрозділами, самостійно розробляти стандартні та нестандартні програмнотехнічні засоби автоматизації та їх складне технологічне оснащення .

Випускники можуть працювати начальниками виробничих дільниць, начальниками цехів та їх заступників, інженерами-технологами, інженерами-конструкторами, начальниками виробничих лабораторій, а також можуть займати різні інженерні посади в проектно-конструкторських, технологічних та науково-дослідницьких організаціях та займатися педагогічною діяльністю у відповідних технікумах, коледжах та технічних ВНЗ І–ІV рівнів акредитації .

Випускаюча кафедра – автоматизації та комп’ютеризованих технологій (А і КТ) .

Посаду завідувача кафедри обіймає д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України Безвесільна О.М .

На кафедрі працюють 15 викладачів, з них – 3 професора, 8 доцентів, 1 старший викладач, 3 асистента. На сьогодні 12 аспірантів та пошукачів готують до захисту дисертації вченого ступеня кандидата технічних наук, готуються також 2 докторські дисертації. Кафедра забезпечує викладання 38 загально-інженерних та спеціальних дисциплін .

Особливу увагу кафедра приділяє проблемам міжнародного співробітництва з технічними університетами Великобританії, Греції, Іспанії, Італії, Німеччини та Росії. Протягом 2002–2006 рр. виграно міжнародні гранти “Майстер ділового адміністрування та інформаційні технології” (програма Tempus Tacis), “Безпека вживання харчових продуктів на радіоактивно-забруднених територіях” (програма NATO), “Європейські стандарти у викладанні економіки міжнародного туризму” (програма Tempus Tacis), грант NATO на проведення літньої школи “Сучасна наука та технології для біологічного очищення територій, забруднених хімічними та радіоактивними відходами” .

Фахівець з радіотехніки підготовлений до професійної діяльності на підприємствах, установах і організаціях всіх форм власності, які пов’язані з радіотехнікою .

Спеціаліст за фахом,,радіотехніка“ повинен мати знання та навички у вирішенні таких технічних та організаційних питань:

розробка радіотехнічної апаратури та її складання;

технічна підготовка виробництв радіотехнічних систем;

проектування радіотехнічної апаратури;

проведення економічного аналізу технологічних процесів виготовлення радіотехнічної апаратури та її складових;

розробка організаційних структур та заходів для підвищення ефективності виробничого циклу радіоелектронної апаратури;

використання систем автоматичної розробки та проектування РЕА;

управління на рівні середнього інженерного персоналу (майстер, старший майстер, заступник начальника цеху, начальник цеху, заступник начальника відділу, начальник відділу) .

Спеціаліст з радіотехніки може займати на промислових підприємствах, проектних та науково-дослідних організаціях, установах та навчальних закладах слідуючі посади:

майстер виробничої дільниці;

старший майстер виробничої дільниці;

інженер-технолог цеху;

інженер-технолог відділу головного технолога;

інженер-технолог відділу головного механіка;

інженер-конструктор в проектних установах;

інженер та молодший співробітник у науково-дослідних організаціях і відділах;

заступник начальника цеху;

начальник цеху;

заступник начальника відділу на підприємствах і в установах;

керівник підприємств і установ радіотехнічного спрямування;

викладач технічних дисциплін у професійно-технічних училищах і вищих навчальних закладах І-IV рівнів акредитації .

Випускаюча кафедра – кафедра радіотехніки. Очолює кафедру почесний академік Академії прикладної радіоелектроніки Росії, України та Білорусії д.т.н., професор Коваленко Микола Вікторович .

Викладачі викладають 30 спеціальних навчальних дисциплін .

При кафедрі функціонує аспірантура .

Фахівець спеціальності “біотехнічні та медичні апарати і системи” підготовлений до наступних видів професійної та економічної діяльності:

– виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для обробки медичної інформації;

– виробництво деталей електронного устаткування, а саме: гібридних інтегральних мікросхем та мікроблоків, запасних частин для електронної апаратури;

– виробництво, ремонт, монтаж та встановлення апаратури для трансляції та ретрансляції передач;

– виробництво, ремонт і монтаж апаратури для запису та відтворення звуку та зображення;

– виробництво медичного, хірургічного та ортопедичного обладнання: електронних апаратів та устаткування діагностики, досліджень, лікувальної дії, реабілітації, що використовуються в загальній медичній, хірургічній, стоматологічній та ветеринарній практиці, в тому числі: електродіагностичної апаратури, електрокардіографів, ультразвукового діагностичного устаткування, ядерних магнітних резонаторів, офтальмологічних приладів; апаратів, що використовують альфа, бета, гамма промені, рентгенівських трубок; елетронних апаратів та устаткування, що використовуються в терапії та хірургічній практиці, апаратури для озонотерапії, штучного дихання; штучних кінцівок та інших частин тіла, слухових апаратів, кардіостимуляторів тощо;

– монтаж та обслуговування технічно складного медичного, хірургічного та ортопедичного обладнання;

– обслуговування засобів та споруд зв’язку усіх видів: каналів, станцій, устаткування, апаратури, повітряних лініх та кабельних мереж, забезпечення радіо і супутникового зв’язку;

– технічне обслуговування та ремонт офісної електронної та комп’ютерної техніки .

Випускаюча кафедра – кафедра електронних апаратів забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів даної спеціальності. Своїм головним завданням кафедра вважає задоволення попиту щодо фахівців, здатних працювати в сфері медичної інженерії. Інформаційне забезпечення та лабораторна база відповідає сучасним вимогам, кафедра має власний комп’ютерний клас, є Internet. Кафедра має лабораторії, що використовуються при викладанні фундаментальних та професійноорієнтованих дисциплін у відповідності з програмами підготовки фахівців напряму “Електронні апарати” .

На кафедрі функціонує аспірантура .

Фахівці спеціальності „технології та засоби телекомунікацій” здатні створювати, проектувати, експлуатувати та ремонтувати сучасні системи та засоби зв’язку і телекомунікацій; системи передачі, обробки та прийому даних; системи автоматичного управління в галузі телекомунікацій .

Крім цього фахівці отримують навички роботи з комп’ютерною та офісною технікою, а також спеціалізованим обладнанням .

Випускники можуть працювати: спеціалістами з проектування, експлуатації, настройки та ремонту радіоелектронної апаратури та систем зв’язку, операторами усіх видів зв’язку, радіоінженерами, спеціалістами з систем навігації, охоронної сигналізації, монтажниками – ремонтниками провідних та безпровідних АТС, менеджерами – консультантами з продажу, викладачами коледжів та ПТУ з данного напрямку .

Термін навчання бакалавра 4 роки, а спеціаліста – 5 років .

Випускаюча кафедра електронних апаратів створена у 2004 році на базі кафедри медичних приладів і систем, що працювала з 1998 року .

Крім підготовки бакалаврів та спеціалістів по спеціальності „Технології та засоби телекомунікацій” кафедра забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності „Біотехнічні та медичні апарати і системи” .

На кафедрі працює 7 викладачів, серед яких 1 – доктор технічних наук, професор, 3 – кандидати технічних наук, доценти. Всі викладачі кафедри поєднують навчальну роботу з науковою .

Кафедра має в своєму складі лабораторії, які забезпечують практичну підготовку фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін та комп’ютерний клас з виходом в Internet .

З 1995 року на ФІКТ функціонує навчальний комплекс „автоматизація технологічних процесів та виробництв” між Новоград-Волинським промислово-економічним коледжем, технологічним коледжем м .

Житомира, Житомирським агроекологічним коледжем та ЖДТУ. В 2002 р. було створено навчально-науковий комплекс „Програміст” в складі ЖДТУ та Бердичівського політехнічного коледжу, а в 2004 році – створено навчальний комплекс "Комп’ютеризовані системи управління", до складу якого увійшли ЖДТУ та Житомирський технологічний коледж. В рамках цих комплексів ведеться підготовка фахівців відповідних спеціальностей („автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами” та „програмне забезпечення обчислювальної техніки” та "системи управління і автоматики") за інтегрованими навчальними планами. На навчання в рамках комплексів приймаються на навчання на 3-ій курс випускники вказаних навчальних закладів, що здобули кваліфікацію „молодший спеціаліст” .

Факультет має найбільший в університеті обсяг ліцензійного набору студентів на перший курс. В 2006 р. він дорівнював 290 осіб, з них 146 осіб – за рахунок держбюджету України .

Перелік напрямів та спеціальностей, за якими ведеться підготовка фахівців на ФІКТ, вказує на те, що випускники нашого факультету в значній мірі можуть „перекрити” всі потреби в інженерних фахівцях відповідних галузей господарства Житомирського регіону .

Про рівень підготовки наших випускників вказує постійний попит на них на ринку праці .

Випускники факультету працюють на досить престижних та високих посадах на підприємствах та в організаціях як в Україні, так і в країнах близького і дальнього зарубіжжя .

Значна кількість випускників присвячує своє майбуття науковій та науково-педагогічній роботі. Цьому значною мірою сприяє наявність на випускаючих кафедрах факультету 23 навчальних лабораторій, 10 комп’ютерних класів, наявність в університеті відділу аспірантури та, безперечно, висококваліфікованих викладачів, що вміють в багатьох студентах розгледіти їх хист до цієї діяльності .

Викладачі та співробітники факультету приймають активну участь у міжнародних наукових програмах, проектах та грантах. Їх активна участь в організації та проведенні міжнародних наукових та науково-технічних конференцій, семінарів стала вже невід’ємною рисою професійної діяльності .

Хронологія за останні роки щодо цього наступна:

2003 p. – участь в міжнародному проекті програми „International University Master Science and Technology for Sustainable Development of Contaminated Sities" .

Викладачі кафедри А і КТ Ковальчук A.M., Ярчук В.М.- викладання в університеті м. Парма, Італія;

2003-2006 р.р. – участь в міжнародному проекті Tempus Tasis CD_JEP23250-2002 "Masters of Business Administration and Information Technologies" (Магістри ділового адміністрування та інформаційних технологій) .

Викладачі кафедри А і КТ Ковальчук A.M., Самолюк І.І. - виконавці, технічний персонал проекту;

2004-2007р.р. – участь у міжнародному проекті CD-JEP 21244EU Standarts in (Teaching international Tourism Economics (EUSTITE) (Європейські стандарти в навчанні Економіці Міжнародного туризму)»

Самотокін Б.Б. - науковий керівник;

Янчук В.М. - адміністратор від ЖДТУ;

2006-2009р.р. – участь в міжнародному проекті JЕР-26182-2005 «EU-UA Master Degree in Software Enginiring» (Підготовка магістрів з програмного забезпечення). Загальна сума проекту про474440 євро, частка ЖДТУ 160160 євро .

В 2002 р. на ФІКТ започатковано проведення науково-технічної конференції „Інформаційно-комп'ютерні технології", III конференцію ІКТ-2006 проведено 7-9 грудня 2006 року .

Під керівництвом проректора з міжнародних зв'язків д.т.н., проф. Самотокіна Б.Б. працює постійно діючий міжкафедральний семінар з наукових проблем, якими займаються співробітники, викладачі та аспіранти кафедр А і КТ, АУТС, ПЗОТ .

Під керівництвом декана ФІКТ к.т.н., доц. Кириловича В.А. з лютого 2004р. працює постійно діючий міжкафедральний семінар «ГВС: теорія і практика». Учасники - викладачі, аспіранти, магістранти кафедр А і КТ, АУТС, ПЗОТ .

Відомим в університеті є "співучий" деканат ФІКТ у. В силу своїх аматорських можливостей декан факультету та три його заступники щиро поздоровляють колег та структурні підрозділи факультету та університету із святами .

Факультет славиться своїми сортивними досягненнями і традиціями .

Наприклад, до збірної команди університету з плавання 2006-2007 рр .

входять 3 представники ФІКТ з 4 членів команди.Про спортивне життя факультету та університету вцілому більш детально подана інформація у відомостях про кафедру фізичного виховання .

Вчені, викладачі та співробітники факультету підтримують постійні творчі зв’язки з ВНЗ України (Київ, Харків, Львів, Кіровоград, Севастополь), а також Росії, Бєларусі, Польщі, Словаччини, Чехії, Німеччини, Італії, Бельгії, Іспанії .

До нашого ювілею один з "наших за кордоном" прислав на адресу факультету такі вітання:

Любі друзі!

Першого квітня 2007 року, рівно 30 років тому, після того як я ввечері знову начитався Шерлока Холмса, в мене з’явилося бажання все ж таки зустріти цього професора Моріарті і сказати йому все, що я про нього думаю. Так ось, стою я оце зараз на Бейкер стріт 221b поруч з професором Моріарті і думаю: ось яке воно щастя – одна з моїх мрій здійснилася (див. фото). А все чому? А тому, любі друзі, що 30 років тому я вчився на ФІКТі в ЖФ КПІ і читав(ся) різних книжок. Так ось, бажаю я вам, студенти політеху, вчитися хоч би так добре, як я і профессор Моріарті, та мати, та здійснити якусь свою мрію, хоча б таку незвичайну, як ця, що я щойно розповів .

Із святом 30-річчя ФІКТ Микола Колодницький, колишній студент гр.АТ-11, Лондон, Великобританія, Бейкер стріт, 221b

ГУМОРИСТИЧНОНОСТАЛЬГІЧНА

Светлой памяти Юрия Павловича Забашты и Дмитрия Егоровича Плечистого посвящается… Нас по-прежнему 46... Располневших, слегка полысевших, местами поседевших… Но мы еще помним те времена, когда не было интернетобразованных ФИКТовцев, а были полноценно-обученные, хотя и абсолютно компьютерно-безграмотные АТэшники; когда красавицывыпускницы доставали «свободные» дипломы, дающие право стать командиршами социалистически-развитого производства не где-нибудь в Ямало-Ненецком нацокруге, а непосредственно в родном Житомирграде; когда наряду с нами, откровенно-задиристыми «дневниками», грызли гранит науки почтенно-степенные «вечерники»; когда не многочисленные маршрутки и личные автомобили, а всего лишь два транспортных средства обслуживали потребности студенчества политеха .

Вечно переполненный троллейбус №5 да повидавший виды ГАЗ-21, принадлежавший высоченному пышноусому хозяину, слегка похожему на папанинского Кису Воробьянинова, в котором, проучившись несколько месяцев, только безнадежно-ленивый мог не узнать главного трубодура факультета, а по совместительству еще и знатока электронных устройств автоматики, Владимира Федоровича Корниловского… Мы – это не чем вроде бы не выделяющийся 4-выпуск стационарников АТ .

Наши девчонки отвечали средне-институтским стандартам длины ног и объема груди, талии и бедер, и не хуже других разбирались в хитро-мудром сплетении трех электродов, образующих транзистор. Что касается мужской половины выпуска, то здесь уже можно было вести речь о динисторах, тиристорах, а то и семисторах – в зависимости от степени участия в затяжных технических дискуссиях некоей Зоси, как теперь принято говорить, натурального коллекционного продукта торговой марки «Золотая осень». Впрочем, это не помешало нам подготовить одного мастера спорта, вырастить одного Ленинского стипендиата, образовать четыре(!) супружеские пары, получить полтора десятка красных дипломов и… принять как неизбежность судьбы отчисление четверых из тех, кто начинал с нами осваивать политехническую ниву в далеком 1975…

– Ну, если в 1975, тогда все ясно, – скажут многие из прочитавших эти строки. – Матышнюк, Петров, Постный, Романчук, Яницкий, не так ли?

Те, кто возрождали КВН?

– Да, это мы, – будет ответ. – Хотя сами мы ничего не организовывали: ни КВН, ни Дней факультета со всеми их шутками-розыграшами, спортивными прикол-состязаниями и псевдо-научными юмористическими конференциями. Нам повезло гораздо больше – волею судьбы нам позволили стать первыми винтиками в осуществлении потрясающей по своим последствиям идеи создания студенческо-преподавательского братства под названием ЭТФ .

Итак, год 1978… Уже создан факультет, работает деканат, формируются первые традиции… Действие первое. Вторая половина февраля, начало весеннего семестра. Аудитория 248. Заканчивается лекция по курсу «Теория автоматического управления» для групп АТ-7, АТ-8. Преподаватель – Анатолий

Иванович Тютюнник:

– Один из нагляднейших примеров использования теории автоматического управления на практике – котельная. Как только температура воды в системе понижается, кран-задвижка, регулирующая впрыск газа, приоткрывается, что, естественно, приводит к повышению температуры нагреваемой воды, и, как следствие, к призакрыванию все той же задвижки, регулирующей впрыск газа. Вопросы есть?

– Є. Студент групи АТ-8 Валерій Дзюбенко. Я не зрозумів наведений приклад. Яка там котельня? Два роки тому на лекції з введення в спеціальність завідуючий кафедрою Кравець обіцяв, що ми будемо працювати не кочегарами, а керівниками автоматичних космічних комплексів. А що пропонуєте нам Ви?

– Ваш юмор, Дзюбенко, неуместен. Примените его лучше на предстоящем факультетском капустнике, если, конечно, это Вам о чем-то говорит и если силенок хватит .

Действие второе. Начало марта. Все тот же семестр и все та же аудитория. Лекция по курсу «Основы вычислительной техники».

Вместо уехавшего в командировку Юрия Павловича Забашты (как позже стало понятно, уехавшего умышленно) заходит Надежда Петровна Каргополова:

– Никакая вычислительная техника, никакие самые современные ЭВМ не смогут помочь человеку, если у него отсутствует чувство юмора .

Или его нет, или оно есть. Нам кажется, что на Вашем потоке этого чувства хватает с избытком. И кому как не Вам стать зачинателями факультетских капустников, о которых, насколько я наслышана, уже говорил с Вами расшевелить заснувшие и ничего не видящие, кроме собственной зачетСможете? Не верю! Впрочем, докажите!

Действие третье. Тот же день, 15-00. Аудитория 250. Стихийновозникшее собрание групп АТ-7 и АТ-8. Продолжение начатого Каргополовой разговора:

– Да препы нас просто поджучивают, разве не понятно?

– Откровенно разводят! Что мы – клоуны, что-ли, какие?

– И дернуло тебя, Постявичюс (ныне – гражданин США Владимир Постный), на рожон со своими обещаниями КВНовскими лезть! Кто тебя за язык тянул, кто просил за всех отвечать? Вот и будешь один отдуваться!

В это время вбегает запыхавшийся Матышнюк: – Ребята, что было!

Стоим мы с ТМщиками знакомыми, курим. Я им стишки садисткие про мальчика на стройке выдаю последние. Тут заходит Панишев и, проходя мимо, говорит: – А знаешь, Георгий, какой стишок первым был? Сидела птичка на лугу, подкралась к ней корова, схватила птичку за ногу, и птичка – будь здорова! Вот так-то, юморист-капустник .

– Но это уже откровенный вызов, они нас доведут-таки до сцены! Давай, Серега (ныне – гражданин России Сергей Попель), рисуй объявление, да ответ пообиднее придумай, чтобы от КВНчика с нами препы уж никак отвертеться не смогли! Кто за? Единогласно!

И началось. Всего невозможно ни пересказать, ни перевспоминать, ни в мемуарах описать… Да, в студенческие годы мы трижды выходили на сцену в составе КВН-команд «Смехотрон», «Полигном» и «Камертон» (соответственно 1978, 1979 и 1980), дважды возвращались на сцену после службы в армии (1983 и 1984), множество раз юморили в первоапрельских семинарах и конференциях, героически сражались в единственном в истории факультета спортивно-юмористическом побоище между преподавателями и студентами (1979). Многие поколения студентов видели это воочию, многие знают со слов товарищей, многие – слышат в первый раз. Но все это – только надводная часть айсберга .

Главное – другое. То, что дороже и памятнее любых КВН и состязаний, что скрыто от любопытно-посторонних глаз, о чем принято говорить в кругу настоящих друзей, независимо от возраста, занимаемых должностей и ученых званий. Люди, которые в то время были моложе на 10…12 лет нас, нынешних, создавали и создали в Житомире удивительный коллектив, единую команду, назвать которую кроме как студенческо-преподавательским братством ЭТФ, и язык не поворачивается .

Кстати, правила поведения в этом не зарегистрированном на бумаге братстве были крайне принципиальны. Мало кто поверит, но это так. Мы, совершившие на глазах сотен изумленных студентов почетный круг победителей на плечах преподавателей, ни в коей мере не могли рассчитывать на послабление в учебе; никто из нас, состязавшихся с преподавателями на одной сцене, не был застрахован от переэкзаменовки, если откровенно плавал и не был готов к сессии. Но зато любой мог рассчитывать на понимание, добрую шутку, дельный совет, а при необходимости, и помощь старших товарищей. Наверное, не было в ту пору в вузах Украины факультета с настолько человеческим, говоря словами классика, лицом, где студенты и преподаватели были бы так похорошему дружны, так сообща нацелены на решение общефакультетских задач – и в учебе, и в быту, и, конечно, в организации досуга .

А наша роль в этом была, как уже сказано выше, – проста и почетна .

Мы сами ничего не организовывали, нам доверили быть участниками становления чуда по имени ЭТФ. И мы, как нам кажется, не оплошали .

Хотя судить, конечно же, Вам, убеленные сединами, тридцатилетние по ЭТФ/ФИКТ-возрасту, но восемнадцатилетние по духу ветераны, тем, кто все эти тридцать лет были и остаются преданными родному вузу и факультету .

Огромное спасибо и низкий поклон Вам, господа Учителя и уважаемые юбиляры – Юрий Павлович Забашта, Дмитрий Егорович Плечистый, Виталий Иванович Волошин, Надежда Петровна Каргополова, Анатолий Васильевич Панишев, Анатолий Игнатьевич Тютюнник, Анатолий Иванович Корнейчук, Альберт Федорович Панов, Владимир Александрович Скачков, Василий Антонович Ищенко, Григорий Тимофеевич Уставщиков, Леонид Григорьевич Кравец, Виталий Васильевич Гнилицкий, Владимир Иванович Щвец .

–  –  –

Я теперь понимаю муки тех, кто взялся описывать дела давно минувших дней. Тем более, если почти никаких документов не осталось .

Приходится доверяться одной лишь памяти. Очень трудно построить временную цепочку событий, так как не всегда события вспоминаются в связи со временем. И все таки попробую .

Тридцать лет назад был издан приказ о создании в нашем институте механического и электротехнического факультетов. До этого у нас был один факультет с дневным и вечерним отделением .

Деканом электротехнического факультета – ЭТФ – был назначен доцент нашей кафедры автоматики и телемеханики (кафедра АТ) Забашта Юрий Павлович. Он появился в нашем институте одновременно со мной

– в 1976 году, но, честно говоря, я мало, что могу вспомнить о нем до его назначения деканом. Играли в шахматы, рассказывали друг другу анекдоты. По настоящему мы узнали Юрия Павловича именно после того, как он стал деканом .

Личность эта была незаурядная. Эрудит, мог сочинять стихи, юморески, любил слушать и рассказывать анекдоты. Никогда ни на кого не кричал, особенно на студентов, но умел, если нужно, быть строгим .

Очень быстро изучил жизнь студентов и знал о них больше, чем любой куратор. Но самое главное заключается в том, что Юрий Павлович был прекрасным организатором. Умея многое делать сам, он, тем не менее, понимал, что один в поле не воин. Он умел найти людей, которые больше всего подходят для выполнения той или иной задачи. И не только найти, но и зажечь их своим энтузиазмом, заставить поверить, что человек может это сделать. А раз может, то и должен .

На одном из вечеров нашего факультета механики подарили Юрию Павловичу детский трехколесный велосипед. Его поставили в деканате, так как не знали, что с ним делать. Примерно через месяц я зашел по каким-то делам в деканат. Юрий Павлович попросил меня задержаться, и я стал свидетелем интересной сцены. В деканат зашла студентка третьего курса, которая совсем недавно родила сына и только  вышла на занятия. Юрий Павлович от имени факультета поздравил студентку с рождением сына и преподнес ей этот велосипед. Нужно было видеть удивление и восторг этой молодой женщины – сам декан дарить ее сыну подарок. Присутствовавший при этом Григорий Тимофеевич Уставщиков воскликнул: «Век живи – век учись» .

Он пользовался огромным авторитетом и среди преподавателей, а главное, среди студентов. И недаром он был деканом факультета в течение 18-ти лет, пока смерть не забрала его у нас. Это очень большая потеря для всего нашего института. С тех пор, три раза в году мы ходит на его могилу – 1-го апреля в день его факультета, 1-го июля в день его смерти и 18-го сентября в день его рождения. Мы приходим, что дать отчет о жизни его факультета и как бы советуемся о дальнейших планах .

Я очень надеюсь, что память об этом прекрасном и талантливом человеке сохраниться хотя бы до тех пор, пока живы те, кто знал его и работал вместе с ним .

Итак, повторяю, В начале 1977 года был образован наш ЭТФ. И сразу же Юрий Павлович предложил как-то отметить это событие. Нет, не в смысле застолья, а в институтском масштабе, чтобы все почувствовали, что родился не просто факультет, а очень важная часть института. Важная часть для всех и в особенности для студентов .

Было предложено провести вечер ЭТФ. Традиционный вечер с номерами художественной самодеятельности как-то не особенно привлекал нас. Как сказал Юрий Павлович, должен быть соревновательный дух в этом мероприятии. И тогда вспомнили про КВН – клуб веселых и находчивых. К тому времени он уже был запрещен на телевидении (?) Но в стенах института мы могли себе это позволить .

КВН – это две команды, не менее. И как-то само – собой было понятно, что одной из команд должна была быть команда преподавателей, хотя бы для примера. Студентов уговорили, тем более что им нужно было сражаться с преподавателями. Главное было, уговорить руководство института и Юрий Павлович с этой задачей справился .

Сам сценарий КВН был хорошо известен: приветствия команд, разминка, конкур капитанов и домашнее задание. Здесь мы ничего нового не стали придумывать. Но кому и о чем говорить. Каков состав команды .

Как-то само собой пришли к выводу, что преподаватели должны представлять ученых. Так появился Архимед, Ньютон и Диоген, которого мы тоже отнесли к ученым. Поскольку КВН без юмора не КВН, то появились такие великие юмористы как Остап Бендер, Ходжа Насреддин и, конечно же, барон Мюнхаузен. Каким –то образом, еще добавили нашу прародительницу Еву и современного героя доцента Степу (его играл я). Обычный затурканный преподаватель, серая мышка (в сером костюме). Все участники преподаватели и сотрудники кафедры АТ. Костюмы достали в театре, а текст, естественно, сочинили сами. Учитывая наш возраст, команду назвали «Ретро» .

Среди юморных моментов подготовки запомнилось предложение парторга института на разминке задавать вопросы по новой конституции, которая в это время проходила всенародное обсуждение. Это рассмешило нас, но вряд ли вызвало бы смех при исполнении. Обошлись без конституции .

Но мы поняли, что за нами будут зорько следить, поэтому сделали все, чтобы все было в ажуре. Без грубостей, только с юмором на литературном уровне .

Не знаю, как готовились студенты, с ними работал Юрий Павлович .

Вечер начался необычно. С доклада декана ЭТФ. В стиле 1-го апреля. Юрий Павлович хороший докладчик и сумел доложиться с таким юмором, что зал был в восторге. Тем более что такого еще никогда не было .

Появление нашей команды вызвало огромный интерес. Такими студенты своих преподавателей еще не видели. Особенно выделялся Диоген со своей бочкой, на которой было написано «Простипома» .

А потом был КВН. Зал содрогался от хохота и почти непрерывных аплодисментов. Ведь студенты вообще КВН не видели, а преподаватели видели только по телевизору, но уже давно .

Через несколько дней кафедра выпустила стенгазету, посвященную необычному событию. Делали ее просто. Вырезали из журналов «Крокодил» и «Перец» интересные рисунки и придумывали к ним текст. Получилось смешно, но через тридцать лет я не могу вспомнить ничего из этой газеты. Помню, только подписи: « Из кости, брошенной шефом, конфетку делали – главвред …главреж……главхуд» .

Необычный вечер наделал много шуму в институте и даже в городе (ведь многие студенты привели с собой на этот вечер своих друзей) и стало понятно, что теперь, при всем желании, остановиться на этом уже нельзя. Джина выпустили из бутылки. И откупорил ее наш несравненный Юрий Павлович .

Опыт первого дня факультета показал, что интересно и смешно будет тогда, когда команды будут подыматься не «мировые» проблемы, а свои институтские. Интересно, когда со сцены звучат знакомые имена своих же студентов и, особенно, преподавателей. Естественно, что названные «герои» не должны обижаться .

Все с большим нетерпением и надеждой ждали второго дня факультета. К нему готовились более тщательно. Был изменен сценарий с учетом имеющегося, хоть и небольшого еще опыта. Прежде всего, решили, что соревноваться должны между собой студенты. Это ведь для них и их участие должно быть максимальным. Было решено, что сражаться между собой будут студенческие команды. Лучшим вариантом было бы свести команды дневного и вечернего отделений. Казалось бы, какой КВН для вечерников. Днем работа, вечером занятия. Выходные для выполнения контрольных работ и курсовых проектов. Но Юрий Павлович справился и с этой задачей. Вечерники не только согласились, но и создали отличную команду. Это была победа .

Расширили программу дня факультета. Она начиналась с научноюмористической конференции, на которой любой желающий студент или преподаватель мог выступить с докладом на любую тему – лишь бы это было смешно. После конференции провели спортивные соревнования в том же юмористическом духе. И, наконец, вечером КВН. Отзывы от первого дня создали большой ажиотаж вокруг нашего дня факультета. Желающих попасть на наш вечер во много раз превышало число посадочных мест. Так что за входные билеты шла отчаянная борьба .

Еще с вечера весь институт был украшен лентами, шариками, лозунгами, смешными надписями на дверях кабинетов руководства. В фойе актового зала были вывешены стенгазеты – каждая группа делала свою газету. Разрешалось все. Шутить над собой и над преподавателями. В фойе выставили и первый робот. Этакой смешной преподаватель, – забыл, как его назвали – внутри которого вмонтировали магнитофон. Если опустить в щель монету, робот рассказывал анекдот. Очень верно рассчитали, что первым подойдет к нему наш директор. И когда Борис Борисович опустил пятикопеечную монету, робот сказал: «Ты бы мог опустить и больше». Борис Борисович удивился и опустил 15 копеек, за что услышал анекдот о самом себе .

Первая в жизни нашего института научно-юмористическая конференция прошла на высочайшем уровне. Оказалось, что среди студентов и преподавателей огромное число юмористов. Все доклады принимались на ура. Мне тоже довелось выступить с докладом на тему: «Теоретические основы анекдотологии», после чего мне присудили степень доктора анекдотологических наук, звание, которым я горжусь до сих пор, так как присвоили мне ее студенты .

Не менее интересно прошли и спортивные соревнования. Соревновались команды студентов и преподавателей. Бегали в мешках, скользили по полу на лыжах и т.п. Кафедра физвоспитания постаралась на славу, за что ей честь и хвала. Победили, естественно, студенты, как более молодые и сильные. Побежденные не обиделись и не расстроились, а сделали то, что должны били сделать: посадили на плечи своих победителей и совершили с такой ношей круг почета, к величайшему удивлению студентов и гостей. Вечером, возвращаясь, домой, я услышал, как две студентки пединститута говорили: «Это же надо. Преподаватели возят на себе студентов. Да к нашим преподавателям подойти страшно» .

И это была самая большая и дорогая похвала .

Соревнования команд прошли на очень высоком эмоциональном уровне. Студенческие шутки иногда были на грани фола (не будем забывать время, в которое это происходило), но общем все было нормально .

Победителям конкурса стенгазет и КВН вручали торты различных размеров .

ЕТФ–ФАУ–ФІКТ

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЭТФ И ЗАДАЧИ В СВЕТЕ ПЕРВОГО

ПРАЗДНИКА "ДНЯ ЭТФ"

–  –  –

Каждый раздел я попытаюсь рассмотреть по 6-и направлениям .

1. История зарождения факультета Существует, по крайней мере, две диаметрально-противоположные теории зарождения факультетов и даже институтов .

Первая зиждется на причине нехватки специалистов, вторая объясняется их избытком .

Если первая теорема принята за аксиому, то вторая - требует доказательств. Дело в том, что в системе высшего образования, то есть ВУЗов, нигде до сих пор не выпускают доцентов. Их готовят в домашних условиях из числа сотрудников кафедры и НИСа. В конце концов их становится слишком много. Куда их девать? Посылать на завод, в колхоз? Во-первых, жалко, свои же, доморощенные. Во-вторых, "работающий головой, да не будет утруждать руки". Длится это достаточно долго и не очень бросается в глаза одному поколению .

Наш факультет возник, однако, иначе, в подтверждение того, что всякое правило имеет исключение .

Не так давно в Житомире на радость всем житомирянам и жителям близлежащих городов был открыт ОТФ .

Недовольным остался только город Бердичев, возле которого, как известно, находится Житомир. Узнав об открытии, Остап Ибрагимович Бендер в последний момент изменил свой фешенебельный план и вместе с другими подростками- детьми лейтенанта Шмидта направился в этот очаг мировой культуры, райский город, назвав его Рай-де-Житомир. Они-то и Иосиф Дорфман и составили основной коллектив первых студентов и выпускников ОТФ .

С открытием ОТФ потребовались преподаватели высшей математики, чтоб студенты не забыли элементарную; чтоб не забыть родной язык, им стали читать иностранный; чтоб не путать науки - стали читать химию и физику, которая ухитряется знать все обо всем .

Метофизические взгляды руководства и механистический его подход к становлению и росту ОТФ привели к возникновению механического факультета .

План электрификации, НТР второй половины XX столетия и технического прогресса технологии машиностроения в области станков и инструментов привели к электроприводу и появлению двухштифтовых кнопок управления ими. Из-за них, кнопок, механикам стали читать дисциплины по общей электротехнике, ТОЭ, промэлектронику. С появлением трехштифтовых кнопок добавили еще дисциплины: алгоритмические языки и программирование, ТОК, АСУП. Все это поставило серьезные проблемы перед высшей школой и механическим факультетом. Вскоре проведенные расчеты показали, что при соотношении: 1 автомат на двух механиков экономически целесообразно передать функции нажатияотжатия кнопок специально обученному автоматчику. Так на механическом факультете открылась специальность АТ .

С появлением новой специальности в связи с глубокой научной специализацией преподавательских кадров (одни знали общую электротехнику, но не знали теоретическую и наоборот) значительно расширился контингент преподавателей на 1-го студента. С целью сокращения в прошлом году кафедра АТ была разделена на две эквивалентных, с приблизительно равными научными потенциалами, объемами учебной нагрузки и равнозначными дисциплинами. Базовый институт поддержал нашу задумку и с целью координации деятельности этих кафедр, с целью объединения их усилий для решения крупных научных и хозяйственных проблем, особенно Северо-Западного региона Украины, и был организован ЭТФ .

2. Учебно-методическая работа Учебно-методическая работа на факультете велась в декартовой системе: по вертикали и по горизонтали .

По вертикали мы отчитываемся по 46 показателям перед вышестоящим органом- базовым институтом. По горизонтали - держим отчет по итогам соревнования перед месткомом .

Прошедший период ознаменовался новыми успехами факультета .

Хотя принято больше говорить о недостатках, остановлюсь кратко на наших достижениях и планах .

Хорошо за этот период по горизонтали сработала кафедра физики, заняв призовое место. Особо при этом следует отметить целеустремленную и четкую работу профорга кафедры тов. Сологуба, подготовившего необходимые данные. (Есть товарищ Сологуб? Виктор Анатольевич, Вы здесь?). По вертикали местами повысилась, а местами понизилась успеваемость студентов нашего факультета .

Лучшими группами филиала названы следующие группы нашего факультета : АТ-3, АТ-4, АТ-5, АТ-6, АТ-7, АТ-8, АТ-9, АТ-11, АТ-12. Худшей группой по филиалу является группа АТ-10. Староста – Серикова .

Если продолжить сравнение с механическим факультетом, то мы сравнялись с ним по использованию стипендиального фонда – и, им и нам выделяется 74,2 % от списочного состава. Почти сравнялись по числу участников в олимпиадах, по числу членов ДНД, по пропускам занятий б.у. причин (2,3-2,6%), по числу опозданий на одного студента, по использовании ВТ в уч. процессе, по освещенности коридоров в общежитии .

Значительно опережаем по нагрузке на одного преподавателя, по сдаче пустой тары из общежития в перерасчете на усл.единицу / градус .

Наш среднестатический студент на 12 мм выше, на 1,3 кг легче, стройнее, изящней, музыкальнее, более хладостойкий, проворней, изворотливей, нахальнее, гибче, крикливей, съедает больше, выпивает быстрее и крепче студента-механика. Наш студент утром пробегает 150м от общежития. на 0,2-0,3 сек. шибче механика .

Наши девушки в среднем на 27-32 % красивее механических. За каждой названной интегральной цифрой кроется кропотливый труд и студентов, и преподавателей .

Заслуживают внимания наши достижения в изучении наук и их практических приложений, особенно в области фундаментальных: математики, физики. Сразу отметим, что если бы не Исаак Ньютон и его дифференциальное и интегральное исчисление, которые он по неопытности назвал методами флюксий и флюэнт, в наших рядах, здесь в зале, сидел бы дополнительно не один десяток. Назови он все это иначе, могли бы люди учиться, продолжали бы складывать и вычитать, и оперировать дробями .

Тем не менее, серьезные успехи в математике студентов I курса (АТИми, наконец, восполнен пробел в исследованиях Омар Хайяма (1048-1131). Применив таблицы Брадиса, они вычислили значение синуса с точностью до П/2. Олимпиада назвала имена достойных. Это Варакин, Говорливых, Канюка, Пирожков, Данчук .

Хотя Архимед, по словам Плутарха, был замечательным механиком, на ЭТФ его чтут. Почти все у нас по его универсальному методу могут определять объемы тел, проводить касательную к окружности, эллипсу, гиперболе, параболе, в общем делать все, что составляет становый хребет начертательной геометрии. Лучшие наши начертатели Глуховский, Колодницкий, Дедеркал. Завоевали все призы (в том числе денежные) на олимпиаде кафедры .

На старших курсах (АТ-5,6) студенты хорошо разлагаются на множители и радикальные решения (решения с радикалами). Выпускники перед защитой с успехом изучили теорию игр, основную задачу которой можно сформулировать так: как должен вести себя разумный игрок в конфликте с разумным противником (или противниками), чтобы обеспечить себе в среднем наибольший возможный выигрыш?

Группы энтузиастов: Ципоренко (АТ-4), Маковский (АТ-4), Тычина (АТ - 4), Крикун (АТ-3) просто и изящно решила задачу Блеза-Паскаля:

которая формулируется: "При четырёхкратном бросании игральной кости что происходит чаще: выпадает шестёрка хотя бы раз, или же шестёрка не появится ни разу?" Они удалили из колоды все шестёрки, и они не появились ни разу .

В методической работе на факультете всё шире и шире применяются средства ТСО. Правда, здесь есть серьёзные, принципиальные возражения ядерщиков с кафедры физики. (Тов. Сокур, вы здесь? Леонид Петрович?). Суть возражений следующая. Согласно принципа Паули, чем шире внедряются средства ТСО, тем большая неопределённость в их нахождении в конкретном месте в данный момент времени. И наоборот, если их сосредоточить в бесконечно малой точке пространства с вероятностью 1, они там будут находится бесконечное время. Думаю, пора тов .

Безрукову и физикам серьёзно заняться и совместно решить, наконец, это уравнение Шредингера .

3. Учебно-научная работа Этот раздел содержит 18 показателей отчётности. Остановлюсь лишь на основных, таких как: количество заявок, количество государственных премий по НИС, степень реальности дипломных проектов, количество студентов на конкурсах. Следует сразу сказать, что заявок на факультете подается много: на доставку прибывших грузов со станции, на перевоз оборудования по маршрутам: новый-старый корпус и обратно, на материалы и приборы, на штатные единицы. Но вот беда, то ли в полную силу не заработал наш патентовед (отв. тов. Кобзарь), и заявки заполняются не по всем правилам, то ли слишком строг наш филиаловский комитет по науке и технике (председатель тов. Севорилов, зам.председателя тов. Кузьменко). При составлении заявок обычно в качестве прототипа выбирается КПИ, но вот положительных решений по заявкам мы получаем всё меньше и меньше .

Количество премий. Здесь дела обстоят благополучно. По 2-3 премии за истекший период получили Кравец Л.Г., Комаров М.К., Забашта Ю.П. и др .

Серьёзно и надолго задумались на факультете над проблемой оптимизации сроков открытия студенческого конструкторского бюро. По прикидочным расчётам В.А. Ищенко, через год-полтора можно будет уверенно сказать, стоило ли начинать работу сегодня .

Отдельные работы наших умельцев демонстрировались на ВДНХ и отмечены грамотами (работа ст.инженера Готшалка). Другие работы готовы к внедрению. Так уже сегодня мы готовы поставить на новую машину В.С. Северилова (ВАЗ 2103 гос. №33-73 ЖИМ) карбюратор с нелинейной обратной связью, позволяющий экономить 30 % горючего; новейшую систему электронного зажигания на вибрафонах, экономящую 50 % бензина; отечественные неоновые лампы вместо свечей, которые сберегут ещё 30 % топлива. Правда тогда через каждые 30 км бензобак будет переполняться сэкономленным бензином. Если механический факультет и зам. директора по хоз. части тов. Кузьменко А.А. согласны обеспечить директора тарой, мы готовы всё это выполнить в порядке научнотехнического сотрудничества. В общем, Вячеслав Степанович, бензин – Ваш, идея – наша .

Степень реальности дипломных проектов на факультете в последнее время возросла с 37 до 101,5 %.

В основном, это достигнуто за счёт следующего:

1. Дипломникам-вечерникам, производственникам темы дипломных проектов выдаются по уже действующим на предприятиях устройствам и механизмам .

2. Дипломникам-дневникам выдаются темы проектов, прошедших ранее апробацию на ГЭКе и внедрённых в хранилище кафедры .

Исторически доказано, что все лучшие открытия были сделаны в наихудших условиях. Если это так, то мы ждём от лабораторий электрических машин в старом корпусе больших свершений. Так, Григорий Тимофеевич?

Относительно участия студентов в конкурсах. Сегодня конкурсы будут, и не один, вы сможете сами оценить степень их активности .

4. Учебно-воспитательная работа Деканатом, общественными организациями факультета проведена определённая работа в этом направлении. В основном на факультете руководствуются тем, что студентов надо любить .

Студенты составляют большую часть человечества, мало того - лучшую его часть. Студенты создали мир. Это они построили города, возвели многоэтажные здания, провели канализацию и водопровод, замостили улицы и осветили их электрическими лампами. Это они распространили культуру по всему свету, изобрели книгопечатание, выдумали порох, перебросили мосты через реки, расшифровали египетские иероглифы, ввели в употребление безопасную бритву, уничтожили торговлю рабами и установили, что из картофеля можно изготовить 114 вкусных питательных блюд (Ильф, Петров, “Золотой телёнок” стр. 329).

Следуя этой концепции, на ваше рассмотрение выносятся следующие предложения:

1. Считать результаты прошедшей аттестации и все хвосты до 3 апреля недействительными .

2. Перераспределить права и обязанности между студентами и преподавателями в следующих соотношениях: права - студентам, обязанности - доцентам .

3. Как и для студентов, установить для преподавателей: за 3 опоздания или за 20 часов пропусков без уважительной причины снятие на месяц с заработной платы .

4. К ответу на экзаменах готовиться сообща, следуя примеру "Ум

- хорошо, а два - лучше" .

5. Считать 1 апреля днём ЭТФ .

Возможно, не все предложения будут Вам по душе и не все будут приняты, но и тогда, как говорит наш директор: "Мы не изменим наших решений. Мы их просто перерастём" .

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭТФ

И ЗАДАЧИ В СВЕТЕ ВТОРОГО ПРАЗДНИКА

«ДНЯ ЭТФ»

Апрель1979 года

ТОВАРИЩИ! Стало хорошей традицией отмечать день электротехнического факультета на нашем факультете, а не на механическом, как казалось бы с первого взгляда, было бы удобней и для студентов, и особенно для преподавателей. Но на то есть серьезные объективные причины, на которых я вкратце остановлюсь и которые более подробно попытаюсь объяснить .

Для наглядности, по традиции, итоги деятельности будут даны относительно аналогичных показателей прошлого года по разделам:

1. Учебно-методическая работа .

2. Учебно-научная работа

3. Учебно-воспитательная работа .

Каждый из разделов будет рассмотрен в разрезе 6-ти направлений под углом 541 основного показателя работы института .

1. Учебно-методическая работа

Как и в прошедшие годы, основное внимание и усилия кафедр, деканата и, особенно, студентов были направлены на улучшение абсолютных и качественных показателей учебной работы. Так, по сравнению с прошлым годом по факультету абсолютная успеваемость возросла с 97,8% до 98,0%. При этом качественные показатели /т.е. число обучающихся на "4" и "5"/, поднялись с 57% до 62%. Улучшили свои показатели в учебном процессе почти все преподаватели факультета. Так сейчас без троек учатся: зав. каф. ТОЭ доц. Комаров М.К., зав.каф. физи- ки ст.пр.Сокур Л.П., доц. каф. АТ Панишев А. В. Ранее зав. каф. АТ доц .

Кравец Л.Г., ст.пр.каф. ТОЭ Уставщиков Г.Т., доц. каф. АТ Тютюнник А.И., ст.пр. каф. АТ Корниловский В.Ф. также закончили факультет повышения квалификации без троек. Более того, буквально на днях без помощи деканата защитил кандидатскую диссертацию куратор группы АТ-14 Онуфрийчук С.П., с чем мы его и поздравляем. Не отстают от лидеров и другие наши преподаватели факультета: доц. Ищенко В.А., доц .

Волошин В.И., доц. Корнейчук А.И., ст.пр. Хоменко А.А., ст.пр. Каргополова Н.П. И у них в среднем качественные показатели возросли с 57 до 62 % .

ТОВАРИЩИ! Сегодня мы должны прямо и открыто назвать тех, кто несмотря на смену читаемых курсов, несмотря на все наши старания, из года в год остаются отличниками. Это Климчук, Пирожков, Колодницкий (АТ-11), Варакин, Гаврилюк, Говорливых, Цыбин, Шевчук (АТ-12), Нерозин (АТ-9), Гнатюк (АТ-10), Андрушенко, Грецкий (АТ-7), Кирсанова, Романчук (АТ-8), Головань, Харченко, Щербаченко (АТ-5), Жирков, Сальникова (АТ-6) .

–  –  –

на 16% по сдаче тары из общежития в пересчете на I усл. един. /дел .

на градус .

Значительно повысились показатели:

по сдаче цветного металлолома - наконец-то списали ЭВМ "Днепр-23" и на вырученные деньги приобретаем ЭВМ ЕС-1020 ;

по числу общественных нагрузок на одни плечи с 2 до 3-6; у некоторых, особенно старательных, до 12;

по медицинскому обслуживанию студентов - число справок возросло в 2,2 раза .

Наш среднестатистический студент продолжает оставаться на 12 мм выше, на 1,3 кг легче, стройнее, значительно изящней, с прической длиннее, музыкальнее, более хладостойкий, проворней, нахальнее, гибче, крикливей, съедает больше, выпивает быстрее и крепче студента механика. Наш студент успевает от общежития сюда на 0,2-0,3 сек .

шибче механика. Наши девушки ещё больше стали красивее механических. За каждой названной интегральной цифрой стоит кропотливый повседневный труд коллектива факультета .

2. Научная, учебно-воспитательная работа

ТОВАРИЩИ! 1979 год Организацией Объединенных Наций назван Годом Ребёнка. Здесь есть кому и над чем задуматься. У нас лишь немногие серьезно в научном плане занимаются этой проблемой. Деканом факультета, заведующими кафедрами, общественными организациями проделана определенная работа. Но этого мало .

Генетические двойники и лавина информации, эмбрионы в пробирке и неопознанные летающие объекты... Как эти вопросы отражаются на успеваемости, каково сегодня место, занимаемое студентами в экономической нише нашей планеты, какова их роль в формировании ученых одиночек и защите диссертаций?

В наш некоммуникабельный век каждый индивидуальный студент обязан демонстративно вотировать за апофеоз феминистических тенденций, имманентно эволюционизирующих в церебральных сферах человеческого интеллекта. Отталкиваясь от этой чёткой, хотя и несколько умозрительной формулировки, мы явственно видим, что здесь выражены основные концептуально-феноменальнолистические аспекты, т.е. домининанты, которые ведут к метафизическому пониманию невидимых сторон бытия студентов во всей весомости их многогранного стахостического обобщения в инвариатном пространстве. Надо стараться создать творческие условия для этого. Так всё ещё в старом корпусе находится лаборатория электрических машин. А ведь для создания нормальной, деловой обстановки все должно быть под рукой: и лабораторные макеты, и хорошо отточенные карандаши, и стопка бумаги, и пепельница, и минеральная вода, и необходимая литература, и телевизор, и удобный диван, и пижама, и уютные шлёпанцы, и замок в двери, чтобы студенты не беспокоили по пустякам. Иному создай все условия, а он все равно будет хорошо работать. Так я говорю, Григорий Тимофеевич? Другими словами, "студента надо любить" /Ильф, Петров «Золотой теленок» стр .

329/ .

Как же у нас на самом деле с воспитательной работой? Не успел декан отойти от кассы, что ж это началось? Читаю документ, подлинник, оригинал .

«На курорт декану Юрию Павловичу .

Милый наш папенька, Юрий Павлович! И пишем тебе письмо. Поздравляем Вас с праздником и желаем тебе всего от администрации и обслуживающего персонала. Нету у нас теперь заступника, только ты один остался .

А вчерась нам была выволочка. Корнейчук выволок всю АТ-8 за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что они на евойной лекции по нечаянности заснули. А на неделе Надежда Петровна велела Ильину да Макогонову лабы сдавать, а они выводы не написали, а она взяла осциллограф и евойной мордой начала им в хари тыкать .

Кураторы над нами измываются, посылают в лавку за пивом и бычки сушенные два раза в неделю приносить велят. А Анна Андреевна бъет чем попадя .

А еды в буфете нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или сосиски, то преподаватели сами трескают .

Милый папенька, сделай милость, возьми нас к себе в пансионат, нету никакой нашей возможности.. .

Мы будем тебе табак тереть, а если что, то секи нас, как сидоровых коз. А ежели думаешь, что там должностей нам нету, то Жора с Васей попросятся отдыхающим лапти чистить, а девочки в горничные пойдут и буфетчицы .

Хотели было за тобой следом все ехать, дак Нина Александровна стипендии не дает, а пешком далеко, да и сапогов нету. А когда институт закончим, то за это самое будем тебя кормить и в обиду никому не дадим .

Всем миром тебя молим, возьми нас отседа, пожалей ты нас, сирот несчастных, а то нас все колотят. Войцицкий всё через нас электрический ток пропустить норовит, и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, ребята всё плачем, а девочки нехорошо ругаются. А намедни Константин Иванович Юрика Макарова кактусом по голове ударил, так что упал и насилу очухался, а колючки до сих пор всем факультетом выковыриваем .

Пропащая наша жизнь, хуже собаки всякой .

А ещё кланяемся соседям по комнате и администрации .

Остаемся твои детки Ксана, Юра, Наташа, Андрюша, Коля, Ваня, Игорь, Люда.»

И подписи 8 штук, все старосты .

Тов. Корнейчук А.И., зачем быть вредным, если за вредность характера не платят? Зачем, скажите, Вы собираете различные высказывания, особенно на экзаменах, студентов, а затем, после вечера, диктуете их мне по телефону? Что они такого плохого Вам говорят? Ну что с того, что один из них сказал о разнице между концевым и путевым выключателем, что концевой выключатель как включит, так и не выключит уж. Почему Вы не верите им, что емкость измеряется гальванометром? Вы не сможете измерить, они смогут. Они это делают на лабораторных работах .

Почему редукторы не могут быть постоянного и переменного тока? Вы же не механик. Механики знают. Как-то странно слышать, что до сих пор Вы не осознали, что конденсатор служит для превращения тока в = и наоборот, и существуют парализованные реле. Видно, для Вас не трагедия обнаружить свое творческое лицо у другого .

Надежда Петровна, от Вас такого мы не ожидали, если каждому студенту осциллографом в харю тыкать, приборов не напасешься. И гигиены никакой. А ведь многие наши осциллографы с памятью, да .

Тов. Войцицкий! Думаю Вам, да и другим тов. с каф. ТОЭ давно пора уяснить, что есть закон, и никому его нарушать не позволим, закон Ома .

И даже если Вы по одному проводу пустите ток, а по другому напряжение, больше микроамперьев на нашем студенте не выжать. Ведь он тощее механика .

Константин Иванович! Неувязка вышла. Ну собрали колючки, вроде все, но дак они к кактусу-то не приживляются. 0!

И последнее, насчет Анны Андреевны. Честно говоря, я её и сам побаиваюсь, она и мне все пропуски и опоздания записывает .

ТОВАРИЩИ! Подводя итог нашей деятельности можно сказать, что год прожит не зря, хотя бы потому, что сегодня есть кому и перед кем это сказать. А это много .

В дополнение к действующим на ваше рассмотрения выносятся предложения по факультету:

1. Отныне считать день ЭТФ нерабочим днем. Отв. декан ф-та .

Срок до I апреля 1980 года .

2. Преподавателям и студентам не ссорится друг с другом по пустякам. Беречь силы для большого скандала .

3. Если преподаватель не знает, как оценить ответ, дать возможность ему заглянуть в конспект. Отв. студент .

4. Ходатайствовать перед изд. Детской литературы издать конспекты лекций в рисунках и картинках " ТАУ - без математики", " ТОЭ"- это очень просто", " ВТ - в кубиках". Отв. Тютюнник, Плечистый, Забашта .

5. Не унижать студента рублем. Ставить ему четыре. Отв. экзаменатор .

6. Памятуя, что буквальный перевод «симпозиум» - это совместное пиршество, провести на должном уровне выпускной симпозиум студентов ЭТФ. Отв. студенты-выпускники .

7 .

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭТФ И ЗАДАЧИ В

СВЕТЕ ТРЕТЬЕГО ПРАЗДНИКА “ДНЯ

ЭТФ”

–  –  –

Дорогие товарищи! Уважаемые коллеги! Гости, приглашенные и родственники!

Очень приятно в этот солнечный день олимпийского года видеть в этом зале ваши молодые, улыбающиеся лица, задорные улыбки, смеющиеся глаза. Все вы красивы, обаятельны, мужественны, здоровы. Видно, и впрямь пришел весенний наш, электриков, черед, ибо совершенно справедливо заметили на дне механического факультета, «по осени цыплят считают». Стало приятной традицией отмечать день ЭТФ на нашем электротехническом факультете традиционной научно-юмористической конференцией с традиционным отчетом декана «от апреля до апреля». Сейчас принято посвящать большие печатные труды близким и дорогим. У моего доклада: «Посвящается сидящим в зале». По сему, если вопросов нет, я и начну традиционное наше пленарное заседание, посвященное празднованию "Дня электротехнического факультета" не менее традиционным докладом: "Об изыскании унутренних резервов на электротехническом участке в филиале" .

Товарищи, што докладать, есть достижения, есть. В прошлом наш участок хронически отставал, теперь хронически обгоняет почти по усем 6-ти направлениям, и конешно, имеет ввиду все 541 основной показатель в длину и все 46 показателей вверх по оси отчетности вузовской декартовой системы .

Остановлюсь на основных разделах нашей деятельности по разделам:

<

–  –  –

Товарищи! Следует признать, что прошедший год, Международный год ребенка, дал свои плоды. Мы по праву можем ими гордиться. Особенно плодотворным он был у вышеназваных Д.Е. Плечистого (мальчик), Л.П. Сокура (девочка), А.Е. Шлямара (девочка), С.П. Онуфрийчука (сын) .

В этом большая заслуга всего нашего дружного коллектива. С чем мы их и поздравляем. Они заслуживают, чего полагается. Во-вторых, и это важно, по итогам соц. соревнования по филиалу факультет занял первое место, с чем администрация поздравляет вас и себя .

Администрация подчеркивает со всей присущей ей строгостью, что она правильно поступает, борясь за честь своего мундира и отстаивая свое первородство во многих конкретных случаях, имеющих быть. Конкретно. Кафедра физики, невзирая на все препятствия и введенные новые правила дорожно-транспортного движения, триумфально финишировала второй по филиалу .

В составе экипажа: зав. кафедрой Сокур Л.П., партгруппорг Каминский Б.Г, профгруппорг Тычина О.Р .

Сердечно их поздравляем! Кафедре графики, финишировавшей, соответственно, первой (зав. кафедрой доц. Казанчан А.К) администрация скромно, самую малость напоминает, что расчищая себе место под солнцем, помни о солнечном ударе .

Другой призер от нашего факультета – кафедра АТ:

зав.кафедрой доц. Кравец Л.Г., партгруппорг Таровик И.Т., профгруппор – Корнейчук А.И. Они настолько серьезно поставили на солидную основу вопрос научно-исследовательских изысканий, что администрации ничего не оставалось, как присудить им I место по организации НИР и пожать руки .

Продолжают радовать администрацию студенты, получающие стипендию. И в этом, олимпийском году, их число составляет 72,4 %, что соответствует выделенному фонду. Но даже в этих жестких финансовых тисках, качество обучения на факультете, по сравнению с прошлым годом, повысилась с 63 до. 65 % .

Лучшие группы по успеваемости на факультете:

АТ-7, ст. Ю. Андрущенко, куратор Ищенко В.А .

АТ-8, ст.К. Пешая, куратор Уставщиков Г.Т АТ-12, ст.М. Ночвай, кураторВологжанинВ.Е .

АТ-9, ст. А. Нерозин, куратор Панишев А.В АТ-13, ст. И. Кисель, куратор Салогуб В.А .

Более глубокий анализ состояние дел в каждой группе позволяет выявить внутренние резервы. V курс, группы АТ-7 и АТ-8 абс.успеваемость 100 %, качество – 90 % .

Студент Романчук (гр. АТ-8) сдал 9 сессий без единой "четверки". Родился между знаками Зодиака, истинный украинец, характер житомирский, отличный спортсмен, активный общественник, зачинатель многих интересных дел на факультете. Ленинский стипендиат. Стипендия 100 руб. Она во многом ему помогла. Помогла накануне 29 марта соединиться брачными узами со студенткой из той же группы Сокур (ныне Романчук). Во дворце бракосочетания воспитанник филиала заявил: "Свою очередную свадьбу, я посвящаю дню ЭТФ". Администрация тронута до глубины и всеми руками "ЗА". В своем порыве он не одинок, чуть ранее решили вместе готовиться к зачетам и экзаменам по "теории и практике жизни" Андрущенко и Слюсарь, Петров и Сергеева, Гагич и Дацюк, Стефанская и Бойчук. Взяли свое счастье из пединститута, военного училища и из других предприятий и учреждений города и области следующие товарищи этих же групп: Ильницкий, Волынчук, Ковалев, Волощук, Кириллов, Щербина, Лонберг,Сичкарчук, Прокопчук, Ляшенко .

Некоторые из названных начали формировать свои букеты из цветов жизни. Пока по одному цветочку имеют: Ковалев, Кириллов, Ильницкий, Рябченко, Сичкарчук, по два - Ляшенко. Правда, многие еще их выращивают в горшочках. Нет нужды далее доказывать, что 90 % качества в учебе всецело коррелирует с успехами в других областях. Продолжая анализ, нетрудно заметить, что шесть сессий подряд без единой четверки сдали в гр. АТ-7 Андрущенко и Щербина, в гр. АТ-9 Нерозин и Купрейчук. Первые из названных сдали только на "отлично", вторые только на "3", принципиально не изменяют своим привычкам .

Изучая бюджет времени студентов, методическая комиссия факультета (предсе-датель доц. Тютюнник А.И.) провела анкетирование студен-тов, где предложила говорить правду, правду,только правду - и никаких анекдотов. Выяснилось, что в этом сезоне остаются модными хвосты по математике и иностранному языку, на что графики справедливо замечают, что, какова бы ни была мода, одеваться всетаки стоит .

Комиссия авторитетно заявила, что пора и нам следовать Липецкому эксперименту и переходить на вузовскую пятидневку с резервным днем .

При этом комиссия приводит результаты научных экспериментов, которые дают основания считать, что сроки обучения можно существенно сократить без ущерба для качества обучения. Следует ввести не только пятидневку, но и учить детей без домашних заданий. Для детей, родители которых в субботу заняты, можно организовать группы с разнообразной творческой деятельностью, в обычные дни - группы продленного дня. Администрация "за", но осторожно. Вот почему у председателя методической комиссии тов. Тютюнника перенесено занятие в гр. АТ-9 с субботы на среду только по ІІ неделе .

По вечерней форме просвещения на факультете наметилась определенная тенденция к снижению как абсолютных, так и качественных показателей. Так в последнюю сессию абсолютная успеваимость составила 86 % (в прошлом году 89 % ) и качество обучения снизилось с 16 % до 14,2 %. И это при одних и тех же климатических, психологических, моральных и административных условиях с дневниками.

Объяснение администрация видит в следующем:

1. Необоснованно резко снизилось использование бригадного метода сдачи экзаменов, когда каждый сдающий специализируется по своему профилю .

2. Преданы забвению основы педагогики: «Если нельзя объять необъятное, то можно ли это сделать по частям?». Так поставили вопрос перед Каргополовой Н.П. группа студентов из ВАТ-77-2: Сидоренкова, Решетникова, Малиновская, Летова после третьего неудачного захода на ЭУА. Того же дождался Кравец Л.Г. по курсу ТПИ, Корнейчук А.И. по ПУАТ, Забашта по - ВТ .

3. Отсутствие обратной связи в структуре подготовки кадров, когда готовят одни, а потребляют и оценивают на вкус, соль, перец, сообразительность, юмор - другие. Что значит в этой ситуации "качество?"

4. Пагубное влияние на одних, и благотворное - на других результатов КВН прошлого года. Чем иначе объяснить взлет после доклада на прошлой конференции результатов студента гр. АТ-10 Колбасенко? Впервые получает стипендию, сидит в президиуме. А ведь сидел он раньше в потенциальной яме и чуть было не транспонировался на втором курсе из-за ТОЭ, хотя детерминант у него солидный, да и декремент намного отличный от нуля. Кстати, где чайник, который был вручен, как символ вечного кипения, где намек прийти с чаем?

–  –  –

Товарищи! В научной работе в отчетном и этом году преобладал комплексный, системный подход к решению крупных научных и хозяйственных проблем Северо-Западного региона Украины и за его пределами. Из общего объема работ (1 млн. рублей по филиалу), 600 тыс. рублей сделано нашими умельцами. Главный итог, что вместе с объемом растет эфективность, качество, научный потенциал, приоритет и авторитет наших разработчиков. За последнее время увеличилось число заявок и авторских свидетельств, число статей и докладов на симпозиумах. Приятно, что вместе с маститыми учеными в одной упряжке выступают и молодые дарования. Увеличилось число студентов, участвующих в выполнении сложных и нужных работ. Администрация и этому рада. Вместе с тем, следует еще настойчивей продолжать изыскивать унутренние резервы. К примеру, администрация на днях совершенно спокойно внедрила автоматизированную систему подачи звонков (автор проекта Уминский Ф., научный руководитель Кукса Валерий). Заметьте, автоматизированную, т.е. предлагается наличие в контуре управления дежурногооператора. Внедрение прошло настолько успешно, что его не заметили ни общественные организации (секр. Верхов.А.Г., предс. профкома Тонюк Н.И.), ни администрация филиала (директор Самотокин Б.Б.), ни сами дежурные. Заметил это только декан механического факультета Кострица Н.М., о чем своим сделал предупреждение. Существенные сдвиги в научных исследованиях кафедры физики. Так, наконец, в нетривиальном исследовании влияния апельсинов на качество обучения (научный руководитель Тычина О.Р.), получен ответ:"почему ставишь вопрос ребром, а выходит боком?". Здесь доказано, что по вечернему отделению качество на 1 курсе увеличилось на 12 %, по 2 курсу - на 18 %, правда не по вечернему отделению, а по дневному, не на кафедре физики и химии, а на кафедре марксизма-ленинизма, и не по физике (пр .

Сокур Л.П.), а по политэкономии (пр. Верхов А.Г., Шлямар А.Е.), и не повысилась, а понизилась .

На кафедре АТ продолжаются фундаментальные работы над теоретическими основами анекдотологии (научный рук. Корнейчук А.И.). Тема его диссертации: "Анекдот – это наука или искусство?". Автор опубликовал несколько крупных работ в открытой печати, ряд работ носят закрытый характер. Он памятует, что легко быть смелым лишь в специально отведенных местах, т.к. ничто так не душит, как смех. Первая часть его диссертации "Анекдот как поэма" раскрывает Корнейчука А.И. совершенное с неожиданной стороны, можно сказать, он засверкал новыми гранями, новыми местами. Оговоримся сразу, А. Корнейчук не новичок в поэзии. Даже наоборот. Он тертый поэт, на рифмах, как говорится, собаку съел. Сегодня мы убедимся. А это обязывает. И сегодня мы с радостью можем сказать: анекдот состоялся. Близок к А. Корнейчуку по духу и по почерку, по тематике научных исследований и по тяге к рифме доцент кафедры ТОЭ и ТК Панишев А.В. Анатолий Панишев вырос из земли, в которую давно врос, которая его питала и носила. И сейчас носит. А. Панишев не блещет изысканными рифмами, аллитерациями, анонсами, канцонами, авансами, батманами, апперкотами и децибелами. “Все это от лукавого”, – сказал доцент на одном из своих творческих вечеров. И, как бы подтверждая это, он старается писать просто. Иногда он переходит на прозу. И это потрясает. “Шел я полем, ветер дул....” Всего одна строка, а сколько в ней драматизма, сколько веры в неуемную потребность двигаться. Голос поэта негромок. Когда его не хватает, он ставит точку. Не в этом ли сила таланта? Как поэту, А. Панишеву чужды шатания, поползновения, хождения. Он не претендует. И это способствует .

Кстати, не поэтому ли стала происходить утечка электричества на каф. ТОЭ через дверь?

–  –  –

Учебно-воспитательная работа на факультете велась с учетом ранее принятых планов, замечаний и предложений, высказанных в докладах и речах прошедшего дня факультета. И результаты не замедлили сказаться. Центр тяжести воспитательной работы был незамедлительно перенесен на 5-6 этажи в общежития, поближе к студенту, непосредственно к его койке. Те, кто не проживает в общежитии, которых не удалось охватить, порой выпадали из поля зрения, из общего ансамбля и вытворяли не запланированное. Так, администрация не планировала, что из 5 победителей филиаловских олимпиад, четверо, кроме сопромата, попадутся из наших. Это Савчук Сергей (АТ-16) – победитель олимпиады по химии, уезжает на республиканскую олимпиаду в Киев. Дедеркал Павел – математика, Львов (АТ-12). Ганженко Николай (АТ-13) - физика, Ворошиловград. Колодницкий Николай (АТ-11) - ТОЭ, Харьков .

На радостях администрация раскошелилась на 20 целковых каждому, дабы другим было не повадно, и пожелала им новых свершений. Сформированный студенческий совет в общежитии во главе с В. Гришковым, правильно понял задачу и акцент воспитания ставил на трудовой платформе теории Дарвина и надеясь, что труд сделает и из студента человека. И здесь наболевшая тема: "Изыскание унутренних резервов". И здесь есть достижения, есть. По ночам люди отдыхают. Студент Костянюк опять взял на себя, как и в прошлом году, и с честью несет. Ху!

Обещал в общем, не дожидаясь конца года. Вслед за ним студенты Павлюк и Еремчук тоже взяли на себя, как и в прошлый раз, свести бой по дороге от общежития до магазина к приемлемой цифре. И еще. Старшекурсники, конечно, привыкли, что молодежь пугается чертей, которые водятся у нас на этажах. Предстудсовета Гришков в пятницу за час перед концом дня вызвал начальника общежития Граждана, и они вдвоем пытались изгнать чертенка из межьящичного пространства. Он дразнился, кричал ерунду, прыгал по плечам, нагадил и скрылся в трубе. К концу сессии его уже многие видят, а сейчас он стал появляться с дружками, мы должны здесь что-то решить .

4. Учебно-учебная работа

Эпиграф:

«Электрики! Шутите и улыбайтесь, если в Вашей установке отказал механизм!»

Механики! «Шутите и пойте, попав под напряжение!»

(Из неопубликованных призывов ко дню ЭТФ)

Цитируется одно из сочинений гр. АТ-14, выполненных на тему: "Каким бы я хотел видеть день факультета":

"План:

1.День факультета - праздник не только студентов, но и некоторых преподавателей .

2.Проведение дня факультета - мощный источник духовного развития .

3.День факультета и его методологическое, идейно-политическое и воспитательное значение в мировой истории .

День факультета своей историей уходит в глубь веков. Раньше этот праздник сопровождался боевыми турнирами, поединками, причем проигравшему обязательно отрубали голову или четвертовали при всем народе, он также сопровождался конкурсами по количеству того, кто больше выпьет горячительных напитков, танцами и.т.д. Сейчас этот праздник празднуют гораздо серьезнее - это обычная словесная дуэль преподавателей и студентов, безобидные спортивные соревнования .

Чтобы внести оригинальное в этот день, я предлагаю сделать небольшой экскурс в прошлое и провести его, как я писал выше .

Ваш Канищев" .

Товарищи! Выводя свой доклад на финишную прямую, на ваше рассмотрение выносятся следующие предложения:

1. Ввести в штатное расписание факультета должность зам. декана по совещаниям .

2. Организовать выдачу студентов из общежития до 8 час .

25 мин .

3. Установить,что каждый студент назначает себе стипендию сам... из личных сбережений .

4. Обязать любить ТОЭ - источник ЭДС в учебе .

5. Обсудив статью "Час волка", отменить подачу звонка с первого часа второй пары в 11-00, дабы он не индуцировал мысли .

6. Молодых специалистов к месту работы отправлять ценными бандеролями с уведомлением о вручении .

7. От Колбасенко: «Снимать стипендию за проступки не всю сразу, а постепенно, по 5-10 руб., пропорционально тяжести проступка, по заранее утвержденным тарифам. Если стипендия закончилась, необходимо назначить новую для последующих репрессий.»

8. Учредить 13 стипендию .

–  –  –

Анализируя основные показатели, которые администрация имела в виду выше, следует здесь поставить точку и с присущей ответственностью заявить, что подавляющая их часть (кроме подготовки парашютистов – разрядников), могла быть существенно улучшена, если в каждом из них будет увеличена электрическая составляющая. Укладывая расписание в прокрустово ложе требований, мы с Константином Ивановичем постоянно испытываем существенные трудности. Поставили английский, потому что математика занята, хотя нам надо было физику. Ну, у нас с собой было, как на грех. Посмотрели, вроде бы ничего .

А, что, говорит, нормально, Григорий ?

Он почему-то меня после этого Григорием называет .

А, что, нормально - Григорий ?

Что значит нормально? Отлично, Константин !

А ведь правда, нас, электриков, мало - экзаменов много, нас мало - показателей много, нас мало - олимпиад много, нас мало - механиков много .

Тут один выход, Борис Борисович: нас должно больше быть!

Апрель 1981 г .

Администрация факультета приветствует собравшихся в этом зале. Она приветствует также отсутствующих, или собравшихся отсутствовать. Только сегодня она приветствует и опоздавших .

В рабочий президиум приглашаются:

1. Ответственный по перспективному развитию технической кибернетики /ТК/ в филиале, его директор проф. Самотокин Б.Б .

2. Крупный специалист научного подхода к юмору, зам. директора по общей электротехнике проф. Титаренко М.В .

3. Любитель техники высоких напряжений на экзаменах и повышенной дивергенции студентов, зам. директора по III части ТОЭ Плечистый Д.Е .

4. Крупный теоретик решения проблемы "Физика клином или химия боком" зав. кафедрой Сокур Л.П .

5. Крупный специалист, постоянно находящийся в движении, в творческом поиске, меняет любую из экзаменационных тем на 2-х - 3-х ярусный анекдот /по договоренности/, знаток анектодов в интегральном исполнении, особенно любит 155 серию. Корнейчук А.И .

6. Знаток телемеханики и всех теорем Шэнона. Меняет свой богатый внутренний мир на внешний со всеми удобствами. Играющий тренер каф.АТ Гнилицкий В.В .

7. Знаток германо-романской и разговорно-студенческой группы языков Who last time told: “My name is Jodija Vasiljevna”. But now I can tell you his real name: Белов В.Л .

8. Гость и гвоздь программы Георгий Матышнюк .

9. Лучшие юмористы курсов .

Внимание: телеоператоры, кино и фотокорреспонденты:

Президиум приветствует собравшихся! Еще раз внимание:

Собравшиеся приветствуют президиум!

Слово председательствующему!

Открытие .

Гимн!

Если нет вопросов, я начну!

Товарищи! Уважаемые коллеги, дорогие гости, приглашенные и родственники! Еще с незапамятных времен, а точнее с одна тысяча девятьсот семьдесят седьмого года, на электротехническом факультете ежегодно 1-го апреля проводится поголовное празднование "Дня ЭТФ" Рассматриваемый праздник - 4-й. Это в два с лишним раза больше, чем праздников на МФ, и во много раз больше, чем на ОТФ И хоз.части филиала, вместе взятыми .

Сегодня приходится констатировать, что основное внимание администрации факультета в прошедшие годы /что явствует из ее докладов / было уделено учебно-методической, учебно-научной, учебновоспитательной и учебно-учебной работе и в разрезе 6 направлений под углом 541-го основного показателя .

Такое усиленное внимание к учебной работе не могло не сказаться на гармоничном сбалансированном развитии личности студента-электрика, на общих результатах факультета. В силу допущенного нажима перераспределилась учебная работа, в ущерб общественным ресурсам и другим увеселительным результатам, таким как приводы в милицию, посещение мед. вытрезвителя и т.п., хотя внутренние попытки и резервы и здесь имеются. Болезненно тенденциозное увлечение администрации и преподавателей факультета учебной и методической работой привело к тому, что при стипендиальном фонде в 74 % к общему числу студентов, количество обучающихся на "4"и"5" увеличилось до 67 %, не оставив прожиточного минимума основной жизнерадостной прослойке студентов .

Ибо сто раз прав Бернард Шоу, сказав:"Почему так устроено?. Люди умеющие веселиться, не имеют стипендии, а люди, имеющие стипендию, не умеют веселиться". До сих пор на наших научно-юмористических конференциях в традиционных отчетах декана "От апреля до апреля" по настоящему не ставился кадровый вопрос. Вот почему до сих пор на факультете, а следовательно, в филиале, нет заместителя директора по кадрам, хотя есть по учебной, научной работе, административнохоз.части и строительству, и все они с нашего факультета, за исключением А.А.Кузьменко, у которого все впереди .

Вот почему сегодня на Ваше рассмотрение выносится доклад: "ВСЁ

РЕШАЮТ КАДРЫ". Доклад состоит из следующих разделов:

1. Всё ли кадры решают?

2. Все ли кадры решают?

3. Кому решают кадры?

4. Что решают кадры?

По многочисленным просьбам слушателей самому докладу предпослано посвящение, а каждый из разделов сопровождается эпиграфом .

Итак, доклад: "ВСЕ РЕШАЮТ КАДРЫ"

Посвящается кадрам ЭТФ, не сумевшим пробиться на конференцию:

А.В.Панишеву - первому капитану команды преподавателей, А.Н. Литвинову - ее Остапу Бендеру - Задунайскому, В.Постному - шикарному Бубе из Одессы, Ж.Матышнюку - импозантной Белоснежке, ныне женившейся, В.Петрову - королеве шантеклера, Ю.Яницкому, В.Романчуку, находящимся в рядах СА, А.Зинкевичу,С.Грецкому и др .

–  –  –

Товарищи! Следует признать, что прошедший два года назад Международный год ребенка существенного омоложения кадрового состава факультета не дал, хотя все мужчины и юноши факультета месяц назад к 8-му Марта были существенно моложе, а теперь вот усиленно догоняют ушедшие вперед годы. Самым молодым на факультете является студент 1-го курса Тышкевич Виталий (АТ-18), он на 44 дня моложе Городецкого Евгения и на 116 дней моложе сына 6-ти курсника Винеля Георгия, который в этом году заканчивает институт, в который поступил, когда еще Тышкевич не родился. Самым молодым отцом на факультете является Колбасенко А., у которого завтра рождается мальчик, а самым молодым супругом является Большаков Евгений (АТ-16), хотя регистрация брака состоится через месяц .

По прежнему самым старым на факультете остается тот, кто ни разу не улыбнулся за прошедшее время .

Товарищи! Мне особенно приятно сегодня сообщить, что в таком неомоложенном составе, без притока свежих кадров, и даже с их значительным оттоком, факультет по итогам соревнования занял 1-е место по филиалу, с чем Администрация поздравляет вас и себя. Более того, все кафедры факультета, невзирая на все препятствия дирекции и месткома и введенные новые правила дорожно-транспортного движения по ВУЗУ, удачно финишировали. Судите сами: по группе выпускающих кафедр 1-е место заняла кафедра АТ (зав.кафедрой Кравец Л.Г., партгруппорг Каргополова Н.П., профгруппорг Корнейчук А.И.) .

По группе общеобразовательных кафедр 1-е место заняла кафедра физики и химии (завкафедрой Сокур Л.П., партгруппорг Каминский Б.Т., профгруппорг Панченко Л.В.) .

По работе с иностранными студентами 1-е место заняла кафедра иностранных языков (зав.кафедрой Белов В.Л.) .

Понятно, что существенный вклад в эти успехи внесен основным кадровым составом кафедр и учебных групп, среди которых следует особо отметить гр.АТ-13 (староста Кисель И., куратор Салогуб), АТ-12 (староста Ночвай И. куратор Лошкарева Г.М.), АТ-11 (староста Климчук Н., куратор Корнейчук А.И.), АТ-14 (староста Фаренюк Л., куратор Скачков В.А.), АТ-16 (староста Ковальчук В., куратор Корниловский В.Ф.) .

–  –  –

Все ли кадры решают?

Этот нетривиальный вопрос затрагивает одну из существенных сторон нашей научно-обоснованной деятельности, свойственный НТР. И, к сожалению, администрация вынуждена констатировать, что не все. И не в полной мере. И не всегда в срок. Но кое-кто - да.

К примеру, прошедшие олимпиады выявили этих, кто да:

1. Лучшими химиками признаны: Черная-АТ-18, Леурдо-АТ-17, Иванов-АТ-1

2. Лучшими физиками обязали быть: Савчук-АТ-16, Кирчун-АТ-17

3. Лучшими математиками: Черная, Бондаренко-АТ-18, ЛукавскийАТ-17

4. Инженерная графика: Черная-АТ-18, Гусак-АТ-17, Кирчун, ЗавадаАТ-17

5. Ин. яз. - Савчук, Приймак, Фурман, Якобчук - АТ-16, Петрович, Пелешок - АТ-18

6. ТОЭ - Савчук, Довгопятый - АТ-16, Ремез-АТ-15 .

Трое из них отправляются в турне, для участия в следующем туре:

1. Леурдо Юрий – в Одессу

2. Ганженко Николай - во Львов

3. Талько Сергей - в Харьков .

Администрация их поздравляет и, естественно, желает. К 20 выданным целковым для юмора дает и совет, что иногда надо рассмешить людей, чтобы отвлечь их от намерения Вас повесить .

Отраден тот факт, что в научной работе в отчетном году преобладал комплексный, системный подход к решению крупных научных и хозяйственных проблем Северо-Западного региона Украины и за его пределами. Из общего объема работ (2 млн. руб. по филиалу) 600 тыс.руб .

сделано нашими умельцами. Главный итог, что вместе с объемом растет эффективность, качество, научный потенциал, приоритет и авторитет наших разработчиков. За последнее время увеличилось число заявок и авторских свидетельств, число статей и докладов на симпозиумах.. .

Приятно, что вместе с маститыми учеными в одной упряжке выступают и молодые дарования. Увеличилось число студентов, участвующих в выполнении сложных и нужных работ. Администрация и этому рада .

Нельзя не остановиться на влиянии "Дня ЭТФ" на окружающую среду .

Кстати, сегодня именно среда. Наконец-то дирекция (хоть и с мучительными колебаниями) разрешила утром ещё и позаниматься. Далее, как социально сугубо положительное явление, "День ЭТФ" имеет ряд побочных, слабо нежелательных эффектов. К примеру, после первого праздника в докладе прозвучало, что, цитирую: наш студент изящней, музыкальнее, более хладостойкий, проворней, изворотливей, нахальнее, гибче, крикливей, съедает больше, выпивает больше и крепче студента механического, наши девушки в среднем на 27-32% красивее механических. Сразу же после этого ряд студентов-механиков перестали здороваться, а затем и вовсе приходить на мои лекции. Это не преминуло отразиться и на снижении взаимной привязанности и количества смешанных браков типа МФ-ЭТФ. Лишь немногие девушки на ЭТФ выдержали это эмбарго на ввоз механиков. В частности к таким счастливчикам следует отнести Хтему Н .

К сожалению, на факультете все ещё ощущается этот вид дефицита .

К тому же исскуственно раздуваемого различными инстанциями на уровне дефицита, или, другими словами, на низком уровне готовой продукции. Так, по вине курса ТППИ /лектор,доц. Кравец Л.Г./ не были готовы долгое время Павлюк. Еремчук /АТ-10/; Лопутько /АТ-9/, а по вине каф. ин.языков тот же Павлюк долго не мог объясниться с Цюрой Людмилой Петровной. На её вопрос на экзамене "Какими языками Вы владеете?" воспитанник нашего факультета достойно ответил: "Русским со словарем, английским, хинди, испанским, банту и др. с переводчиком" .

Не изжиты случаи желания некоторых изменить выбранной профессии, выбранной стезе, желания уйти в поэтику. И только неосведомленность в вопросе "Пегасы собираются в табуны или в стаи?" возвратила Гришкова в родные пенаты .

К сугубо положительным эффектам проведения "дня ЭТФ" являются:

1. Один раз родившись, День ЭТФ стал заметным явлением в культурной и общественной жизни города, мощным источником духовного развития Северо-Западного региона Украины .

2. Кто хотя бы раз участвовал в его проведении, не может забыть и остановиться, а продолжает проводить мероприятие, "Филиал Дня ЭТФ" на бумажной фабрике, заводе станков-автоматов, "Промавтоматике", "Электроизмерителе" и других учреждениях области и за её пределами:

в Запорожье, Харькове, Оренбурге, Керчи и т.д., о чем красноречиво говорят послания и телеграммы в наш адрес .

Вот одно из них:

«Ой ты, гой еси, свет наш ясненький, наш отец родной Юрий Павлович!

Поздравляем тебя с праздником факультета, днем его Великого!

И холопов твоих разнозваненьких: всех ученых и недоученых, совсем умных и учебой замученных. Пусть резвятся они, свет наш, да на волюшке, потешают тебя в сей славный день .

Мы ж челом тебя бьем вот о чем!

Пораскинули умишком своим убогим: чай не сладко без нас тебе, батюшка. Да и нам без тебя свет не мил стал. Во хоромах институтских измывались над нами холопы твои ученые, а сейчас – унтера злозлючие. Вот и молим тебя, свет ученый наш, уж проверь ты нас, родной, на острый ум; на способности на великие .

И давай мы с тобой так условимся:

Ты на сцену высокую выведеш всех ученых своих, но законченых, недоученных брати не надобно, а сдругой стороны выйдем мы, слуги твои верные, нынче все рекруты. И быть в той день меж нами сраженько жестокому .

Ежель мы победим – значит ум еще есть, бити будем – учиться заново .

И сраженье это великое, собирай в четвертом месяце числа первого года третьего .

С сим челом тебе бьем и на многие лета желаем здравия и всяческих успехов .

Рекрут войска Донского Васька сын Кузьмича рекрут войска Российского Юрка сын Георгия Рекруты войска Малороссийского Алексаншка Васильев сын, Валерка Дмитриев сын .

Володька Афанасьев сын .

Рекрут войська Уральского Сергей Яковлевич .

Они же бывшие студенты групп АТ-7, АТ-8 .

Романчук В.К., Яницкий Ю.Г., Зинкевич А.В., Постный В.А., Петров В.Д., Грецкий С.Я., Рябченко Е.А.»

Так День ЭТФ приобретает методологическое, идейно-политическое и воспитательное значение в мировой истории .

–  –  –

Эпиграф "Ставьте передо мной любые препятствия и вы увидите, как я их обойду" .

Ал.Ант. Кузьменко Дм.Вас.Железному .

"Нужно ли семь раз отмерять, если есть линия отреза?" "Не говори "Гоп", пока приказ не подписан" Новый зам.декана ЭТФ Казанчан А.К .

"Можно ли стать донором, если окружающие портят тебе кровь?" Костянюк А.В., гр. АТ-12 .

Раздел всецело посвящен недостаткам, все ещё имеющимся, и задачам, все ещё нерешенным. Так, продолжают поступать жалобы на некоторые службы, в частности, в последней отмечается: в общежитии:

а/горячая вода течет только в туалете; б/отопление включается только летом;. в/холодная вода почему-то подается только с сиропом; г/лифт все еще не работает; д/между 1 и 2 этажами гл.корпуса (левое крыло) нет одного марша лестницы, что затрудняет выход, особенно когда нет света .

Только что получен ответ администрации, цитирую:

"Недостатки в вашем сигнале имеют свои теневые стороны. Так, система водоснабжения, вопреки проекту, была подключена к автомату с газированной водой. Решением горисполкома автомат будет закрыт .

На лестнице действительно обнаружены недоделки в виде отсутствия одного марша, однако все остальные марши на месте в соответствии с проектом .

Отопление производится только летом, т.к. зимой, в связи с перепадами температуры, трубы могут лопнуть, в связи с чем возможно заливание секций .

Что касается лифта, то он действительно будет ходить между 5 и 6 этажами, но только по четным числам .

Что касается лестничного марша, он заменен стремянкой .

Комендант общежития сроком на 3 месяца переводится на должность инженера гл. корпуса" .

На каф. АТ все еще продолжаются разработки по восстановлению научных основ анекдотологии /научн.рук. Корнейчук А.И./ и все чаще к этой теме он обращается стихами. В своем последнем "Что ты ржёшь, мой конь ретивый?..." маститый поэт и мучительно остроумный человек не выступает сторонним наблюдателем, а продолжает тему, горячо любимую Панишевым (помните его знаменитое: "Я иду по росе…). В его работе конь-Пегас выглядит как существо одухотворенное, он словно бы дышит, переживает, морально устаревает и вновь обретает силу. А в трудную минуту наверняка придет на помощь автору, ибо его призыв "Не грызешь своих..." не может оставить никого равнодушным. Устами своего героя автор призывает к бескомпромиссной конкурентной борьбе за приз спартакиады здоровья .

Заканчивая свой доклад, хочу напомнить, что хорошо смеется тот, кто смеется без последствий, ибо если у человека нет чувства юмора, то у него, по крайней мере, должно быть чувство, что у него нет чувства юмора, т.к. сказав А, вынужден сказать "Через нашу мясорубку обратного хода нет!" ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭТФ ЗА 1977-1982

ГОДЫ И ЗАДАЧИ ФАКУЛЬТЕТА НА ПЕРИОД

ВПЛОТЬ ДО 198З ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО Если вопросов нет, я начну .

(Звукооператор, попрошу аплодисменты... Спасибо) Уважаемые коллеги, дорогие гости, приглашенные и родственники, товарищи!

Ровно 5 лет прошло с того знаменательного дня, когда состоялся первый праздник электротехнического факультета, и с этого момента ежегодного поголовного празднования "Дня ЭТФ" начались Ваши радости и наши горести .

За это время, за 5 лет, коллективом преподавателей, сотрудников и студентов факультета проделана большая работа в учебном, методическом, научном и юмористическом планах .

В учебном плане за эти годы прочитано 6080 лекций на дневном и 4187,2 лекции на вечернем отделении, проведено 6683 лабораторных и практических работ, подготовлено 852 курсовых проектов, защищено 606 дипломных проектов, принято 260,отчислено 29 и выпущено 260 специалистов дневной, и по вечерней форме принято 250, отчислено 172 и выпущено 248. За это время в виде стипендии студентам выплачено 1 млн. 920 тыс. рублей (на МФ за это же время 5 млн. 982 тыс .

рублей), выплачено 21 тыс. в виде материальной помощи и 1 млн. 512 тыс. в виде зарплаты преподавателей, из которых 1 млн. 12 тыс. получил МФ .

Учитывая, что качество обучения за пятилетку на дневной форме поднялось с 53% до 64% и на вечерней - с 12% до 21%, и при этом студентами факультета пропущено 251,3 тыс. часов без ув.причины, легко вычислить, что подготовка качественного специалиста на ЭТФ обходится в среднем на 12,6% дешевле, чем на МФ и соответствует уровню расходов на подготовку специалистов в соседнем кулинарном техникуме .

Сегодня я безмерно рад за наш дружный студенческий коллектив, за их интузиазм, самоотверженность, трудолюбие, за их счастливые лица, за их смех и юмор .

Вот почему сегодня традиционное (что наш студент нахальнее, крикливее и т.д.) и следующие три листа по тексту я должен пропустить, и со всей серьезностью заявить, что наш студент лучше механического, наши девушки красивее ихних .

Когда я называю фамилии, то попрошу вставать, Николай Миронович!

На факультете, да и на филиале, за эти годы существенно изменилось к лучшему отношение к юмору, особенно после того, как юморить стали не только деканаты, но и дирекция (дир. филиала Самотокин Б.Б., зам.директора по хозяйственной работе Кузьменко А.А., зам.директора по учебной работе Плечистый Д.Е., зам.директора по научной работе Титаренко М.В ). Заюморили кафедры, даже те, от которых не ожидали. Тот факт, что "юмор" - слово английское, еще не значит, что до появления кафедры инъяза человечество не острило. И в Древнем Риме, и в Древней Греции, и в древнем КПИ юмор существовал и высоко ценился по тогдашнему интеллектуально-валютному курсу. Конечно, еще в то время не могли додуматься до такого фейверка остроумия, как скажем наши праздники или "Дни МФ", но древние греки, римляне да и капианцы все же шутили в меру возможностей и отпущенных средств. Вспомним хотя бы тот розыгрыш, который устроил Нерон, подпалив Рим, или изящный каламбур Архимеда на счет "тела, погруженного в жидкость", хотя естественней поступать наоборот .

Рост поголовья юмористов на факультетете в последние годы был столь стремительным, что администрация иногда терялась, не находила слов. Так до сих пор для нее загадка – юмор пятикурсника Александра Костянюка. Не поняли мы юмор Дейнеки Н. на IV курсе .

С каждым годом растет объем шуток. Так уже сейчас годовой оборот шуток на факультетте, по сравнению с результатами прошлого года возрос на 10,2%. Только в последнюю сессию особенно удачно шутили на III курсе доц. Верхов А.Г. - 9 раз: 3 раза со студентами Малыком, Ширченко и Шишковым, и 6 раз со студентками Никитюк, Кныш, Стадник, Щербатюк, Сенчаковой, Ярцун. О его последних шутках администрация сообщила по его постоянному месту жительства .

Хорошо пошутил на III курсе и Д.Е.Плечистый (тоже 9 раз) со студентами Розлач, Ширченко, Шишковым, Большаковым, Корзуном и студентками Козиянчук, Паламарчук, Кныш, Тынюра .

На I курсе 2 раза шутил доц. Горб Н.П., 5 раз ст.пр. Кузнецова Н.В., дважды ст.пр. Хоменко А.А., 3 раза доц. Уставщикова А.А .

Последнее собрание Совета, администрации и общественных организациях факультета в связи с этим постановило:

1. По итогам зимней экзаменационной сессии 1981-82 уч.года признать лучшими юмористами года доц.Верхова А.Г. - I место, ст.пр.Плечистого Д.Е. - II место, III место не присуждать .

2. Ходатайствовать перед профкомом института о выделении призерам бесплатных путевок в дом отдыха на период следующей экзаменационной сессии .

Существенны сдвиги на факультете и в методической работе. Сегодня мы можем прямо сказать, что не только в КПИ, но и у нас научились выпускать методические указания, пособия и рекомендации. Мы добились того, что сегодня и у нас методичка стала ядовитой сатирой на учебник. Так в этом году методички выпустили доц. Корнейчук А.И. (одну, но 300 экз.); доц. Кравец Л.Г., доц. Купкин Е.С., ст.пр .

Каргополова Н.П. (3 по 100); доц. Корниловский В.Ф., доц. Гнилицкий В.В.(2 по 150) .

Кстати о Корнейчуке А.И. Днями он отвез в печать еще одно свое произведение. Но что примечательно, одни любят писать в весенний сезоны, когда просыпается природа, другие плодоносят весьма обильно в осенние сезон, когда природа готовится к спячке. «А у меня», -сообщил доверительно Анатолий Иванович, «самые лучшие произведения появляются на свет в отопительный сезон» .

И в научном плане на факультете раз начавшаяся работа не приостанавливается. В нее вовлекается все более широкий круг кафедр, преподавателей, студентов. За прошедшие 5 лет годовой объем научно-исследовательских работ достиг миллионного рубежа. Возросло число публикаций, изобретений, открытий, как у нас, так и за рубежом. Практически все темы сдаются с первого предъявления с большим экономическим эффектом .

Там, где с выделением работ младшие и средние научные сотрудники встречают затруднения, всегда готовы прийти им на помощь работники научноисследовательнкой части, и в частности зам.директора по науке проф. Титаренко М.В .

Так, к примеру, несколько ранее кафедрой ТОЭ и ТК с "Центрблином" был заключен договор объемом 250 тыс. руб. на разработку экспериментальной установки производства блинов с использованием телевизионной автоматизированной системы проверки их диаметра и толщины. Большая группа ученых рьяно принялась за дело. В центральной печати появились статьи, по теме было защищено 14 дипломных проектов, на выходе диссертации. Наконец-то установка готова. Вот он первый блин! Р-раз! Комом! Поменяли рецептуру и диаметр труб. Установили черезстрочную проверку. Учли нелинейности шкал. Продули лазером сифоны. Наладили, покрасили, запустили, нажали на кнопку - …… Ну?!

Комом .

Поменяли ответственного исполнителя, увеличили штат, расширили помещения.155-ю серию сменили на 500-ю. Навалились дружненько... вот он первый.. .

Комом .

Вмешался Титаренко. Поехали в столицу. Нашли заказчика:"Глав-блинком", объем х/д - 300 тыс. руб. Поменяли тему. Назвали "Получение блинов комом". И закипела работа "Даешь блин комом" .

Приготовились, внимание, начали!!! Пошел первый блин! Комом! Второйкомом! ! Третий - комом!!!

И пошло! За год было получено 2,5 миллиона отличных блинов комом, 6 авторских свидетельств, два диплома на ВДНХ и 2 тыс. руб. премий .

Администрация, Совет факультета, общественные организации в последнее время много внимания уделяют организации спорта, досуга и отдыха, спортивным мероприятиям. И это понятно. Потому что обнадеживает и радует. Радуют нас девушки-волейболистки: Петрович, Мошковская, Яхимович, -- ставшие победительницами первенства Украины по волейболу. Гордимся успехами Андрея Садовича, Талько, успехами туристической секции (рук. доц. Ефремов Н.Ф.), совершившей на днях выход в Карпаты, гордимся уловами рыболовов (рук.Шлямар А.Е.) и добычами охотников (рук.Верхов А.Г.). Кстати, последний отказался руководить хором на сцене под предлогом занятости в охотсекции и лишь согласился дать интервью.

Вот что сообщил великий охотник и душелюб:

"Охота предоставляет те же самые возможности для отдыха вне семьи, что и рыбная ловля, однако отличается от нее более высокими расходами. Охотничье снаряжение включает: легковую автомашину (лучше 06-я модель),охотничью собаку (лучше подаренную кафедрой),специальную одежду, календарь охотника, шахматы и ружье. Меня больше привлекает романтическая роль охотника, не являющегося членом охотсоюза, поэтому мне календарь не нужен .

Охотиться можно с облавой и без облавы. Когда я был в Одессе, то охотился с облавой. В этом случае загонщик бегает по знакомым за дичью, а мы тем временем спокойно охотимся. Если мы охотимся без облавы, очередность действий та же, что и при рыбной ловле: вначале достаем дичь, а только потом охотимся .

Хочу предупредить о мерах предосторожности. В этих целях, как только начнется охота, вешаем ружье на вешалку, лучше всего в прихожей" .

И последний раздел доклада: "О проверке принятых решений" .

Сегодня администрация с удовольствием констатирует, что большинство принятых ранее решений претворено в жизнь. Так:

1. Считать 1 апреля днем ЭТФ - считаем, без каких-либо переносов. 1 апреля есть 1 апреля .

2. Отныне считать день ЭТФ нерабочим днем. (Отв. декан ф-та) - выполнено .

3. Преподавателям и студентам не ссорится друг с другом по пустякам. Беречь силы для большого скандала .

Выполнено. Силы накапливаются .

4. Организовать выдачу студентов из общежития до 8 часов 25 мин .

Выполнено частично .

5. Обязать любить ТОЭ - источник э.д.с. в науке .

Обязали под расписку .

Невыполненными к сожалению оказались пункты:

1. В изд. "Детская литература" все еще не изданы "ТАУ без математики" (отв .

Тютюнник А.И.), "ТОЭ - это очень просто" (отв. Плечистый Д.Е.), "ВТ в кубиках" (отв. Забашта Ю.П.) .

2. Не внедрена система вызова преподавателей на дом .

3. Не установлено как для студентов, так и для преподавателей за 3 опоздания или за 20 часов пропусков б/у причины снятие на месяц заработной платы .

4, Не все комнаты в общежитии сделаны водонапорными .

Товарищи!

Заканчивая свой доклад, не могу не остановится на "Дне ЭТ'Ф" как заметном явлении в культурной и общественной жизни области, как мощного источника духовного развития Северо-Западного Региона Украины. Сегодня наш праздник притягивает к себе не только тех, кто рядом, кто учится, но и тех, кто давно закончил,кто служит, кто работает, всех тех, кто.душой и сердцем с нами .

Сегодняшние письма, телеграммы на наш адрес, выступления центральной прессы, вечерняя трансляция праздника в программе "Время" и, наконец, Ваше, товарищи, участие красноречивое доказательство того, что день ЭТФ приобретает методологическое, научное, политическое и идейно-воспитательное значение в истории ЖФ КПИ .

Еще раз с праздником, дорогие товарищи и пожелания Вам беречь, сохранять, преумножать добрые традиции электротехнического факультета!

Ведь он у нас один на филиале .

ИСПОВЕДЬ ДОЦ. ПОРТНОВА М.Л .

Итак, остается только пять лекций, а материала еще, по крайней мере, на десять. Что делать, ума не приложу. Как уплотнить материал, если твоя речь по числу повторов сильно смахивает на монолог хронического заики. Часть фразы: схема отображения телесигналов на одноламповом мимическом щите…, выглядит на лекции так: схема отображения телесигналов...отображения теле сигналов... телесигналов... на одноламповом мимическом щите запятая... мимическом щите запятая...щите запятая.. .

Начинаешь испытывать черную зависть к доценту Корнейчуку, который умудряется не только весь материал осветить на лекции, но и прокомментировать последние известия армянского радио .

Пробую перейти на сокращения, вместо : сигналы от датчиков тока и напряжения через преобразователи поступают на шину общую пункта управления, быстро произношу : сиг от д т и н чер пр пост на ШОПУ. И... нарываюсь на просьбу уточнить: первая буква в последнем слове Ш или Ж. Так как с чувством юмора пришлось расстаться еще на вступительной лекции, уточняю, что не имел в виду жопанокарибскую группу языков, на которых курс систем телемеханики еще не читается. После этого жду, когда стихнет хохот в аудитории, а заодно решаю, что, если мне когда-нибудь еще прийдет в голову мысль вводить сокращения, то, прежде чем их произнести в аудитории, я их дома запишу на магнитофон и дам прослушать жене,... когда детей не будет дома .

Однако смех затихает, диктант продолжается. Студенты всех потоков и семестров, ощущая приближении экзаменов, имитируют сверхактивность. Вспоминается, как Ямчинский бросает крутить кубик Рубика и начинает крутить шарик в ручке так, что одного стержня ему едва хватает на полпары. Волынчук, Присяжнюк, Гирук не успевают задать очередной каверзный вопрос, а Кныш – рассказать подругам перипетии вчерашнего вечера. Гордость ЭТФ Т. Черная лихорадочно меняет ручки и карандаши, успевая сделать две копии конспектов, чтобы по одной версии готовиться к экзаменам, а по второй – проверять свои знания .

Городецкий столь часто смотрит в глаза преподавателю, а затем опускает свои глаза вниз, что возникает неимоверная мысль о том, что и он ведет конспект .

Но... проходят и последние лекции-диктанты, остаются три встречи со студентами: на консультации, экзамене и пересдаче .

Итак, консультация. Явка 100%, и у всех, почему-то, во взгляде любовь к предмету и, где-то, даже к преподавателю. На прелюдии к консультации тебя пытаются убедить в том, что ничего более интригующего, содержательного, интеллектуального, непонятного, но важного и нужного, чем конспекты по телемеханике, они не читали.

Ты почти убежден и сквозь слезы умиления просишь задавать вопросы:

– чтение при подготовке ответов на вопросы билета написанной Вами книги приравнивается к пользованию шпаргалкой или, наоборот, подчеркивает неразрывную связь с предметом?

– что лучше: не уметь нарисовать схему, но зато точно знать, как она работает, или точно нарисовать схему, но понятия не иметь, как она работает?

– что хуже: неправильно решить задачу, но не пользоваться шпаргалкой, или правильно ответить на вопрос, пользуясь замеченной Вами шпаргалкой .

И т.д. и т.п .

Экзамен .

Первой подходит к столу М. Молниеносно возникает мысль о том что попал не на экзамен, а на пляж, но потом все-таки убеждаешь себя в том, что на ней не миникупальник, а просто микроплатье. Зато становится очевидным, что шпаргалки ей спрятать негде, так как в наметках того, что общепринято называть одеждой, посторонние предметы не поместяться. Взгляд на бумажки, принесенные ею к столу, убеждает, что материала на них не больше, чем на ней. Усилием воли от поверхностного взгляда пытаюсь перейти к углубленному, безрезультатно.. .

Договариваемся о дате повтороной встречи (неплохо было бы, чтобы в день пересдачи стояла ненастная погода, когда обычно надевают побольше одежды) .

Экзамен продолжается. Студентка Н просит принять у нее экзамен без подготовки, так как... ей необходимо срочно: кормить ребенка .

Первый же обмен мнениями по телемеханике показывает, что она имела в виду прямой смысл слов "без подготовки", включая время всего семестра, вплоть до момента сдачи экзамена. Я в растерянности. Но, как всегда в таких экстремальных ситуациях, на помощь приходит.. .

образ декана Ю.П. Забашты. Этот появившийся передо мной образмираж, начинает укоризненно покачивать головой и тихо-тихо вещать:

"Вот, молодую мать не уберегли, ребенок теперь будет на искусственном питании, какой уж теперь из него электрик получится, потеряли в перспективе студента". И, разговаривая со мной, голова образа декана скользит от моей ручки к ее зачетке и обратно, туда и обратно, туда и обратно. Моя рука повторяет движение головы образа, и... ребенок спасен. Образ декана, заговорщицки подмигивая мне, испаряется, экзамен, увы, продолжается .

Студент Т бодрым подпрыгивающим спортивным шагом подходит к столу и, между прочим, кладет перед моим носом полупудовые кулаки, полностью закрывшие тетрадные листки с его ответами на вопросы .

"Речь идет – бодро начинает Т – о надежности систем телемеханики, в частности, о знаменитой кривой надежности, вернее, о начальном ее участке, так называемом периоде детства, когда сказываются недостатки, заложенные до рождения". Убаюканный бодростью речи Т, я упускаю момент, когда он полностью переходит от надежности систем телемеханики к ненадежности процесса рождения детей. Чувствую, что стратегическая инициатива у него, объем знаний – тоже. Мои попытки прервать его наталкиваются на замечание о том, что некоторые люди, в том числе и преподаватели, не уделяют должного внимания демографической проблеме, в связи с чем у нас в стране ощущается острая нехватка людей. Затронутая демографическая проблема решается, когда, обессиленный, я ставлю подпись в зачетке Т. Но, обогащенный полученными от Т знаниями, делаю для себя вывод о необходимости при рассмотрении на лекциях вопросов надежности вкратце осветить также проблемы семьи и брака, гинекологии, вреда курения и пьянства .

Ну, наконец, отдохну. Идет сдавать экзамен самая внимательная слушательница – Танечка Волынчук. "Михаил Львович, – начинает она, приятно искажая букву Р, – хочу обратить Ваше внимание на расхождения в подаче материала в прошлом и данном году". И приводит письменные доказательства: конспекты ее мужа, слушавшего мой курс годом раньше, и свои. Постепенно меняемся ролями – пояснения даю я, а она их принимает. В общем, с трудом, но заслужил я 5, поставленную за неимением моей в ее зачетку .

А. И. Корнейчук

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

АНЕКДОТОЛОГИИ

Вряд ли найдется на земле человек, который, хоть раз в жизни, не слышал анекдот. И, конечно, не было, нет и не нужны нам такие, которые остаются к нему равнодушными. Хороший анекдот, да еще преподнесенный в надлежащем виде, представляет собой – говоря по-русски – самый настоящий цымус и приводит слушателей в неописуемый восторг. По силе воздействия с анекдотом может сравниться лишь один фактор – приказ о выдаче премии, который в нашем институте бывает реже, чем Новый год .

Веселый человек может работать за двоих, а то и за троих. Вот где ресурсы повышения производительности труда без всяких материальных затрат. Но здесь следует соблюдать осторожность. Веселый, но неумелый анекдотчик может оторвать от работы целый отдел, а то и больше. Даже такое поверхностное рассмотрение показывает, что зависимость производительности труда от анекдотов носит экстремальный характер. Позднее мы установили, что эта зависимость имеет вид горы Арарат .

Самая любопытная на нашей кафедре, Надежда Петровна, задала простой по виду, но коварный, по сути, вопрос: «Анекдот – наука или исскуство?» И то, и другое есть продукт человеческого мышления. Если этот продукт отпускается другим за деньги, то это исскуство, а если бесплатно, то наука. Поэтому анекдот – это наука. А всякая наука начинается с определения. Я считаю, что анекдот есть краткая форма юмористического рассказа, предназначенного для мужского круга, в силу чего он особенно нравится женщинам .

Всякая наука имеет свою историю возникновения и развития. Когда же возник на Земле первый анекдот? Обратимся к первоисточникам. В одной из древних книг, некой Библии, сказано, что Каин убил своего брата Авеля. За что?. Нами установлено, что за то, что тот, рассказывая старый анекдот, выдавал его за новый. Вот как. У первых потомков Адама и Евы уже были старые анекдоты. Так может анекдот возник раньше человека? Может его занесли на Землю инопланетяне и рассказали его той самой обезьяне, от которой потом и возник человек?. Нами установлено, что анекдот действительно возник раньше человека, но имеет все же земное происхождение .

Происхождение анекдота можно найти, исследуя его строение. Из чего же состоит анекдот? Основой анекдота является его ядро или соль (смысл), вокруг которого расположена оболочка или словесная шелуха. У нее нет смысловой нагрузки и предназначена она для привлечения начального внимания. Размножение анекдотов происходит за счет деления ядра, так как в одном анекдоте может быть только одна соль. Это строение анекдота удивительным образом напоминает строение живой клетки. Отсюда следует вывод, что анекдот является одной из форм жизни (что за жизнь без анекдота). Конечно, без человека анекдот развиваться не может, но и человек без анекдотов не человек, а так одно название .

Оболочка анекдота способствует проникновению его в человеческий организм, в котором ядро воздействует на нервные окончания нашего мозга, вызывая смех и даже подергивание конечностей у некоторых особенно эмоциональных людей. Все, без исключения, слушатели смеются тогда, когда анекдот заканчивается. Это подтверждает, что вся сила анекдота именно в его соли. Внешне анекдот влияет на человека также, как щекотка, но, в отличие от последней, воздействует на наши мозговые клетки .

Попав в наш организм, анекдот не только вызывает смех и веселое настроение, но и заставляет мозг вырабатывать антитела для уменьшения влияния анекдота. Здесь параллельно развиваются два типа процессов .

С одной стороны, антитела создают защитную реакцию против анекдота, так что повторное его введение уже не вызывает прежней реакции и даже может вызвать агрессию (смотри случай с Каином). Эта реакция со временем угасает, так что через некоторое время человек может снова воспринять старый анекдот за новый. Но лишь у людей с плохой памятью на анекдоты .

С другой стороны, антитела вызывают у человека зуд, который заставляет его избавиться от анекдота, рассказав его другому человеку .

Подобным образом анекдот распространяется по миру как эпидемия или, как объяснил мне мой ученый друг, Тютюнник, как эмпидемия, т.е. эпидемия в мировом масштабе. Бояться этого не стоит. Как говорилось раннее, анекдоты в нормальном количестве положительно влияют на все стороны человеческой жизни .

Мы находимся на пути изучения анекдотов. Мы еще не знаем законов их создания. Но не стоит падать духом. Во всем наука разберется .

Было бы неплохо создать кафедру анекдотологии, которая могла бы заняться изучением этой проблемы. Ведь анекдотами можно лечить людей, только знать кого и каким. И к технике анекдоты имеют отношение .

Ведь существует армянское радио, но никто не знает принцип его действия. Вопросы, вопросы, одни вопросы. Дайте мне кафедру анекдотологии и я найду ответы на них А пока спасибо за внимание .

ДОКЛАД А. ТЕМБОРСКОГО

Здравствуйте… (пауза, вызываю аплодисменты). По традиции, я хочу предупредить, все, что вы услышите, писал не я, а группы АТ-13, АТ-14. Я только уполномочен донести этот доклад до уважаемой публики.Дорогие друзья, многие из вас помнят, как наш декан ознакомил нас с положением о проведении дня ЭТФ. Позволю себе процитировать: «1 апреля, т.е. при праздновании дня факультета, каждый студент ЭТФ имеет право говорить декану и остальным преподавателям – «Ты», здороваться с ним за руку, без стука входить в любой кабинет и т.д.». Найдется ли здесь хотя бы один студент, рискнувший последовать этому положению. Если здесь есть столь отважный человек, то я попрошу его встать…Товарищи преподаватели и уважаемая администрация, может Вы знаете такого студента, может он просто стесняется? Нет такого. Ну что же, тогда эту трудную и смертельно опасную миссию мне придется взять на себя. (Иду к З.Ю.П, говорю ему «ты», поздровляю с праздником, похлопываю по плечу, «Садись Юра») .

Юра, ты наверное заметил, что во всех предыдущих докладах я расказывал о тяжелой студенческой жизни, жаловался на судьбу и преподавателей. Но между тем, мы с каждым годом все хорошеем, а вы и успеваемость… или… ну скажем так, все по прежнему на одном и том же уровне. Юра, ты никогда над этим не задумывался? Нет? А зря. У меня по этому поводу есть несколько деловых предложений. Тебе, очевидно, известно такое понятие, как взаимовыручка. Так вот я предлагаю укреплять и развивать это качество между нашими студентами или между преподавателями и студентами. Конкретно .

Предложение первое. Если несколько студентов в группе из-за неуспеваемости не получают стипендию, я предлагаю делать в их пользу отчисления из стипендии остальных студентов группы, желательно отличников .

Предложение второе. Делать отчисления из зароботной платы тех преподавателей, которые поставили плохие оценки безстипендиальным студентам .

Как видите предложения очень противоречивы. Поэтому данный вопрос ставлю на голосование .

Итак, товарищи студенты, кто за первое предложение? (по реакции публики ориентируюсь) Поднимите пожалуйста руки. Кто против второго предложения? Прошу поднять руку .

Так что, Юра, соберитесь-ка вы втроем, вон с Колей и Борисом, подключите Диму Плечистого и на досуге обсудите этот вопрос. Я, конечно, понимаю, зарплата пойдет вниз, но зато успеваемость, качественные показатели сразу же – вверх. Вот так вот .

У меня, Юра, есть еще деловые предложения. Но мне еще учиться год, а поэтому я их изложу на пятом курсе, а сейчас воздержусь .

ДОКЛАД Е. ГОРОДЕЦКОГО ??

–  –  –

Итак, вы, первый курс, не волнуйтесь! Все продумано. Избежать безстипендиального исхода сессии помогут вам обязательные атрибуты студента на екзамене .

Перейдем к существу вопроса .

Внесите реквизит!

Бросим внимательный взгляд на типичного представителя Клана електротехнического факультета Житомирского филиала Киевского ордена Ланина политехнического института имени 50-летия Великой октябрьской социалистической революции .

Форма одежды на сессионный период является единой для студентов с 1-ого по 5-ого курсов. Комплект состоит из нижней части и обязательного пиджака независимо от пола, возраста и комплекции, в котором «вы сзади будете похожи на старого члена профсоюза» (А.И. Корнейчук, ПУАТ, ПСС, лекция № 10, 1980 г.) .

Отличие сессионного пиджака от обычного состоит в том, что он имеет оригинальные устройства:

1. Бомбовоз – выполняемый из плотной ткани. Общий вид наиболее ходовых размеров, которые выбираются согласно ГОСТа 12.1, 003-76 (приведены на рис. 1, изображение дано в 3-х проекциях);

2. Шпоровоз – микроминиатюрное исполнение бомбовоза;

3. Каталог – путеводитель по бомбам, дающий исчерпывающую информацию о том «Что? Где? Лежит?»

Функциональное назначение: бомбовоз служит для проноса первоисточников, называемых в студенческом кругу запросто – бомбами и использованием их в личных целях без ведома преподавателей, декана и уважаемой Анны Андреевны .

Бомбовоз пришивается с внутренней стороны пиджака косыми стежками, не превышающими норм, установленных ЕСКД .

Шпоры, в отличии от бомб и исходя из своего микроминиатюрного исполнения, скрываются от проницательного взора преподавателя в любом удобном и доступном для вас месте .

Инструкция пользования данными техническими средствами:

1. Бомбы вкладываются в бомбовоз до екзамена .

2. Между порядком расположения бомб и екзаменационными вопросами, закодированными в каталоге, существует взаимооднозначное соответствие .

3. Не оставляй каталог за дверью, т.к. можешь оказаться за этой же дверью, но без оценки в зачетке .

4. Вытянув билет, не делай вид отданного на заклание бычка, даже если это билет № 12 .

5. Пиши с глубокомысленным видом. Писать можешь что угодно, даже письмо другу, но при этом не забывай принимать позу раздумий над перспективами развития именно данной науки .

6. Выбрав момент, когда преподаватель теряет бдительность, легким движением руки попади прямо в правый внутренний карман, что достигается систематическими тренировками, и быстро извлекай то, что там лежит .

7. Если екзаменатор застал вас за списыванием, не делайте резких движений, и если он тактичен, то сделает вид, что не заметил .

8. Запрещается меняться пиджаками с коллегами до екзамена .

Помните! Свой пиджак ближе к телу, помятуя известную французскую пословицу: «Хто міняє, той не має» .

9. Но, прежде чем вобще идти на екзамены, Вам надлежит стать предварительный курс:

– шпорная техника – А.В. Панишеву;

– теория убалтывания – Н.П. Каргополовой;

– анекдотология – А.И.Корнейчуку .

Для полного усваивания просим старост І курса предстать пред наши ясны очи.

Мы дарим Вам полный цикл лекцій по:

а) ТОЭ в рисунках и картинках;

б) ВТ в кубиках .

–  –  –

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО

ФАКУЛЬТЕТА ЗА 1983 ГОД И

ЗАДАЧИ ФАКУЛЬТЕТА НА

ПЕРИОД ВПЛОТЬ ДО 1984 ГОДА Уважаемые коллеги, дорогие гости, приглашенные и их родственники!

Товарищи!

С незапамятных времен, а точнее с одна тысяча девятьсот семьдесят седьмого года, на электротехническом факультете ежегодно 1 апреля проводится поголовное празднование "Дня ЭТФ". Рассматриваемый праздник - 6-й. Это в два с лишним раза больше, чем праздников на МФ, ОТФ и хоз. части филиала, вместе взятыми .

Отличительной чертой нынешнего праздника является то, что впервые он отмечается не первого, а второго апреля, что позволило увеличить за последний день количество и качество юмора на факультете в два раза, и соответственно в два раза сократить число посещений занятий по уважительной причине .

Сегодня на Ваше рассмотрение выносится доклад: "Чтобы продвигаться, надо вертеться", состоящий из двух частей: действительной и анонимной .

По многочисленным просьбам слушателей да и по традиции, докладу предпослано посвящение, а каждый из разделов сопровождается эпиграфом .

Итак, доклад: "ЧТОБЫ ПРОДВИГАТЬСЯ, НАДО ВЕРТЕТЬСЯ" .

Посвящается: Буравчику .

Часть I .

Действительная

Эпиграф:

Острить и занимать деньги нужно внезапно .

Из "первой заповеди юмориста" .

Товарищи! Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что год прожит не зря, хотя бы потому, что сегодня есть кому, есть где, есть чем и перед кем сказать это. Сегодня приходится констатировать, что основное внимание администрации факультета было уделено учебнометодической, учебно-научной, учебно-воспитательной и учебно-учебной работе .

В результате интенсивной деятельности факультет по итогам соц.соревнования занял первое место, с чем администрация поздравляет Вас и себя. Более того, все кафедры факультета, невзирая на все препятствия дирекции и месткома /председатель Тонюк Н.И./ и введенные новые правила продвижения по ВУЗу, удачно финишировали. Так по группе выпускающих кафедр первое место заняла кафедра АТ /партгруппорг Купкин Е.С., профгруппорг Лошкарева Г.М./ Товарищи, за время проведения "Дней ЭТФ" у нас установился ряд традиций, среди которых, когда в докладе называют фамилии, надо встать. Повторяю, партгруппорг Купкин, профгруппорг Лошкарева. По группе общеобразовательных кафедр высшее место заняла кафедра физики и химии (зав. кафедрой Сокур Л.П., партгруппорг Хоменко А.А., профорг Тычина О.Р.) .

По работе с иностранными студентами, как и прошлый раз, 1-е место заняла кафедра иностранных языков ( зав. кафедрой Белов В.Л.) .

По работе со студентками-волейболистами 1-е место - каф. физвоспитания (зав.кафедрой Железный Д.В.) .

По организации учебного процесса по курсам «Теоретические и общие основы электротехники и технической кибернетики» 1-е место заняла кафедра ТОЭ и ТК. (зав.каф. по ТК и ТАУ проф.Самотокин Б.В., зам.зав.каф. по ТОЭ ч.1-я - Титаренко М.В., зам.зав.каф. по ТОЭ ч.III Плечистый Д.Е.)

Существенный вклад в достижения кафедр и факультета внесен студенческими группами, лучшими среди которых являются:

по I-му курсу - АТ-21, АТ-22 по II-му курсу - АТ-19, АТ-20 по III-му курсу - АТ-17, АТ-18 по IV-му курсу - АТ-15, АТ-16 по V-му курсу - АТ-13, АТ-14 Без боязни быть уличенным в изначальной иррациональности и приверженности к атрибутам инфернализма сегодня мы, не стесняясь, назовем тех, кто все ещё, не страшась усталости, карабкается и "отлично" карабкается вверх .

Прежде всего, мы рады поздравить Тамару Черную с присуждением ей Ленинской стипендии и пожелать ей "ни пуха, ни пера".

Мы поздравляем также:

I курс – Лютую II " – Покотилова, Андрюшину, Янченко III "– Гринюка, Кирчуна, Леурдо, Семенову, Голомаха IV " – Куприец, Довгопятого, Зиброва, Ковальчука V " – Березовскую, Жидикову, Мамчича, Олейника, Талько С., Талько Н., Фурдыгу, Файдюка .

За прошедший год нами по дневной и вечерней форме подготовлено 104 специалиста /приняли 100, отчислили 16, выпущено 104/. Дополнительно к плану уже выпущено.8 специалистов. Видно, что факультет работает на сэкономленных резервах или, как говорил один древний философ, если судить по большому счету (кстати, на днях он у нас выступает), так вот, если судить по большому счету, "просто из ничего делаем что-то". И делаем, по отзывам, неплохо. По крайней мере, в прошедшей сессии знак качества можно было присвоить 65% нашей продукции. К сожалению, есть и брак - 2% брака. Это самые большие юмористы факультета: Фальковский, Милевский, Поронович, Ушакова. Растет годовой оборот шуток и среди преподавателей. Отчаянно на дневной и вечерней форме шутил Корнейчук А.И. - в сессию 14 шуточек, Тютюнник А.И. – 9, Плечистый Д.Е.-7 .

Если принять предложение на предыдущем дне факультета Темборского, суть которого сводилась к тому, цитирую: «Делать отчисления в пользу студентов из зарплаты тех преподавателей, которые поставили плохие оценки безстипендиальным студентам». В этом случае доц. Корнейчук А.И. / встаньте, встаньте А.И./ вы получали бы 320 руб. - 4 х 45 - 3 х 40 (на 5 курсе стипендия 45 руб. на 4-м – 40 руб. и учитывается только дневная форма). Так вот, доц. Корнейчук А.И. /встаньте, встаньте/ Вы получали бы 20 руб. А у него двое и ещё куда -то платит. Доц. Тютюнник А.И. получал бы 12,50. Ст. пр. Плечистый Д.Е. получал бы 7,80 .

С другой стороны, та же Ушакова, имея три неуда и два незачета по курсовым, получала бы 45 х 5 = 225 руб., Милевский - 200 руб. Только как тогда назывались бы такие именные стипендии, Темборский /встаньте, встаньте/?

Существенные трудности у администрации вызвало распределение нынешнего 5 курса АТ-13, АТ-14. Среди 54 выпускников - 25 семейных, из них внутри групп 6 пар семейных. Интересно другое, что эти группы имеют самый высокие показатели по успеваемости (абс: 98,1% кач.: 85,1%). С ними могут сравниться наши знаменитые группы АТ-7, АТ-8, (абс. 100%, кач. 90%), но и там семейных было 17, из них Романчук, Петров, Постный /они сегодня ещё покажут себя/ дважды. И те и другие на I курсе побывали в колхозе. Сейчас в колхозе побывал наш I курс /АТ-21,22/, и у них качественная успеваемость в сессию на 10% выше предыдущего курса .

Напрашивается вывод и хорошая работа на конкурс " 0 вдиянии с/х работ на некоторые области фундаментальных наук". Если у семейных потоков такие высокие показатели, есть возможности подтянуться и другим курсам, например IV, III. Не понимаю, что еще думают Мамонов, Бакановский, Шишков, Перехожук, Малык, Лапкин, Зибров .

Заканчиваю действительную часть доклада, и как видите в нем не прозвучало наше родное, традиционное, что наш студент выше, легче, стройнее, изящней, изворотливее, более хладостойкий, проворнее, нахальнее, гибче, крикливее, съедает больше, выпивает быстрее и крепче студента механика, что наши девушки красивее ихних, механических .

И не надо вставать, Николай Миронович, не надо, все это мы знаем .

Часть II Анонимная

–  –  –

Анонимка .

Уважаемый Юрий Павлович! Трудно взять свои слова обратно, если они крылатые. Буду предельно откровенен, даже во вред себе. Можно учиться, чертить, рассчитывать, проектировать, сдавать, снова учить, рассчитывать... можно. Но! Мешают! Да, они, преподаватели, особенно эти трое с машинами, не считая собаки. И не только преподаватели, а в группе? Кто в Англии замещает короля во время его отсутствия? Валет .

А у нас старосту? Дама. Вот. Но вернемся к преподавателям. Часть из них хорошая, им я напишу стихи, а часть... Ну хотя бы вот этот Ефремов Н.Ф. С положительной стороны Ефремов Н.Ф. характеризуется отрицательно, несмотря на то, что водил преподавателей в Карпаты. Он часто уходит в себя, но никогда не возвращается с пустыми руками. Хоть соль, а несет .

Или Корнейчук А.И. "На 5 Вы должны знать предмет лучше меня" .

Хорошо хоть, когда тебя гонят на все четыре стороны, есть из чего выбрать .

А этот Железный Д.В., на него даже магнитная стрелка реагирует .

Или Самотокин. Он беспокоит нас своей неуспокоенностью, вечным поиском справедливости и удивительной безвредностью. А как он ходит?

Пятки вместе, носки же с огромным разлетом друг от дружки. Угол разворота каждой ступни Самотокина относительно направления движения его тела составляет примерно 60, длина шага около 80 см, длина ступни в ботинке 32 см. Я подсчитал, что недобор пути на каждом его шаге составляет 32 х cos 60 т.е. 16 см или 20%. Если в день он проходит 15 км, мог бы экономить на самом себе 3 км, а это и время, и деньги .

Один требует одно, второй - другое. И как важно не перепутать, под чью дудку плясать, а под чью петь .

Скажите, можно стать донором, если окружающие портят тебе кровь?

А иностранцы? Почему Вы систематически разговариваете на уроках английского языка по французски? А ты переводи, я же перевожу. Или этот в лаборатории, новый, с НИСа. Долгожитель по прогулам. Тоже интеллигент. Кончил шесть классов с отличием. Нашел источник вдохновения в источнике финансирования. Культурный преподаватель, прежде чем сделать гадость, обязательно извинится.

Не изволите ли троечку? А он? Тише едешь - дальше будешь! А если остановиться? Или Кузьменко:

обед станет гораздо вкуснее, если не завтракать в нашем буфете. Ему что, Вы его видели, а у меня после трех пар совсем вкрутую, голова кругом. Или Плечистый, шутит за чужой счет. Но я ему в стихах:

–  –  –

Корниловскому В.Ф .

/ к вопросу о физиках и лириках/ Есть очень многогранные натуры Среди доцентов и работников культуры .

- Наш Корниловский: /здесь пауза/ - он водитель асс, Он профсоюзный босс на факультете .

Своим искусством нас пленял не раз:

Он на трубе как заиграет, Так сразу сердце замирает .

Он даже всех старушек покорил:

"Ну вылитый архангел Гавриил!" У нас таких людей - большой процент, Он в землю не зарыл талант, Средь музыкантов - лучший он доцент, Среди доцентов - лучший музыкант .

Повидайко П.М .

Он зол как черт, Когда не дует в парус ветер, Гребет один - и тянет всех вперед Конечно это, Повидайко Петя .

Любой без объяснения поймет .

Корнейчуку А.И .

/ ноктюрн / Цыгане шумною толпой На поле матричном кочуют… Они сегодня под луной За картами Карно толкуют, За базис Пирса, на простор Спустилась тишина ночная .

Штрих Шеффера, как метеор Мелькнул, кибитки озаряя, Барон цыганский Корнейчук Сидит в тиши, уснуть не может .

Он курит трубку и слегка Струну гитарную тревожит Луна напомнила ему Лик девы с черными очами, И он не спит порой ночами, И будит песней тишину Лишь тихим ржаньем интеграл Вдруг отзовется с водопоя, И все замрет в ночном покое… Панову А.Ф .

/ответственному исполнителю х/т № 121/ Восточный князь Альберт Панов Был кибернетикой плененный, И в кинескопе заточенный .

Был приговор ему таков:

Он должен алгоритм создать Чтобы в магическом квадрате Что было в прошлом, увидать .

А он - душой своей стремится Из башни тесной на простор .

На даче ждет его шатер, Картошка шепчется с малиной, И рыба плещет в озерке, И можно греться на песке… Но перст судьбы неумолим!

Мы все ему помочь хотим И вместе мучаемся с ним, Читаем древние труды И молим небеса и воду .

Наверно, к будущему году Отпустят князя на свободу .

Запатрину Р.В .

Он за границей побывал, На полюс подо льдом пробился, Он по-английски в совершенстве Мог изъясняться и писал, Легко мазурку танцевал, Но кланяться не научился .

Он кибернетикой увлекся, Мечтает робота создать, Чтоб мог угадывать желанья И их немедля исполнять .

Кто ж этот муж во цвете лет?

- Это Запатрин - Спору нет .

–  –  –

В заключении хочу еще раз поздравить вас, дорогие друзья, с праздником факультета. Классики утверждают, что мир уцелел, потому что смеялся. Так будем же следовать их совету и нашим традициям!!!

–  –  –

Уважаемые коллеги, дорогие гости, приглашенные, пришедшие по пригласительным, студенческим и банковским билетам!

Уважаемые, если позволите так сказать, товарищи и их родственники!

Мы рады Вам сообщить, что несмотря на отдельные недостатки, Весна пришла. Окончательно и бесповоротно. Как говорил Саврасов: "Грачи прилетели" .

1 апреля – особый день, День нашего родного факультета, День смеха, день доброго узаконенного обмана и дружеского розыгрыша, день, полный чудес и сюрпризов, день приятный, необычный и прямо скажем юбилейный. Это наш седьмой праздник факультета. Сегодня администрация рада Вам доложить, что сдержала свое обещание сделать 1-е апреля нерабочим днем и, думаю, заслужила тем самым первые бурные аплодисменты зала. Товарищи спасибо, спасибо! Я попрошу по моему знаку повторить аплодисменты; оператор их запишет и будет в дальнейшем опять-таки по моему знаку воспроизводить в особенно нужных местах .

Наш праздник сегодня состоялся, несмотря на происки и коварства тех, кого сегодня нет с нами в этом зале, несмотря на капризы слепой стихии и утонченную научно-обоснованную подрывную деятельность конференций, собраний и заседаний, несмотря на отчаянно крупный успех житомирского «Спартака» против СКА – Киев. 1:1 на центральном стадионе, 17 и 18 секторы которого приведены в порядок нашими поклонниками и поклонницами этой мужественной и так нам нужной игры, что дальше некуда .

В честь "Дня ЭТФ" Совет Министров, так нам кажется, дабы приблизить момент торжеств, повсеместно на всей территории Союза перевел время на I час вперед. /Аплодисменты/. Если нам не изменяет память, осенью в честь Дня Механического факультета тот же Совет Министров разумно и своевременно, хотя и маловато, сдвинул время на I час назад .

/Аплодисменты/ Это ли не доказательство того, что "День ЭТФ", как заметное явление в культурной и общественной жизни области и СевероЗападного региона Украины, играет все большую всемирноисторическую роль и оказывает существенное влияние на нас .

Так, уже в этом году, в году 1100 летия Житомира, нам поручено курировать I апреля проведение "Дня геологов" под девизом "Держись геолог, и нам ты тоже брат" .

Товарищи! Отчетный год для факультета действительно был годом Свиньи. Именно так по отношению в факультету поступили Шишковский, Стоматов, Корзун, посетив медвытрезвитель. Давно у нас не было такого букета. Пришлось администрации провести его прореживание и чистку .

В свободное от этих занятий время основное внимание коллектив факультета уделял научнометодической, ремонтно-хозяйственной, наглядноагитационной, селективно-осветительной, спортивномассовой, квартирно-бытовой, донорско-консультационной, собране-заседа-тельской, увеселительно-ограничительной, посудо-сбытовой работе в общежитии и, иногда, учебной, в главном корпусе, Если говорить об успехах факультета, то по итогам соц.соревнования нам присуждено место впереди механического факультета /декан Кострица Н.М./, ОТФ вообще в соревновании не участвовал /декан Громовой А.П./, хотя первое место никому и не присудили. Не присуждалось первое место и по кафедрам, общеобразовательным и выпускающим .

Среди общеобразовательных кафедр отмечена кафедра физики и химии. Так на кафедре физики и химии сняли вопрос первоапрельской критики решения проблемы "Физика клином или химия боком" путем поголовного перехода на ОТФ, который дни факультета практически не проводит, а только мешает своими занятиями проводить таковые /декан Громовой А.П./ .

Среди выпускающих кафедр лидером этого года признана кафедра АТ /зав.каф.Забашта Ю.П./ ранее отмечалась кафедра ТОЭ и ТК /зав .

каф. Самотокин Б.Б./ Так, в этом году выпускающая каф. АТ реально выпустила доц. Кравца Л.Г. и доц. Корниловского В.Ф., с.н.с. Корина, Бортника, Биденко и т.д .

(12 сотрудников по списку), а впустила Богданова Виталия Матвеевича, в свое время каф. ТОЭ и ТК выпустила доц. Волошина В.И., доц. Ищенко В.А, ас. Гаврилова Д.В, а впустила Дорошева Д.Д .

Несмотря на значительный отток крупных специалистов, в текущем году прочитано 18422 лекции на дневном и 11316,2 лекции на вечернем отделении, качество обучения достигло 67% на дневном и 21% на вечернем отделении, а число неуспевающих на вечернем отделении можно по пальцам перечесть, если использовать руки дневного отделения .

Многие преподаватели в связи с этим осваивают смежные специальности, применяют бригадную форму организации труда, работают в режиме разделения времени, наложения консультаций на занятия, экзаменов на каникулы, реже в режиме реального времени, чаще в режиме прерывания и запаздывания, хотя требуют от студентов опережения конспектов над их лекциями .

Так доц. Купкину Е.С. (каф. АТ) из всех читаемых курсов осталось освоить курс "Проектирование средств АТ на микроспекторах", а доц .

Корнейчуку А.И. прекратить его читать вместо курсов ТУАТ и ПУАТ. В этом плане Корнейчук А.И. чем-то напоминает устный журнал Ираклия Андронникова или письменный Л.П. Цюры .

И несмотря на все эти безобразия, сегодня мы рады и горды за наш дружный студенческий коллектив, за их интузиазм, самоотверженность, трудолюбие, за их счастливые лица, за их смех и юмор. Заслуживают внимания их достижения в изучении наук и их практических приложений, особенно в области фундаментальных: математике, физике. Сразу же отметим, что если бы не Исаак Ньютон и его дифференциальное и интегральное исчисление, которые он по неопытности назвал методами флюксий и флюэнт, в наших рядах, здесь в зале, сидел бы дополнительно не один десяток. Назови он все это иначе, могли бы люди учиться, продолжали бы складывать, вычитать и оперировать дробями. Тем не менее налицо успехи в математике студентов 1-го курса /АТ-23,24/. Ими, наконец, восполнен пробел в исследованиях Омара Хайяма /1043-1131/ .

Применив таблицы Брадиса, они вычислили значения синуса с точностью до запятой. Олимпиада назвала достойных. Среди них Павлюк А.В .

/АТ-22/, будет представлять ЭТФ на республиканском туре по математике во Львове. В Харькове Харчук И.А. из этой же группы - по ТОЭ .

Победителями олимпиад стали:

ТОЭ: Харчук, Давлюк, Ищенко /все АТ-22/; ЭУА и ИТ: Раданович, Оливсон, Коржук /АТ-20,19/; иностранный язык: Клименко, Лютая, Павлюк, Скуратовский, Коберник .

На старших курсах /АТ-15,16/ студенты хорошо разлагаются. Разлагаются на множители и радикальные решения. Выпускники перед защитой с успехом изучают теорию игр, основную задачу которой можно сформулировать так: какую стратегию применять, или как должен вести себя разумный игрок в конфликте с разумным противником, чтобы обеспечить себе в среднем наибольший возможный выигрыш .

Группа энтузиастов /Мамонов, Волынчук, Ямчинский, Лапкин/ просто и изящно решили задачу Блеза-Паскаля, которая формулируется: "При четырехкратном бросании игральной кости что происходит чаще: выпадает шестерка хотя бы раз, или же шестерка не появляется ни разу?" .

Они удалили из колоды все шестерки, и они не появлялись ни разу .

Празднование "Дня ЭТФ" продолжает оказывать благотворное влияние на повышение успеваемости и создание семейных пар, официально зарегистрированных. После критики в предыдущем выступлении стали официально мужем и женой: Кравец - Самарин, Федорова - Бакановский, Паламарчук-Шишкова, Сенчакова-Мамонов,Стадник-Шикита,КозиянчукГалицкий,– и мы их сердечно поздравляем .

Прошедшая на днях научно-техническая конференция показала значительно возросший научный потенциал каждого в розницу и всех оптом, хотя разность научных потенциалов в коллективе создает известное напряжение. Среди запоминающихся докладов выделяется сообщение Корнейчука А.И о некоторых аспектах выделения глюкопуптидов и церебальных сфер из подложки монофункционального базиса под влиянием синтеза белков на функциональную активность ЛСА при отсутствии полинома третьей оттяжки в присутствии достаточно полной фракции системы удобрений и основных рецепторов самодвижущегося гормона здоровых лиц на садово-огородническом участке доц. Панова А.Ф. По сути, автор рассмотрел парадокс "Куча",который открыл древнегреческий философ Эвбулит из Милета .

Смысл его в следующем. Одно зерно кучи не составляет. Прибавим еще одно зерно - кучи опять нет. Так с какого же зерна начинается куча?

Вопрос поставлен интересно, действительно с какого зерна начинается куча?

1 зерно - куча? Нет, не куча .

А 2 зерна? Тоже не куча, Может быть - 3 ? Нет, и 3 зерна еще не куча .

А 4 ? и 4 - тоже .

Наконец, 5 зерен. Нет не куча. .

Тогда, может быть, 6 ? Очень может быть. Давайте посмотрим .

Несложный подсчет показывает нам, что и 6 зерен - еще не куча .

Неужели 7 ? Не будем спешить с ответом, 7 зерен, безусловно, ближе к куче, но еще не куча .

8 зерен, еще ближе к куче, но еще не куча .

9 зерен. Как ни печально, не куча, 10 зерен. Здесь надо быть внимательным, товарищи! 10 зерен, конечно очень хочется назвать кучей, но и это, к сожалению, еще не куча, пойдем в наших рассуждениях дальше .

11 зерен - куча? Теоретически - да, математически - нет .

12 зерен. Не куча. Доказано кандидатской диссертацией Корнейчука А. И .

13 зерен. Не куча .

14 зерен. Не куча. Из газет .

15 зерен. О! Это очень похоже на кучу, но в действительности кучей здесь и не пахнет .

16 зерен, еще один опасный виток мышления, но мы благополучно минуем и его 17 зерен. Не куча. Доказано докторской диссертацией Корнейчука А.И .

18 зерен. Не куча. Установлено эмпирическим путем механизатором садово-огороднического кооператива Политехник" Титаренко М.В .

19 зерен. Не куча .

20 зерен. Не куча, а хоккей, вратарь ЦСКА Третьяк .

21 зерно. Дураку ясно, что не куча, а очко .

22 зерна. Не куча. Роман "Три мушкетера". Беседа Миледи с Кардиналом .

23 зерна. Не куча, а пятое уравнение Максвелла .

24 зерна. Неужели куча? Нет, мираж. Поверьте мне, что и это еще не куча. Куча нас ждет впереди!

25 - наконец-то. Вот, Она куча.!!!

И далее автор, он же Корнейчук А.И., делает потрясающий по своей глубине, широте охвата и высоте полета вывод о необходимом количественном составе академических групп серии АТ .

Да, минимум 25 человек, это куча и один руководитель этой кучи то бишь, Кучерук, а не куратор, как было ранее .

Товарищи, сегодня наш праздник притягивает к себе не только тех, кто душой и сердцем с нами .

Сегодняшние письма, телеграммы в наш адрес, выступления в прессе, и наконец, Ваше, товарищи, участие красноречивое доказательство того, что «День ЭТФ» приобрел методологическое, научное, политическое, художественное и идейно-воспитательное значение в истории ЖФ КПИ .

Еще раз с праздником, дорогие товарищи и пожелание Вам беречь, сохранять и преумножать добрые традиции электротехнического факультета .

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА И

ЗАДАЧИ В СВЕТЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 8-ГО ДНЯ ЭТФ

–  –  –

–Товарищи!

Уважаемые коллеги, дорогие гости, приглашенные и их родственники! В этот торжественный день администрация факультета приветствует собравшихся в этом зале. Она приветствует также отсутствующих и опоздавших!

Сегодня мы рады сообщить, что несмотря на отдельные метеотрудности и недостатки нашей хозяйственной деятельности, весна все-таки пришла! Окончательно и бесповоротно .

1 апреля – особый день. Для нас он особый в этом году вдвойне. Вопервых, учитывая последние достижения факультета в научнометодической, ремонтно-хозяйственной, наглядно-агитационной, селекционно-осветительной, спортивно-массовой, погрузочно-разгрузочной и, иногда, учебной деятельности Совет Министров в честь “Дня ЭТФ”, дабы приблизить момент торжества повсеместно на всей территории Союза перевел время на 1 час вперед уже в ночь на 31 марта. Вот почему наш праздник проводится сегодня, 31 марта, накануне 1 апреля. Это наш восьмой праздник факультета .

Сегодня админи-страция рада вам доложить, что и на этот раз сдержала своё обещание сделать День ЭТФ нерабочим днем и, думаю, заслу-жила тем самым пер-вые бурные аплодис-менты зала .

Наш праздник сос-тоялся, несмотря на жестокую зиму и бур-ное половодье, несмотря на прорыв тру-бы центрального водо-провода города у парадного подъезда института, несмотря на торжественную отсрочку пуска лифта и душевых в общежитии, несмотря на утонченную научно-обоснованную подрывную деятельность конференции, где бурный рост докладчиков вызвал бурный спад слушателей .

Товарищи! Следует признать, что в отчетном году деятельность администрации и всех общественных организаций факультета и института, основное внимание, и усилия кафедр, и, частично, самих студентов были направлены на улучшение уровня подготовки специалистов .

Качественные показатели факультета достигли уровня 67% по дневной форме обучения и 20% по вечерней форме. Это в 1,4 раза выше, чем аналогичные показатели на МФ, и в 3,5 раза выше, чем на ОТФ, и на 8% выше выделенного стипендиального фонда. Тем не менее, по итогам соц. соревнования факультет не занял 1-ое место, как было раньше, с чем администрация поздравляет Вас и себя. 1 место профком института (предс. т. Тонюк Н.И., его нет, но должен быть его сын) не присуждает, если его завоевывает не ОТФ .

Товарищи! За время проведения “Дней ЭТФ” у нас сложилась хорошая традиция: когда называется в докладе твоя фамилия, надо встать и провалится сквозь землю .

Администрация подчеркивает со всей присущей ей строгостью, что она правильно поступает, борясь за честь своего мундира и отстаивая первенство во многих конкретных случаях, имеющих быть .

Так все кафедры факультета, невзирая на препятствия дирекции и месткома, заняли первые места:

1. По группе выпускающей кафедры – каф. АТ (зав. каф. Забашта Ю.П.)

2. По организация учебного процесса по курсам ТОЭ, ОЭ, ТАУ, ЭММУА, ТК, СС и Р – кафедра ТОЭ и ТК (зав. каф. по ТАУ – проф .

Самотокин Б.Б., зам. зав. каф. по ТОЭ ч. I – Титаренко М.В., зам. зав .

каф. по ТОЭ ч. III – Плечистый Д.Е.)

3. По работе с импортными студентами – каф. иностранных языков (зав. кафедрой Белов В.Л.)

4. По хозработам и аэробике – каф. физвоспитания (зав. кафедрой Железный Д.В.) Существенный вклад в достижения кафедр и факультета внесен студенческими группами, среди которых можно назвать 10 лучших групп дневного отделения: АТ-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, – и 14 лучших групп вечерней формы обучения. Продолжают радовать администрацию студенты, получающие стипендию. Экспериментально МинВУЗом их число сокращено пропорционально фонду с 74% до 59%, и если эксперимент понравится, то к 2000 году до 30% студентов будут сами выплачивать стипендию в фонд, лишь бы не было этой аттестации .

Но даже в этих жестоких финансовых тисках студентка гр. АТ-18 Тамара Черная сдала девять сессий без единой “четверки”, она Ленинская стипендиатка (10 стипендий на весь КПИ), стипендия 100 рублей .

Также без единой четверки, но только на “удовлетворительно” сдали последнюю сессию Краснощекий (АТ-26), Борисюк (АТ-23), Мирошниченко В. (АТ-19) .

Мы рады поздравить тех, кто показал отличные результаты и с удовольствием назначили повышенную стипендию:

на I-м курсе – 0 на II-м курсе: Ярощук (АТ-24) на III-м курсе: Подчашинский (АТ-21), Лютая, Павлюк, Харчук (АТ-22) на IV-м курсе: Коржук, Покотилов, Гирук (АТ-19), Андрюшина, Кубрыкин (АТ-20) на V-м курсе: Волынчук, Гринюк, Кирчун, Леурдо, Лукавский, Снигур (АТ-17), Суслов, Зиброва, Тышкевыч (АТ-18) .

Сегодня мы горды тем, что студент нашего факультета, Олександр Оливсон, проявил смелость и деятельность, спасая тонущую в ледяной полыньи Светлану Немилову. Мало кто из его друзей знает об этом. Будучи скромным человеком, Саша считает, что выполнял свой гражданский долг. И только через газету “Радянська Житомирщина” 26 марта и “Комсомольску зірку” 23 марта Светлана нашла Сашу (сегодня и Светлана и Саша у нас, на празднике). Спасибо тебе, Саша, от всех нас, сидящих в этом зале .

Товарищи! Следует признать, что прошедший 5 лет назад Международный год ребенка дал свои плоды. На этом мы не останавливались, и факультет продолжает работать в этом направлении. Сегодня администрация поздравляет молодых отцов и матерей: Лапкину, Иванченко, Коломиец, Робенко, Нечипоренко, Бакановскую, Сикорскую, Лихошведа, Лукавского, Баженар, Яроменко, Яценюк, Гирук, Харага, Байко, Палий, Трохименко, Маркадееву. Это ли не залог высоких конкурсов на вступительных экзаменах к нам в ближайшие 17-18 лет, это ли не творческая работа факультета по профориентации среди молодежи… Самым молодым студентом на факультете является Лазаренко Елена Аскольдовна, а самым старым Евгений Святенко, который, кстати, поступил на 1-й курс в год, когда Лазаренко поступила в 1-й класс. А сегодня мы вынуждены отчислять его с 3-го курса. По-прежнему самым старым на факультете остается тот, кто ни разу не улыбнулся за прошедший год .

Товарищи! Настоящий год, год Быка, объявлен на факультете годом борьбы с пропусками занятий. Активно в пропуски занятий включились Фельдман (АТ-25), Лазаренко (АТ-26), Джупин (АТ-23), Суходольский (АТШушпанова (АТ-21), Хараг (АТ-22), Савчук (АТ-19), Давиденко (АТи это, естественно, не может не отразиться на их семейном бюджете .

Существенные сдвиги на факультете и в методической работе. Сегодня мы можем прямо сказать, что не только в КПИ, но и у нас научились выпускать методические указания, пособия и рекомендации. Мы добились того, что у нас методичка стала ядовитой сатирой на учебник .

Обмениваясь опытом, лучший методист факультета Корнейчук А.И .

заявил: “Знаете ли вы, что взяв обыкновенный русский алфавит и расположив буквы определённым образом, можно получить не только кандидатскую, но и докторскую диссертацию”. С первого апреля плодовитый автор переходит к сочетаниям в 4 буквы из 32, предварительно подарив жене 8 Марта праздничный набор слов. В нашем полку юмористов прибыло: недавно вышла в свет, с чем мы его сердечно поздравляем, монография В.Н. Барановского: “Генезис, генезис и ещё раз генезис”. Его первая книга пронизана мягкой иронией и своеобразным юмором во всех компонентах от грустно-реалистического введения “Москва по слезам не ударяет” до оптимистического финального аккорда “Вы меня поняли?” .

Товарищи! Переходя на новую программу обучения, наш узкий специалист узнает все больше о меньшем и так до тех пор, пока не будет знать все ни о чем и ничего обо всем. В этих условиях очень важно кафедрам активно внедрять в учебный процесс последние достижения науки, психологии, педагогики. В этом плане кафедра иностранного языка (зав. каф.

Белов В.Л.) в только что вышедший из печати методичке для совершенствования произношения на английском языке рекомендует:

«Возьмите один блок жевательной резинки. Сделайте усилие и положите в рот сразу все 100 пакетиков. (Не забудьте предварительно снять обертки!). Начинайте методично жевать. Когда вам это удастся, можете проговаривать заученные вами слова, соблюдая все грамматические нормы, как если бы вы произносили русские слова. Находящаяся в вашем рту резинка придаст голосу необходимые фонетические и интонационные оттенки» .

Через несколько дней резинку можно извлечь. На что, находящийся в

Англии Б.Б. Самотокин, будь он сейчас в зале, непременно заметил бы:

“Better late, then never”. Что в переводе означает: “Ну, Белов, погоди!” Товарищи! Широкую популярность в последнее время приобрела распродажа по сниженным ценам несезонного товара. Уценка выгодна всем, но применять её, по мнению администрации, можно значительно шире, шире по ассортименту, включив сюда и ряд лекций, семинаров, курсовых проектов и работ. Ну, а что делать, если они не пользуются спросом? Думаю, что подержан-ные курсы можно было бы читать со скидкой до 50%, со скидкой до 50% в зарплате лектора .

При всем при этом лектор хочет слышать в ответе студента вопрос именно в своей авторской формулировке. И здесь очень важно знать любимую тему преподавателя или хотя бы её мотив и вовремя перейти к ней, хотя бы используя стандартные алгоритмы и подпрограммы, типа: Рассматривая первый вопрос билета да и частично второй, следует сразу же обратить на гносеологические связи с…. И смело напевайте любимый мотив экзаменатора. Дайте ему насладиться собственной мелодией .

От курса к курсу библиотека алгоритмов и подпрограмм студента растёт, пухнет, обогащается и передаётся по наследству. Студент очень похож на своего преподавателя, меняются преподаватели, и от курса к курсу меняется и студент. На V курсе он становится проворным, неугомонным, быстродействующим, нахальным, крикливым, много ест и пьет, плодовитым, мучительно остроумным, в общем тем, что мы называем синдромом Корнейчука. А на I курсе студент робок и застенчив.

Вот он с очаровательной улыбкой подкатывает к доске и оптимистично заверяет:

“С блеском выведем эту формулу, друзья”, или “Возьмем паршивую дробь и обзовем её функцией” .

На втором курсе он уже (Пардон!!!) любит ходить между рядами, легко отталкивается от стен обеими руками, изредка издавая протяжное “Тпрпрпрпрп” перед «Я не понимаю, что вы не понимаете». И как важно здесь усвоить, что “Котлеты отдельно, а мухи отдельно” и то, что обычно ожоги протирают спиртом, но лучше принять его вовнутрь и запить его сметаной. Это и будет “Ядрическая сила”. Благодатная почва обогащения лексики на III курсе. Здесь “Воистину” “более лучше”. Потому что если здесь что-то как-то изменить, тогда, там где-то будет не так, как я говорил вам тогда, когда я говорил вам, что я вам здесь не договорил, и вы это прекрасно поняли сами, если так можно выразится до такой степени с таким-то приближением в такой мере, более-менее с точностью до наоборот. Покамест проголосуем: «Кто за I вариант? Ха-ха, кто за второй? Ха-ха, что, ха-ха, все воздержались? Ха-ха». А вот на подводной лодке это выглядит так: «Боцман всплываем, горизонт чист». Или “это учили ещё в детском садике” .

IV курс очарован лекциями Портнова, этакими легкими эссе, воплотившими в себя все достижения науки от правил орфографии до сложной артикуляции без гласных .

Товарищи! Вести с предприятий, КБ, НИИ радуют нас, что наши выпускники достойно представляют факультет и филиал. На днях внедрён с большим экономическим эффектом дипломный проект Грищука Юрия Прокопьевича, возглавляющего ныне Житомирскую ТТС. Суть новой формы обслуживания абонентов: если номер занят или не отвечает, автомат производит соединение со свободным и так до тех пор, пока ктонибудь не подойдет .

Несмотря на все сатирические и юмористические выступления в печати и на эстраде, касающеся работы научно-исследовательских институтов, НИИ продолжают работать. Сегодня мы рады приветствовать у себя в гостях НИИ КА и КБ АН УССР, а ведь там практические все “бывший наш народ” .

Товарищи, если на прошлогодней научно-технической конференции выделялся доклад Корнейчука: “О некоторых аспектах выделения глюкопунтидов и церебральных сфер из подложки монофункционального базиса под влиянием синтеза белков на функциональную активность ЛСА при отсутствии полинома третьей степени в присутствии достаточно полной фракции системы удобрений основных рецепторов самодвижущегося гормона здоровых лиц на садово-огородническом участке доцента Панова А.Ф.”, то на конференции этого года исследования автора были расширены, углублены и обобщены в докладе «…. на садовоогородническом участке доцентов Панова А.Ф, Купкина Е.С. и Гнилицкого В.В.»

Товарищи! Подводя итог, следует сказать, что на каждую нашу шутку в минувшем году приходилось 0,8 усмешки, 0,5 подсмеивания и подтрунивания, 1,2 остроты. Доля зубоскальства была уменьшена с 3,5 до 0,5 %. Соответственно, доля правды в каждой шутке возросла на 4,8% .

По общему мнению, резко было повышено и содержание витамина С в производимом смехе. В этой связи администрацией поставлен вопрос об увеличении в смехе доли других витаминов: – А, В, РР, D, а также микроэлементов и фитонцидов; в целях повышения оздоровляющего воздействия на некоторых студентов .

Много было сделано для увеличения действенности смеха. Достоверно установлено, что 500 человек за истёкший период покатывались со смеху, 183 давились от смеха, 3 буквально умирали со смеху в медвытрезвителе, но остались живы, а один отчислен .

Имелись трудности в обеспечении смехом некоторых отдаленных в связи с задержкой доставки корреспонденции, в результате чего смех наступал на 2-3 дня позже, иногда вообще не наступал или происходил совсем по другому поводу .

Наряду с достигнутым, есть и недостигнутое. Некоторые шутки так и не дошли, другие дошли, но не по тому адресу. Но в общем и целом достигнутые результаты нас не останавливают, и мы уверены, что в 1985 году мы и вы общими усилиями увеличим количество смеха, производимого на душу населения .

Товарищи!

Заканчивая свой доклад, не могу не остановится на “Дне ЭТФ” как заметном явлении в культурной и общественной жизни области, как мощного источника духовного развития Северо-Западного региона Украины .

Сегодня наш праздник притягивает к себе не только тех, кто рядом, кто учится, но и тех, кто давно закончил, кто служит, кто работает, всех тех, кто душой и сердцем с нами .

Сегодняшние письма, телеграммы в наш адрес, выступления центральной прессы, вечерняя трансляция праздника в программе “Время” и, наконец, ваше, товарищи, участие красноречивое доказательство того, что День ЭТФ приобретает методологическое, научное, политическое и идейно-воспитательное, профориентационное и агитационное значение в истории ЖФ КПИ .

Ещё раз с праздником, дорогие товарищи, и пожелания вам беречь, сохранять и преумножать добрые традиции ЭТФ .

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭТФ ЗА ГОД ПРОШЕДШИЙ И ЗАДАЧИ ФАКУЛЬТЕТА НА ГОД БУДУЩИЙ

Апрель 1986р .

Дорогие товарищи!

Сегодня исполняется 9 лет с того печальнопамятного дня 1977 года, когда мы своими руками создали праздник и традицию “Дня ЭТФ”, и с этого момента началось ежегодное поголовное празднование, начались ваши радости и наши горести .

Два года спустя пробился юмор наших коллег механиков и с тех пор захлёстывает двери и стены института (отв. Веселков Р.С) в один из осенних дней года. Который год подряд рвётся на сцену юмор общетехнического факультета (декан Громовой А.П.). На факультетах, да и на филиале в целом, за эти годы существенно изменилось к лучшему отношение к юмору, особенно после того, как юмористами стали не только деканаты, кафедры, но и дирекция (директор филиала Самотокин Б.Б., зам директора по учебной работе Плечистый Д.Е., зам директора по научной работе Титаренко М.В.) .

Так, только благодаря дирекции и с её помощью администрация факультета в этом году за многие годы выполнила своё обещание, сделав 1 апреля нерабочим днём, и тем самым, думаю, заслужила первые бурные аплодисменты зала, которые мы ещё не раз сегодня услышим в записи .

День 1 апреля, “День ЭТФ” – праздник особый. Его с нетерпением ждут не только в Гоброво и Житомире, Омске, Норильске и Бердичеве, везде, где учатся, работают и служат наши питомцы. День ЭТФ продолжает играть заметную роль в культурной и общественной жизни области, города и, особенно, районов Корбутовки и Мальованки .

В честь “Дня ЭТФ” гидрометеоцентр СССР провёл коррекцию орбиты антициклона, тем самым повысив температуру нашего региона до величины летней экзаменационной сессии. Совет Министров закончил к нашему дню перевод стрелок на один час вперёд по всей территории Советского Союза, ФИФА сочла необходимым назначить полуфинальную встречу “Динамо” Киев на 2 апреля, дав возможность основному составу присутствовать на нашем празднике, 16-ая страница Литературной газеты выйдет в свет снова же 2-го апреля, дабы экстренно поместить материалы нашей конференции. Специально для тех, кому не достались наши пригласительные билеты, во время нашей основной программы по телевизионной программе Алексей Иванов в передаче “Вокруг смеха” будет демонстрировать фрагменты наших выступлений предыдущих лет .

Всё это не может не радовать, и мы искренне рады .

Товарищи, прошедший год – год особенный, и в историю ЭТФ он войдёт под девизом: “Такого ещё не было” .

За 9 лет мы впервые говорим о том, что абсолютные и качественные показатели факультета по сравнению с прошлым годом существенно отличаются в худшую сторону, то есть с положительной стороны мы характеризуемся отрицательно. Абсолютная успеваемость снизилась на 0,6%, качественная на 9,9%.

И в этом плане прежде всего мы должны благодарить тех, чьё усердие и труд не лезет ни в какие ворота:

Ефремов, Кутиков, Коляда, Кемаль, Литвинов, Годован, Короленко, Столяр, Строкатюк, Парада, Петухова, Титаренко, Гунтик, Мирошниченко .

В течении текущего года из наших рядов выбыло 6 человек. Такого ещё не было, с момента рождения факультета. Это: Веселовский, Васькевич, Дудченок, Полищук, Пилипчук (все I курс), Савчук (V курс). Предлагаю почтить их память, как студентов ЭТФ, минуткой молчания .

Продолжают активно участвовать в борьбе с пропусками занятий:

в гр. АТ-27: Годован – 21 час пропусков без уважительных причин, Кемаль – 27 часов, Просоедов – 21 час АТ-28: Скиба – 14 часов АТ-25: Артемчук – 14 часов АТ-26: Алексеев – 20 часов АТ-23: Гнатюк – 12 часов .

Об этом грустно говорить в праздник, но надо, ибо они омрачают его .

Мы должны не стеснятся называть и тех, чья учеба, труд, общественная работа являются примером для подражания (называя фамилии, прошу вставать), отличников:

I курс: Белочицкая, Гарченко, Забашта, Собкович, Чепюк, Шумелюк;

II курс: Бабич;

III курс: Яращук;

IV курс: Лютая, Харчук, Фальковский;

V курс: Коржук, Покотилов, Лубышкин, Присяжнюк .

Мы рады приветствовать наших воинов, вернувшихся из рядов Советской Армии в институт и успешно сдавших сессию: Шкаршиного, Новака, Бузуна, Варгалюка, Дрогалова, Киселёва, Кучеренка, Геменюка, Фальковского, Чюбарьева, Данильченка .

Предлагаю залу поприветствовать их .

Более углубленный анализ показывает, что не только наукой жив студент ЭТФ. Так, на сегодняшний день зарегистрировано официально 46 студентов, имеющих семью в Житомире, его окрестностях и в близлежащих селах. Это составляет 16%, что на 16% выше, чем на Механическом факультете. На 16 % соответственно выше у нас и качественные показатели успеваемости, что свидетельствует о положительном влиянии семейных уз на качество подготовки специалистов .

Сравнивая с ОТФ, где процент семейных выше на 50%, и соответственно качество обучения ниже на 50%, следует вывод, что положительное влияние семейных уз и оседлого образа жизни действует до 22лет в узких рамках ЭТФ под строгим контролем деканата. До этого возраста практически все успевают окончить институт, успевая в свободное от учебы и политинформации время, родить, воспитать и дать среднеясельное образование своим детям.

Сегодня на факультете числится 18 детей:

V курс: 24 сем. 9 детей 6 пар .

IV курс: 10 сем. 5 детей 1 пар .

III курс: 2 сем. 0 детей 0 пар .

II курсе: 7 сем. 2 детей 2 пар .

I курс: 2 сем. 2 детей 1 пар .

Успех и факультета, и кафедр во многом определяется преподавательским составом, кадрами факультета, которые, к нашему огорчению, имеют тенденцию стареть и сокращаться. Перешел работать в Черкасский филиал Запатрин Р.В., на НИС каф. АТ Пешая К.Ф.. Из 46 преподавателей факультета почти ежедневно в институт на работу ходят 44 человека. Двое, Самотокин Б.Б и Казаков В.П., в институт ходят, как на праздник .

Оригинально, по своему понимают юмор ряд преподавателей ЭТФ. Так, на зимней экзаменационной сессии больше всех на I курсе шутил Виктор Геннадиевич Яичницын (по курсу физики – 3 шутки); на II курсе Л.Н. Овандер (курс физики – 3 шутки). Администрация факультета советует В.Г. издать методическое пособие “Физики шутят”, а Л.Н. – “Физики продолжают шутить”. Вместо знаменитых изданий, ставших библиографической редкостью. На III курсе 4 раза шутил Д.Е. Плечистый, на V курсе – трижды Корнейчук А.И. Кстати, о Корнейчуке А.И.. Чтобы както призвать к совести и порядку этого шутника, нам ничего не оставалось, как отправить его на ФПК. Он находится в Киеве на факультете повышения квалификации по вычислительной технике, является там старостой группы, сам занятий не пропускает и другим не даёт, задаёт массу неуместных вопросов. Кому это понравится? И в филиал, и на кафедру звонят и просят отозвать его по производственной необходимости. Сегодня он сдаёт зачеты, здесь его не будет, и это даст возможность высказаться и другим.

Тем не менее этот жизнелюб прислал письмо с просьбой огласить его сегодня, что я с удовольствием и сделаю:

Декану ЭТФ Забаште Ю.П .

REM IF DEKAН = 0 GOTO Козакову В.П .

Корнейчука А.И .

INTEGER *4, Дорогие мои. Чем провинился я перед Вами, PRINT что послали вы меня на эту каторгу, под названием FPK. Два месяца родного языка не слышал. Одни только BASIС, FORTRAN, PL, FOGAL, ASEMBLER и прочая муть небесная. Я уже не человек, я идентификатор .

Я для них COMPLEX на 8 байт, а я честное слово, INTEGER и хватит мне по умолчанию 4-х. Слава богу, что наши преподаватели не имеют физической возможности дать нам все 2500 существующих АЯПов, а тобы помер, не приходя в сознательность .

Помня, что тяжело в лечении, но легко в гробу, я честно пытался выучить все, что нам здесь дают. Аккуратно ходил на лекции и выполнял все домашние задания. Но все равно стипендии мне не платят, так что приходиться жить на одну зарплату. За то, что я на первом же занятии сумел быстрее всех набрать на дисплее команду «ПРИВЕТ ВОЛКУ», меня избрали старостой группы и теперь дразнятся на каждом шагу. Говорят, что старосте полагается 30 серебренников от деканата. А что, разве и у нас есть такой фонд?

Жена скоро меня сьест без соли. Сказала, что если это будет продолжаться, то наша совместная жизнь есть FALSE и что я могу GOTO ко всем чертям .

Не знаю, сумею ли я ликвидировать свою компьютерную неграмотность, но заикой стану. И что я потом делать стану? Лекции с горем пополам прочту, а как заике на 1-е апреля выступать?

Товарищи мои. INPUT в мое положение. RETURN меня обратно. А то от меня один АВS (Х) останется. Помните, что INT от меня всегда была с вами, особенно в этот день, а здесь лишь остальное .

Предупреждаю, что если не отзовете меня до 4 апреля, то чувствую, что уже превращаюсь в двухмерный вектор А (I, Y) .

Пользуясь случаем, передаю большой первоапрельский привет всем моим коллегам и товарищам-студентам. Нашим гостям-соперникам из военного училища желаю всяческих успехов, а от наших жду только победы .

До скорой встречи .

Ваш BASIС FORTRAN FRIEND!

END .

Повышение квалификации нашими преподавателями упомянутым Корнейчуком А.И., Каргополовой Н.П., Цюрой Л.П., чуть ранее Пановым А.Ф., Швецом В.И несомненно должно сказаться на качестве проведения учебных занятий, на внедрении ВТ в учебный процесс, на качестве методического обеспечения. Мы уже сейчас добились того, что наша методичка стала ядовитой сатирой на учебник.

После изучения Бейсика и Фор-трана нам уже трудно уловить осторож-ный смысл закона Ома-Титаренко, сформулированного в его последней работе:

“Если использовать тщательно отобранные и безупречно подготовленные материалы, то при наличии твердого навыка из них можно сконструировать электрическую цепь, для которой измерения отношения тока к напряжению, даже если они производятся в течении ограниченного времени, дают значения, которые после введения соответствующих поправок оказываются равными постоянной величине” .

Повышение квалификации позволяет многим по новаторски смело подойти к решению традиционно-трудных вопросов в изложении материала. Н.П. Каргополова подготовила к изданию сборник иллюстраций к двум частям ТОЭ, когда студенту не надо будет ни чертить, ни писать, ни учить, а только раскрасить схему. Свою работу под названием “Раскрась сам” автор посвятила 9-й годовщине “Дня ЭТФ” .

По-новому ставит вопрос о профессионализме МинВУЗ СССР. Прошла пора, когда мы готовили узких специалистов. Узкий специалист узнаёт все больше о все меньшем и так до тех пор, пока будет знать все ни о чем и ничего обо всем. Это касается и преподавателей. Новое положение о переизбрании преподавательского состава на новый 5-летний срок, помимо открытого конкурса, на взгляд наших студентов следует расширить: один раз в 5 лет преподаватель как абитуриент сдаёт вступительные экзамены, проходит собеседование, зачисляется на I курс, затем, сдав зимнюю и летнюю сессию, переводится на второй и т.д. до выпуска. В этом случае, особенно на экзамене, ему легче будет понять студента в прямом и переносном смысле, отпадёт необходимость в согласовании программ, а главное, это даст возможность ему понять, где в дальнейшем используется материал, который он усердно задиктовывает в течении семестра по своему студенческому конспекту и чрезвычайную важность которого осознает лишь он сам .

Товарищи! В жестких рамках регламента нельзя создать широкую пометку разрушительной деятельности некоторой, пусть даже малой, части студентов ЭТФ, как и нельзя разрушить всю гамму оттенков созидательной деятельности большей и лучшей части факультета .

Сегодня наш праздник притягивает к себе внимание и сердца тех, кто рядом учится, кто учился и прошел школу факультета, кто работает и передаёт наш опыт другим, кто служит в рядах СА, кому выпала почётная и ответственная роль оберегать наш мирный труд, всех, кто душой и сердцем с нами. Сегодняшние поздравления в наш адрес, выступления в прессе и по телевидению (это будет завтра), и, наконец, ваше участие, просторечивое доказательство того, что “День ЭТФ” приобрел методологическое, научное и идейно-воспитательное значение в истории филиала .

В этот праздничный день факультета разрешите ещё раз поздравить и пожелать всем сидящим в зале, особенно нашим первокурсникам, только что принятым в славные ряды электриков, успехов и счастья, и конечно же улыбки и юмора в самых казалось бы безвыходных ситуациях жизни .

Ибо как сказала Н.П. Каргополова, возвращаясь с ФПК: “Как быть, если предлагают и руку, и сердце, но в разных городах?” .

С праздником дорогие друзья!

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА ЗА 10

ЛЕТ И ЗАДАЧИ ВПЛОТЬ ДО 2000 ГОДА

–  –  –

Уважаемые коллеги, дорогие гости, приглашенные! Леди и джентльмены кафедры иностранного языка!

Сегодня электротехнический отмечает свой юбилейный - 10-й праздник “День ЭТФ”, с чем сердечно поздравляем вас, пришедших к нам разделить нашу радость, и выражаем соболезнования по этому поводу себе, коллективу ЭТФ, взявшему на себя бремя в течении 10-ти прошедших лет быть неизменно впереди .

Если говорить серьёзно, то сегодняшний праздник особый, так как мы начали движение в направлении большой и грандиозной перестройки нашего общества, перестройки Высшей школы, перестройки качества подготовки инженеров-электриков, перестройки сознания каждого в той мере ответственности, которая ложится на него за судьбу и престиж нашей специальности, за судьбу и престиж нашей экономики, за судьбу и престиж нашей Родины. И наше твёрдое убеждение состоит в том, что человеку со здоровым чувством юмора, умеющему трезво оценивать достигнутое и высмеивать упущенное, доступны самые высокие темпы такой перестройки. Вот почему мы считаем, что “День ЭТФ” так необходим нам именно сегодня .

10 лет. В исторических масштабах – это мало, в жизни нашего института – это много. За это время факультет подготовил 20 групп студентов дневного отделения и 24 группы вечерней формы, это более 1000 специалистов, а это уже что-то .

Тех, кого мы на первых своих днях ЭТФ называли в числе студентов факультета, ныне величают по имени и отчеству, они занимают серьезные и значимое положение в обществе, стали ведущими на производстве, в НИИ и КБ, стали аспирантами и преподавателями ВУЗов.

Только в Житомире стали опорой на предприятиях города:

на ПО “Электроизмеритель”: Тычина, Гаммер, Орлов;

“Промавтоматика”: Постный, Сальникова;

ЭКФ СКТБ ИПМ АН УССР “Фирма Волошина В.И”: Романчук, Дедеркал, Матишнюк, Литвинов ЖО НИИКА “Фирма Л.Г. Кравца”: практически весь наш, Ципоренко ЖФ КПИ: Бойчук Я.Д., Дорошев Д.Д., Пешая К.Ф., Жирков А.Н., Долгопятый П.И., Черная Т.Н, Ананьева Т., Бойчук Л., Корчев Д., Гаркуша Л., Леурдо Ю., Коржук С., Савчук С., Куприец Л .

В этом не трудно убедится, выйдя в город в рабочее время, а там на четверть бывший наш парад, который к тому же и не здоровается .

Сегодня администрация рада вам доложить, что и на этот раз сдержала свое обещание сделать день ЭТФ нерабочим днём и, думаю, заслужила тем самым первые бурные аплодисменты зала… Сдержала своё обещание сделать нерабочим не только для студентов и преподавателей, но и для учебной части и службы АХЧ и НИСа .

За прошедшие 10 лет коллективом преподавателей, сотрудников и студентов факультета проведена большая работа в учебном, научном, методическом и юмористическом плане. За эти годы прочитано 12166 лекций на дневном и 9187,2 лекции на вечернем отделении, проведено 12386 лабораторных и практических занятий, подготовлено 7102 курсовых проектов и защищено 1016,5 дипломных проектов. За это время, в виде стипендии выплачено 3 млн. 840 тыс. руб. (на МФ за это же время 8 млн. 982 тыс. руб.), выплачено 38 тыс. руб. в виде материальной помощи и 2 млн. 512 тыс. руб. в виде зарплаты преподавателей, из которой львиную часть, львиную долю получили на МФ .

10-й день ЭТФ. Как давно это было, как давно началось это поголовное празднование, начались ваши радости и наши горести. Сегодня как раз вовремя вспомнить, пройтись по вехам прошлых лет и если уже придерживаться традиций, то и сегодняшнему отчету декана следует дать название и эпиграф .

Итак вашему вниманию предлагается отчет под названием:

–  –  –

Тк. и в этом году на ЭТФ увеличен план набора, а при меньшем контингенте студентов удельная учебная нагрузка на преподавателя возрастает .

А первый наш праздник 1 апреля 1978 года состоял только из вечерней части, но какой! Первый всегда особенный уже потому, что он первый. Впервые на сцену поднялись 2 команды, одна студенческая, возглавляемая капитаном Г. Матышнюком, а вторая – команда преподавателей, в составе исторических знаменитостей: Панишев А.В. – капитан, Литвинов А.Н. – Остап Бердер, Повидайко П.М. – Ходжа Нассредин, Кравец Л.Г. – Архимед, Маринина Е.Д. – Ева, доцент – Корнейчук А.И., Бородай В.В. – Диоген с бочкой, Каретникова А.В. – студент Авас, Скачков В.А. – Ньютон .

Выход команды преподавателей в таком составе, в таком виде и облачении был неожиданным для многих и был смелым по тем временам, так как многие боялись, а есть такие, кто и до сих пор боится, как бы у него не упала с головы корона мнимого величия и собственного достоинства. Этот выход, а затем и спортивное состязание команд преподавателей и студентов, послужили началом нового этапа, нового вида их взаимоотношений, послужило основой более близкого контакта и более полного их взаимопонимания .

Думаю здесь уместно зачитать приветствие одного из членов той команды, там он был в роли доцента. Это большой оптимист и жизнелюб Корнейчук А.И.. Многие мной высказанные только что мысли и оценки и у А.И. звучали аналогично, и примечательно, что возникли они независимо друг от друга .

Сейчас с А.И. случилась беда, он сломал ногу, но и в этот трудный момент он не падает духом. Помните, на прошлогоднем 9-м дне ЭТФ он был на ФПК по ВТ и прислал нам тогда эдакое в духе БЕЙСИКа и

ЕФРЕМОВА:

ДЕКАНУ ЭТФ ЗАБАШТЕ Ю.П .

REM IF ДЕКАН=0 GOTO КАЗАКОВУ В.П .

КОРНЕЙЧУК А.И .

INTEGER PRINT.... Товарищи мои, INPUT в моё положение, а то я могу GOTO ко всем чертям .

(Так вот думаю, если бы в тот злополучный для него день А.И. GOTO YOUR WIFE, а не ко всем чертям, то был бы он сейчас REAL) .

Дорогие товарищи и друзья! Уважаемые гости! Предвосхищая вопрос о моём самочувствии, скажу, что чувствую себя как человек, поломавший ногу, то-есть нормально. Враги наши рассчитывали, что их бандитская пуля лишит меня возможности прибыть на наш вечер. Но они просчитались. Сотрудники кафедры АТ, закалённые своей лекционной нагрузкой склоняют головы только для приветствий. От их имени я сердечно поздравляю вас с нашим юбилеем и желаю дождаться того дня, когда нас будут показывать по телевидению. Только не в передаче “Человек и закон” .

Десятилетний юбилей – это и приятно и немного грустно. Грустно, потому, что мы стали на 10 лет старше. Впрочем, это не относится к студентам. Их возраст не меняется. Те же 17-18 лет на первом курсе .

Мы живем в такое время, о котором можно сказать: “Платон мне друг, но истина дороже”. Нужно критично и самокритично оценить пройденый путь, наметить перспективу на будующее .

С высоты этих прожитых 10 лет как-то отчетливо видна пропасть, в которую мы сами себя засадили и из которой не знаем, как теперь выбраться. В кого мы превратились и на кого стали похожи? Мне кажется, что мы похожи на Рим в последнее десятилетие его существования. В зале, если не считать гостей, сидят свободные граждане Рима, требующие крови и зрелищ. А на сцене сейчас и будут вечером рабы, гладиаторы, которые должны сражаться и умирать, чтобы усладить слух зала. Так и хочется крикнуть: “Где ты, великий Спартак?” В прочем, один Спартак был. Звали его М.В. Титаренко. Это он яростно боролся против наших вечеров. Но у него ничего не вышло да и не могло выйти, потому что рабство КВН он хотел заменить на рабство научно-технической конференции .

Юбилей всегда навевает воспоминания. Сейчас трудно вспомнить фамилию того змея-горыныча, который первым сказал это ёмкое слово – КВН, но факт остаётся фактом. 10 лет назад на этой сцене впервые сразились команды студентов и преподавателей. Волки против овец. А кто есть кто, понятно и так .

О том вечере не осталось ни фотографий, ни записей. Помню, что в команде овец были великие ученые Архимед и Ньютон, великие болтуны Мюнхгаузен и Диоген, великие комбинаторы Остап Бендер и Ходжа Насреддин. Парад мошенников. Была ещё прародительница Ева, студент Авас и один серый доцент, фамилии которого никто не знал да и не очень интересовался ею .

Где вы теперь друзья-однополчане?

Архимед, доказав, что "тело, вопертое в воду, выпирает из воды с силой выпертой воды", работает теперь директором НИИ рыба, НИИ мясо .

Остался верен ЭТФ Ньютон, обучающий теперь студентов языку "Балбесик". К сожалению ушел (ушла) студент Авас, оставившая всем поколениям студентов очень важное завещание: "Учителей критиковать – почти что тигра целовать. Риск получается большой, а удовольствий никакой" .

Что же касается команды студентов, то многих из них вы сегодня увидите .

На первом дне факультета впервые и тоже неожиданно прозвучал и отчет декана, ибо ожидали его в серьезной форме, а там прозвучало, что наш студент на 12 мм выше, на 1,3 кг легче, стройнее, изящнее, музыкальнее, более холодостойкий, проворней, изворотливее, нахальнее, гибче, крикливей, съедает больше, выпивает быстрее и крепче, пробегает утром от общежития к корпусу на 0,2 – 0,3 с. шибче студента механика .

И что главное, наши девушки в те времена были на 27 – 32 % красивее механических .

Уже тогда мы были готовы поставить на новую (тогда) машину В.С .

Северилова (ВАЗ 2103 гос № 33-37 ЖИМ) карбюратор с положительной обратной связью, позволяющий экономить 30% горючего. Новейшую систему зажигания на микропроцессоре, экономящую до 50% бензина и отечественные с малым током потребления неоновые лампы вместо свечей, которые сберегали ещё 30% топлива. Правда, тогда через каждые 30 км бензобак будет переполнятся сэкономленным бензином, и только преступная нерасторопность тогдашнего зам. директора Кузьменко А.А., не обеспечившего своего директора тарой, не позволила нам уже тогда решить энергетическую проблему .

Ту первую встречу судил бывший директор В.С. Северилов, которого тогда мы звали Вячеслав ибн Степанович Северилов – бобо .

После вечера он с присущим ему темпераментом воскликнул: "Молодцы. Руки-ноги оторвать этому коллективу. А подать сюда их и Кузькину мать". Под Кузькиной он понимал Кузьменко. Тогда и родилось предложение считать 1 апреля днем ЭТФ. Тогда и родилась традиция вставать, если твоя фамилия упоминалась в докладе. Тогда, на 1-ом дне ЭТФ, мы называли первокурсников победителей олимпиад: Варакина (аспирант в ХИРЭ), Канюки Игоря (ВУМ), Пирожкова (НИИКА), Дедеркала (ЖФ СКТБ), Колодницкого (ЖФ КПИ). И сегодня ЭТФ не теряет своих позиций, и среди 13 победителей олимпиад I тура "Студент и научнотехнический прогресс" 10 студентов нашего факультета, которым предстоит защищать честь факультета в Республиканском туре олимпиады .

Это: Головин В. (АТ-27), Давидюк Ю. (АТ-30) – начертательная геометрия; Иванов В. (АТ-29) – математика; Коноплицкий И. (АТ-27) – физика;

Клименко С. (АТ-27) – математика; Кучеренко Ю. (АТ-26) – ЭВМ; Мартынюк Н. (АТ-24) – экономика; Нефедов О. (АТ-30) – программирование;

Чепюк В. (АТ-28) – прикладная математика; Хазин Д. (АТ-28) – ТОЭ. Пожелаем им успехов в Республиканском туре .

Второй день факультета открылся научно-юмористической конференцией в 316 ауд. Днем провели спортивные состязания команд студентов и преподавателей, где кульминационной частью был круг почета команды-победительницы верхом на другой команде под бурный восторг болельщиков. Понятно, кто победил, так как на мне сначала робко, а затем все нахальнее гарцевал Ж. Матышнюк. Тяжелее всего психологически было А.И. Тютюннику. Просто хоть он обычно и ходит рысью, но без нагрузки .

Вечерняя встреча была между командами дневного и вечернего отделений. Как тут не вспомнить Петрова, Постного, Романчука, Матышнюка, Яницкого, Ильницкого, Зинкевича и ещё много… много ребят стационара и бойцов-вечерников – Винеля, Баранова, Дорофеева, Царюка, Мисюру, Мачихина. Не выдерживали студенты-механики – шли к нам в команды: (Сметаненко и сегодня в команде)… Но не выдерживало руководство механического факультета: два года ждали с немым вопросом на лице: А что им за это будет? А что скажет новый директор Б.Б. Самотокин? А что ему говорить? Ему дали микрофон, он надел цилиндр и белую рубашку и открыл 3-й день факультета .

И с того момента в филиале существенно изменилось отношение к юмору, особенно после того, как юморить стали не только деканаты .

Заюморили кафедры, даже те, от которых никогда не ожидали. На кафедре физики в поте лица трудилось молодое дарование О.Р. Тычина над нетривиальным исследованием влияния апельсинов на качество обучения, в то время как студенты подробно это описали в газете, но о влиянии огурцов на то же качество. Вот уж действительно поставил вопрос ребром, а вышло боком .

На кафедре АТ продолжаются фундаментальные работы над теоретическими основами анекдотологии (научный руководитель Корнейчук А.И.). Тема его диссертации: "Анекдот – это наука или искусство?". Автор опубликовал несколько крупных работ в открытой печати, ряд работ носило закрытый характер .

На кафедре иностранного языка студент Андрей Матвейчук признается в любви Л.П. Цюре .

На кафедре ТОЭ и ТК А.В. Панишев, близок по духу и по почерку к А .

Корнейчуку, издает свой знаменитый "Ветродуй", в котором прямо без ухищрений и метафор заявил:

Я иду по росе Я сшибаю росу Я такой же, как все Из земли я росту .

Глубоко пахал поет. Иногда он переходил на прозу, а затем перешел в Харьков в ХАДИ .

Студент Романчук гр. АТ-8 сдал 9 сессий без единой "четверки". Родился между знаками Зодиака, истинный украинец, характер житомирский, отличный спортсмен, активный общественник, зачинатель многих интересных дел на факультете. Ленинский стипендиат. Стипендия 100 руб. Она в многом ему помогла. Помогла накануне 29 марта соединится брачными узами со студенткой той же группы Сокур (ныне Романчук). Во дворце бракосочетания воспитанник филиала заявил: "Свою очередную свадьбу, я посвящаю дню ЭТФ". Администрация была тронута до глубины .

Администрация внедрила автоматизированную систему подачи звонков .

Канищев (АТ-14) предлагает новую форму проведения дня факультета: В сочинении на тему "Каким бы я хотел видеть день факультета?", он пишет (цитирую):

«День факультета своей историей уходит в глубь веков. Раньше этот праздник сопровождался боевыми турнирами, поединками, причем, проигравшему обязательно отрезали голову или четвертовали при всем народе, он также сопровождался конкурсами по количеству того, кто больше выпьет горячительных напитков, танцами и т.д .

Сейчас этот праздник празднуют гораздо серьёзнее – это обычная словесная дуэль преподавателей и студентов, безобидное спортивное соревнование. Чтобы внести оригинальное в этот день, я предлагаю сделать небольшой экскурс в прошлое и провести его, как я писал выше .

Ваш Канищев.»

Ещё нет анкетирования преподавателей, но уже пробуют на зуб некоторых из нас, как мы перенесем нечто эдакое:

"Взять, к примеру, М.Ф. Ефремова. С положительной стороны Ефремов характеризуется отрицательно, несмотря на то, что водил преподавателей в Карпаты. Он часто уходит в себя, но никогда не возвращается с пустыми руками" .

Не щадят даже дирекцию .

“Или Самотокин. Он беспокоит нас своей неуспокоенностью, вечным поиском справедливости и удивительной безвредностью. А как он ходит?

Пятки вместе, носки же с огромным разлетом друг от дружки. Угол разворота каждой ступни Самотокина относительно направления движения О его тела составляет примерно 60, длина шага около 80 см, длина ступни в ботинке 32 см. Мы подсчитали, что недобор пути на каждом его шаге О составляет 32 х cos 60 т.е. 16 см или 20%. Если в день он проходит 15 км, мог бы экономить на самом себе 3 км, а это время и деньги” .

Особенно неистов и невыносим становится на конференциях Темборский. Мало того, что обращается к каждому на ТЫ, вечно что-нибудь устроит пакостное на виду у всех. Плохой человек Темборовский, можно сказать: «редиска». Зато хороши Городецкий и Л. Герасимчук, не приходят с пустыми руками: то коня несут, то закуску, иногда и то, и другое .

Состоялся дебют Белова Вячеслава Леонидовича, знатока германороманской группы языков, пропагандиста и авангардиста студенческих сленгов: шузы, стейт, лейба,фейс, гел, кайф, кисс, стриптиз .

"Who told then: my name is Lidija Васильевна", но, к чести, быстро разобрались, who is who .

То же Темборовский проталкивал решение отчислять в стипендию в пользу студентов из зарплаты тех преподавателей, по вине которых студент оказался без таковой. Вводимый в строй ВЦ через 2,5 года подсчитал, что некоторые из нас: Корнейчук, Плечистый, Тютюннык должны не получать, а приносить в кассу зарплату, а ряд студентов, имеющих несколько неудов от различных преподавателей, могли бы получать именную стипендию имени Темборского .

И все это время в недрах факультета зреет отличная смена, которая сменяет не только участников команды студентов, но и преподавателей .

Бывшие студенты становятся за кафедру: Пешая К.Ф., Дорошев Д.Д., Савчук С., Леурдо Ю., Долгопятый П .

Наблюдаются перемены в наших рядах .

Вот свежей струей пронесся транзитом из Ленинграда в Черкассы с остановкой на 3 года без квартиры Р.В. Запатрин. Студентам полюбился, особенно АТ-17 .

Не успели сомкнутся волны за Запатриным, новые волны на факультете: на старших курсах Портнов М.Л. никак не выяснит, что носят на экзамены студентки: миникупальники или микроплатья и настойчиво требует перенести экзамены на зимнюю сессию, когда обычно не минимизируют то, то общепринято называть одеждой .

Администрация факультета мечется в поисках спарринг-партнеров команде факультета: от вечерников к выпускникам, от выпускников к ЖВУР ПВО, от училища к випускникам .

И как в калейдоскопе проходят команды и их капитаны: Жора Матышнюк, Шурик Яценко, Леня Герасимчук, Игорь Хараг и с каждым связано так много, и так много с их товарищами. Разве можно забыть то время, когда зал в конвульсиях от смеха корчился и сползал со стульев от "Лебединого озера" или "Кармен", от кордебалета или похоронной команды .

–  –  –

ИЗБРАННОЕ

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ ДЕНЬ 8-е МАРТА И КОМУ ЭТО НУЖНО

Мы постоянно забываем, что день ЭТФ идет вслед за прекрасным праздником 8 – го марта, что половина наших сотрудников и студентов женщины, которые заслуживают, чтобы о них сегодня говорили .

Исправляя эту ошибку, я предлагаю вашему вниманию доклад на тему: «Откуда взялся день 8-е марта и кому это нужно» .

Ответ на этот вопрос можно получить, рассмотрев историю развития отношений между мужчинами и женщинами .

Тема эта волнующая, поэтому не удивляйтесь, что я буду переходить порой на стихи .

Эпоха человечества началась, как известно, с периода матриархата .

О несчастном положении мужчин того времени говорит хотя бы тот прискорбный факт, что ни один из них не дожил до наших дней. Сохранились ли женщины того периода, установить не удалось, так как нет силы, которая заставит женщину назвать свой настоящий возраст .

И какие тогда были Разнесчастные мужчины .

Выпить где-то не моги, Домой во время приди .

И не скажешь в оправданье, Что ты был на совещаньи, Что устав ходить за зверем, Перепутал две пещеры .

За такие, брат, дела Мог лишиться ты ребра .

За попытку развестися Жизни просто мог лишиться .

Вся надежда на спасенье На одно землетрясенье .

Обязанность кормить не только детей, но и мужей, создавала больше неудобств, чем привилегий .

Женщины очень скоро поняли, что проще руководить, создавая видимость подчиненного положения. Это требовало определенной доли хитрости, чему женщины очень скоро научились. И быстро поняли, что в их слабости кроется большая сила .

Хитрость, ум, кокетство и даже доля коварства неизбежно должны были стать принадлежностью женщин в силу их двойственного положения. Крик и слезы, ласка и аэробика – вот те рычаги, при помощи которых женщина воздействует на мужчину, и против которых бессильны все законы механики .

Нам мало известно об отношениях мужчин и женщин в течение нескольких тысячелетий. Мужчины были заняты добыванием жизненного пространства, т.е. войной, и им было не до отношений. Сказывалась и горечь обиды от прежнего периода рабства и унижений .

Значительный подъем отношений между мужчинами и женщинами отмечается в период рыцарства. Мужчины как с ума посходили. Ломали друг другу кости и даже убивали друг друга на турнирах ради одного только взгляда прекрасных глаз. А Дон Кихот переломал все мельницы – наломал кучу дров – даже не видя этих глаз .

Но здесь женщины допустили ошибку. Сказалась присущая им некоторая доля самоуверенности. Конечно, мужчина, даже современный, многое может сделать для женщины, но ведь потребует и благодарности. И здесь одним взглядом даже очень красивых глаз не отделаться. В самом деле. Победил рыцарь своих соперников на турнире, а его посылают на край света добывать гроб господень, а заодно и несколько дорогих побрякушек. Возвращается рыцарь этак лет через 20, а его милая не только замуж вышла, но и пару раз овдоветь успела .

Первым, как известно, не выдержал принц датский Гамлет, воскликнувший »Офелия, ступай-ка в монастырь». Выражаясь современным языком, послал ее к монахам. Оттело вообще рассвирепело и задушило Дездемону .

Дурной пример заразителен и, думаю, что Дездемона не была в единственном числе. Женщины, естественно, в крик и слезы, тем более что тогда не было ни парткомов, ни профсоюзов. Но мужчины, в последний раз в истории, проявили твердость духа и запылали костры инквизиции. Эта акция требовала огромного количества дров, что привело к исчезновению лесов и нарушению экологического равновесия. К тому же, число женщин значительно поубавилось и кто – то из мужчин вовремя заметил: «Без женщин жить нельзя на свете». Что, безусловно, верно .

В наше время война полов не знает таких крайностей. Сейчас никого не душат, не сжигают, никуда не посылают, разве что к матери. Да и женщины уже не те. Еще Чехов говорил: «Все у нее дураки, одна она эмансипэ» .

Женщины теперь эмансипэ и друг мужчины. А если с мужчины нечего взять, то и бескорыстный друг. И все говорит о том, что мы снова идем к матриархату, но, естественно, на новом уровне .

Вижу я, что в нашу пору Подымают женщин в гору .

Ордена им и медали, О них книги и журналы .

У мужчин журнал один Да и тот ведь «Крокодил» .

Не буду приводить известные цифры о том, где и сколько женщин работают, куда и сколько избирается. Замечу лишь, что большинство врачей – женщины, чем и объясняется более высокая смертность среди мужчин .

Несомненно, идет пора матриархата. Вот тогда нам вспомнят все. Чего греха таить, бывает, возвращаемся домой поздно и в оправданье говорим: «Честное слово, был на собрании и только от нее» .

В силу надвигающейся опасности и ввели мужчины день 8- марта .

Добро помнится долго, а зло быстро забывается. Быть добрым один день в году не очень трудно. Можно еще пару дней добавить .

Надо сказать, что создавшуюся ситуацию понимают и женщины. И здорово ею пользуются. Несмотря на почести и привилегии, они еще и кричат, да нет, не кричат, а вопят: «Берегите женщин». От кого? От этих кротких созданий, именуемых мужчинами? От этих глав семьи, в карманах которых едва ли наскребешь трешку? От этих бумажных тигров, у которых трусятся колени за два квартала от дома? От этих тружеников, которые не всегда и домой могут дойти, так устают на различных производочных совещаниях? Так и хочется крикнуть: «Господи, ты ведь тоже мужчина» .

К тому же надо прямо сказать, что беречь женщин экономически не выгодно. Один перечень предметов, без которых не может обойтись женщина, съест время, отведенное на всю нашу конференцию.

А почему? Об этом хорошо сказал Котляревский:

А все то хитрість є жіноча, Новинкою щоб підмануть .

Хоч гарна як, а все охоча І ще гарнішою щоб буть .

На женщин работает вся легкая и половина тяжелой промышленности. Это типичная гонка вооружений. Гораздо выгоднее беречь мужчин .

Мужчин беречь – так скажем дружно .

Для них ведь моды не важны .

И ничего то им не нужно, Им только женщины нужны .

На этом можно поставить точку. Спасибо за внимание .

–  –  –

Дорогие товарищи! Вот уже много лет 1-го апреля мы отмечаем день нашего факультета. А почему 1-го апреля? Говорят, что это всемирный день юмора. Тогда почему именно 1-е апреля стало таким днем?. Может потому, что слово «апрель» хорошо рифмуется со словом «не верь». Но на других языках такого совпадения нет. Нет, товарищи, здесь что - то не все сходится .

Как ученый, я не могу пройти мимо этих вопросов. Очевидно, что ответы на них следует искать в истоках возникновения юмора. Что такое юмор? Когда и как он возник? Какое сословие человечества его создало и зачем? Вот те глобальные вопросы, которыми в последнее время занималась наша кафедра и из–за которых мы заняли лишь второе место в соцсоревновании, снизили эффективность научных работ и наделали кучу других глупостей. Из–за отсутствия юмора бросили эту работу и ушли от нас доценты Кравец и Корниловский. Впрочем, как говорила моя знакомая, если болят руки, то нечего выходить замуж .

Что такое юмор? Научно выражаясь, юмор есть искажение реальной действительности данной нам в ощущениях, а искажение действительности есть не что иное, как вранье. Однако, не всякое вранье есть юмор .

Как сказали бы наши математики, юмор есть подмножество множества вранья. Человек научился врать с первых дней своего существования .

Зачем? Большей частью затем, чтобы получить то, что ему не полагается. Но всегда были люди, которые врут не корысти ради, а удовольствия для. Поэтому юмор – это бескорыстное вранье .

Первым юмористом был, пожалуй, змей-исскуситель, соблазнивший Еву яблоком. Юмор здесь заключается в том, что Ева досталась не ему, а Адаму .

В первобытные времена людям было не до шуток. Не до жиру – быть бы живу. Если и смеялись, то больше от щекотки .

В древние времена лучшим юмористом был Гомер, который ухитрился написать множество поэм, будучи совершенно неграмотным. Впрочем, и в наши дни есть студенты, которые сдают экзамены по предметам, которых они не знают .

Слабо развивался юмор в средние века, так как много талантливой молодежи сгорело на кострах инквизиции .

В наш цивилизованный век юмор стремительно развивается. В некоторых странах созданы клубы любителей вранья (заметим, что здесь вещи названы своими именами). Согласно уставу, руководители всех рангов в эти клубы не принимаются, так как они не любители, а профессионалы .

Юмор любят все. В Англии полиция снизила штраф за топтание цветов с пяти шиллингов до двух, так как за пять шиллингов никто не хотел топтать цветы .

Но во все времена самыми бескорыстными людьми, а стало быть, и самыми большими юмористами были студенты и их друзья – преподаватели. Преподаватели знают больше всех и все им мало. Но ведь за знания не платят, платят за работу. Студенты еще более бескорыстный народ. Многие специально заваливают сессию, чтобы не получать стипендию и экономить государственные деньги. Они бы и у родителей не брали, но неудобно ходить голыми, а если одеваться, то модно .

Вытащил студент на экзамене шпаргалку. Зачем? Чтобы сдать невыученный предмет? Нет. Просто жалеет своего друга – преподавателя .

Того за двойку ругать будут и сильно. Сильнее, чем студента. Время на пересдачу требуется. Одни неудобства. Или отвечает студент на экзамене не то, что нужно. Ну и что? Он не специально, он заблуждается, шутит. А шутку ценить нужно. Вот и вознаграждаешь его положительной оценкой. И тебе и ему хорошо. А то начальство ведь шутить не любит. А если и пошутит, то …бойся данайцев, дары приносящих .

Юрий Павлович при помощи ЭВМ Д3–28 и алгоритмического языка «балбесик» подсчитал коммерческую стоимость преподавательских шуток. Согласно его калькуляции, каждая двойка на экзамене (преподавательская шутка) обходится преподавателю в минус двадцать рублей. За такие шутки жены съедят нас без соли .

Шуткой высшей категории следует считать то, что студенты нашего факультета ежегодно изучают и сдают такие предметы как ТОК, 3-ю часть ТОЭ, ЭММУА, хотя знают, что они в жизни им никогда не понадобятся .

Лучшими шутками являются контрольные работы наших студентов .

Поэтому предлагаю 31 марта проводить контрольные, а 1-го апреля зачитывать их результаты. В какой-то мере к юмористам можно отнести рыбаков и охотников, но их юмор имеет узкую специализацию и сводится к китенкам, пойманым на леску 0,1 или к охотничьим собакам, которые умнее своих хозяев, причем каждый уверяет, что именно у него был такой пес .

Поэтому только студенты являются истинным и неиссякаемым источником юмора. Именно поэтому 1-е апреля и стал днем юмора. 1-е апреля есть золотая середина между зимней и весенней сессией. Время, когда забыты горечи сессии предыдущей и еще не чувствуется грозы грядущей. И кроме того – весна. Сегодня день, когда можно шутить и веселиться, веселиться и шутить. Но, как говорят, ври, но знай меру. Поэтому я и заканчиваю …врать .

ВЗАИМОДЕСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ

Наука началась тогда, когда один разговорчивый человек решил поделиться своими знаниями с любопытным человеком. Наиболее понятно то, что наглядно, поэтому в течение тысячелетий основой всех наук была механика. И лишь совсем недавно выяснилось, что в основе всего лежит электричество .

Подобная тенденция как в капле воды отразилась и в вопросе становления нашего института .

В начале, как говориться в библии, не было ничего и лишь дух Баженова носился над бездной слов и обещаний. Потом все это закрутилось, закрутилось, и из крутящего ничего выкрутился наш институт. Правда, всего филиал, но ведь и Баженов не министр. Спасибо и за это .

Так как Баженов механик, то, естественно, все в институте тоже были механиками. И когда возникло дневное отделение, его возглавил механик. Но уже в то время чувствовалось влияние еще слабых электрических полей, так как вечернее отделение возглавил не механик, но и не электрик, экономист Кострица .

Причина появления электриков в стенах нашего института хорошо объяснил Ю.П. Забашта в своем докладе 1.04.1977 года. Скажу лишь, что увеличение числа электриков привело к резкому росту напряженности электрического поля и к созданию ЭТФ. Влияние этого поля привело к тому, что механики не только уступили электрикам директорат, но поставили электрика Уставщикова зам. декана механического факультета .

Этот представитель электриков в механической среде имеет большую диэлектрическую проницаемость (вернее, непроницаемость) и сумеет сохранить надолго электрический заряд бодрости .

Следует признать, что подобный поворот дел значительно снизил дух механиков, что видно, хотя бы в уменьшении количества вечеров механического факультета. Уже не раздается в коридорах мощное низкочастотное ха-ха, а если и раздается, то это смеется не механик, а электрик Казаков В.П. Если встретите в коридоре озабоченного, а говоря откровенно, затурканного человека, то знайте, что это механик. Исключение составляет А.А. Уставщикова, что вполне понятно, так как муж у нее электрик. Впрочем, если увидите в коридоре веселого Баженова, знайте, что он только что выиграл в шахматы у Забашты или у Плечистого, и что ему сейчас нет дела до собственной лаборатории, которую как в сказке, тянут потянут, а вытянуть не могут .

Кстати о шахматах. Они давно стали яблоком, раздирающим единство механического факультета. Идет вечный спор, кто сильнее – Рыбалкин или Левченко. Баженов, который так любит шахматы, что называет жену ферзем, а детей пешками, послал Рыбалкина на 4 года на стажировку в Африку. Теперь Евгений Михайлович очень сильно играет черными против белых, тогда как Николай Самойлович традиционно силен белыми против черных .

Было бы неверно видеть лишь отрицательное воздействие электрических полей на механические. Такой мощный механик, как М.М. Трофимчук, взялся за оборудование вычислительного центра. Увидев результат этой деятельности, М.В. Титаренко воскликнул: «Это еще не ВЦ, но уже и не кафедра АТ». Если учесть строящуюся столовую, то бедной кафедре АТ негде прислонить голову. Сейчас мы временно находимся во временно отведенной нам ауд. 107-А, но вскоре придется занимать женский туалет, так как мужской уже занят под оборудование столовой .

Было бы несправедливо не замечать и взаимного влияния механических полей на электрические. Под влиянием механиков наши студенты стали писать следующее (привожу дословно): «При механической обработке деталей в них возникает напряжение, так что детали нужно изолировать путем термической обработки» .

И только наш главный электрик Б.Б. Самотокин понял, что развитие требует не только борьбы, но и единства противоположностей, и создал специальность «Робототехника» .

Пример директора заразителен. Самый ярый сторонник этого процесса Швец В. И. Вернувшись с ФПК, он дал слово, что не сядет за руль автомобиля, пока не создаст робот, который носил бы на руках его жену .

Если дело пойдет и дальше так, мы станем электромеханическим факультетом КПИ. И будут кафедры: теоретические основы электротехники и механические основы электродинамики, технологии телемеханики, станки и инструменты автоматики и т.п .

И тогда механики будут любить электриков, а электрики механиков, за исключением Уставщиковой, которая и сегодня любит не только и тех, и других, но и студентов .

МЕТОДИЧКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Дорогие товарищи! Коллектив кафедры АТ сердечно поздравляет вас с днем нашего факультета и выражает надежду, что он пройдет также успешно, как и все предыдущие .

Выступавшие передо мной товарищи обращались в основном к первокурсникам. И это понятно. Они наши дети и, возможно, наша будущая гордость .

В отличие от других, я хочу обратиться к нашим взрослым, нашим пятикурсникам, которые вскоре покинут наш институт навсегда .

Чем занимаются преподаватели в свободное от занятий и общественных поручений время? Пишут методические пособия. Для кого?

Для студентов, т.е. для тех, кто в любой момент может подойти к преподавателю и узнать все, что ему нужно. Но хоть один из нас написал методичку для выпускников, т.е. для тех, кто вскоре не будет иметь возможности спрашивать, для тех несчастных, кто вскоре останется один на один с жизнью и своим начальством .

Поэтому решил я восполнить этот пробел и написать для выпускников нашего факультета методические указания по курсу «Проектирование устройств АТ». Во – первых, я этот курс читаю. Во – вторых, он достаточно сложен, что знаю по себе. Чтобы только понимать меня, необходимо знать ТОК. Чтобы решать простейшие задачи, нужно знать ВТ, ЭУА, ЭММУА и еще пару предметов. А чтобы знать весь курс, надо знать ….а чего, я и сам еще не понял. В общем, что-то нужно знать. Что – то такое или этакое .

Итак. «Проектирование устройств АТ для выпускников специальности 0606» Вместо предисловия скажу, что не стоит забывать и сам предмет .

Пригодиться, если не для работы, то для того, чтобы показать другим свою эрудицию. Слово «конъюнкция» без подготовки труднее произнести, чем слово «эмпириокритицизм». Кстати, терминология курса вполне пригодна для семейной жизни. Хотите вы или нет, но у вас будут дети. В трех – четырехлетнем возрасте эти создания мучают родителей своими бесконечными «почему». Скажите ему (ей) после 50 –го «почему», как раз перед точкой собственного кипения, «потому, что дизъюнкция», и вы будете иметь несколько часов покоя .

Если ваша жена шумит, обзовите ее импликантой или минтермой, после чего она долго будет обращаться к вам по имени – отчеству .

Но все же основная ваша работа – проектирование устройств АТ. И здесь я могу сказать одно – не будьте консерватором. Метод проектирования зависит не от типа устройства, а от места вашей работы .

Вариант №1. Вам крупно повезло и вы попали на работу в крупный НИИ. Для таких условий наиболее подходящим методом проектирования является метод дальней компиляции, который заключается в следующем. Получив задание, не спешите в библиотеку. Во – первых, все, что там есть, давно устарело. Во – вторых, читать книги тоже надо уметь .

Поэтому лучше идите в соседний отдел. В большом НИИ, независимо от воли руководства,, многие отделы занимаются одним и тем же, так что ваше решение где -то есть, готовое если не на 100%, то на 90% точно .

Подобный метод предполагает умение находить общий язык с другими сотрудниками. Хорошее знание анекдотов гарантирует полную вашу коммуникабельность. Поэтому я опять говорю: «Студенты, изучайте сначала анекдоты, а потом науку» .

Вариант №2. Вы попали на завод, где автоматикой занимается лишь один отдел. В этом случае применяется метод ближней компиляции, который заключается в том, чтобы максимально использовать знания вашего шефа. Получив задание, не падайте духом и другими частями вашего тела. Возьмите любой журнал для любителей, например, «Радио» и перерисуйте из него любую крупную схему. Внесите в нее несколько корректировок. Например, вместо динамика, нарисуйте лампочку, резистор замените диодом или наоборот. Это несущественно, поэтому смело фантазируйте, а затем смело несите чертеж шефу. В подобных условиях, шеф занимается всем: снабжением, соревнованиями, т.е. он швец, жнец и на дуде игрец. Ему некогда разбирать вашу схему. Ему проще тут же при вас нарисовать то, что требуется. Вам остается только привести эту схему в человеческий вид, переставить кое – что местами и с помощью лаборанток выбрать из справочника названия элементов .

Спокойно несите это шефу. Он уже забыл, что это его собственная схема. Премия у вас в кармане .

Через несколько лет вы будете знать не меньше шефа и надеяться на возможность занять его место .

Вариант №3. Вы попали на небольшой завод и вашим отделом руководит кто угодно, но не автоматчик. С одной стороны это хорошо. Чтобы вы не нарисовали, шеф попишет. С другой стороны, только вы знаете, что эта штука вряд ли будет работать. Выкручивайтесь, модернизируйте вашу схему, а когда придет время внедрения все и прояснится. Но не переживайте. Три года вас, как молодого специалиста не выгонят. Но можете по тихой договоренности уйти сами. В зависимости от того, куда вы устроитесь, смотрите один из приведенных вариантов. Но есть и лучший вариант .

Если вы чувствуете неспособность к практической работе, поступайте в аспирантуру. За три года, под руководством своего научного руководителя, при помощи большого количества огромных формул, вы докажете, что в данной схеме нужно не 200, а только 198 элементов. Кажется немного, но в масштабах страны можно получить большой экономический эффект. Защитив диссертацию, вы можете поехать в филиал какого – либо ВУЗа, например в ЖФ КПИ, где спокойно, до самой пенсии будете читать курс «Проектирование устройств АТ» .

Учтите все сказанное и смелее в жизнь. Она прекрасна и удивительна. Никогда не падайте духом. Перефразируя А.П. Чехова, можно сказать: если у вас сгорел транзистор, радуйтесь, могла сгореть вся схема .

Если попали под 220 В, радуйтесь, что не под 1000 В. Если попали под 1000 В, радуйтесь, если получиться. Товарищи первокурсники. Не обижайтесь, что обращался не к вам. У вас еще все впереди .

СМЕХОЛОГИЯ

Дорогие товарищи! Коллектив кафедры «Автоматика и телемеханика» поручил мне, как высшему чину в нашей низовой профсоюзной организации, передать вам самые горячие, самые искренние поздравления по случаю 1-го апреля и пожелать множества веселых дней в вашей жизни .

Мне поручено прочесть вводную лекцию по дисциплине «Смехология» для студентов ! - го курса специальности 0606 .

Товарищи первокурсники. Не буду утверждать, что без умения смеяться нельзя стать хорошим химиком или механиком. Но я совершенно уверен, что без этого нельзя стать хорошим специалистом в области автоматики. Без смеха и юмора нельзя разработать автомат, над которым бы не смеялись другие. Только законы смехологии или анекдотологии позволяют понять, почему не вращается утюг, включенный в сеть, тогда как двигатель спокойно вращается .

Проектирование систем управления является коллективным творчеством, а без анекдотов не бывает сплоченного коллектива. Поэтому, товарищи первокурсники, изучайте сначала анекдоты, а потом науку .

Смех играет большую роль в нашей жизни. Он повышает производительность труда в большей степени, чем современная ЭВМ и при том ничего не стоит. Он является универсальным средством против любой болезни, а в особенности против старости. Одна минута смеха равноценна 4000 ккал или двум порциям цыпленка табака. Только этим можно объяснить отсутствие смертельных случаев среди студентов и преподавателей, обедающих в нашем буфете .

Смех является более мощным средством коммуникации, чем телефон и радио. Поэтому, наряду с обычным радио, существует и армянское радио. Смех обладает удивительным свойством спаивать коллектив, что весьма важно для нас .

С гордостью могу сообщить, что родоначальником серьезных исследований в области смеха является наша кафедра. Изданная нами работа «Теоретические основы анекдотологии» стала настольной книгой многих научных сотрудников и даже студентов. Опираясь на эту работу, многие кафедры нашего института добились больших успехов в области смехологии, что привело даже к появлению дня механического факультета. Скажу больше. Ныне студенты – механики стали здороваться с преподавателями нашего факультета .

Важнейшим законом смехологии является закон пропорциональности, согласно которому амплитуда смеха прямо, а частота обратно пропорциональны размеру груди смеющегося в области талии. Этот закон сформулировал заведующий кафедрой технической механики, мой большой друг, Баженов В. Г., тоже ученый. Злые языки утверждают, что этот закон сформулировала его жена, Лина Николаевна, желая таким образом заставить его заняться физкультурой и тем самым снизить обьем его груди. Если бы речь шла просто о повышении частоты смеха (повышения голоса), то для этого существуют другие радикальные меры .

Как стало известно, коллектив этой кафедры работает над созданием устройства для штамповки деталей при помощи смеховых волн. Должен прямо сказать, что при том диапазоне размеров талий, который имеется на этой кафедре, их успехи могли бы быть намного весомее. Здесь чувствуется отсутствие руководящего центра .

Коллектив кафедры ТОЭ разработал автосмеховое устройство для разбраковки яиц. Правда, у них что-то не ладится, так как пока идут только бракованные яйца. Утверждают, что виноваты куры. Куры смеются, но вины своей не признают. Думаю, что это результат недооценки теории и применение в качестве источников питания несколько устаревших анекдотов .

В настоящее время местный комитет всерьез рассматривает вопрос о применении смеха при строительстве спортивно – оздоровительного комплекса для нашего института, возведение которого затянулось до смешного .

Что говорить о технике, если в нашем буфете научились при помощи смеха изготавливать сметану из обезжиренного кефира .

Коллектив нашей кафедры также вносит свой вклад в практическую реализацию теоретических разработок. Зав. кафедрой, доц. Кравец Л. Г .

,разработал многоканалью систему передачи данных на смехвысоких частотах. Учитывая краткость анекдотов, я предложил кодировать ими все сообщения, что позволило резко увеличить обьем передаваемой информации. Наш декан, доцент Забашта Ю. П., предлагает передавать только номера анекдотов, так как их содержание общеизвестно. Это позволяет использовать и те анекдоты, которые считаются неприличными .

В то же время не могу не отметить, что область низких смехочастот нами практически не изучена, из – за отсутствия источников таковых на нашей кафедре. Что ни говори, а у нас на кафедре одни только джигиты .

Широкому внедрению смехологии в производство препятствует отсутствие источников питания смехогенераторов. Механики широко используют для этих целей щекотку. К.п.д. таких установок очень низок, а главное, они небезопасны, так как при щекотке смеющийся дрыгает конечностями .

Наиболее экономичными источниками смеха являются анекдоты .

Правда, их срок действия невелик, но при надежном хранении и обработке их можно употреблять повторно .

Особенно дефицитны шутки в период подготовки дней факультета. В это время каждый преподаватель за одну шутку две не шутки дает. Я сам видел, как за хорошую шутку преподаватель уступил студенту место в троллейбусе .

Неиссякаемым источником шуток может и должна стать студенческая аудитория, особенно в период экзаменационной сессии, когда нам, преподавателям, не до шуток .

Товарищи студенты! Берегите, собирайте и умножайте шутки, источник нашего прогресса и вашей будущей прогрессивки .

Товарищи первокурсники! Я затронул самое главное, самое существенное. Думаю, что вы поняли – угрюмым у нас места нет. Будьте студентами в полном смысле этого слова еще много - много лет после окончания института. Доброго вам пути и спасибо за внимание .

ЧТО ТАКОЕ СТУДЕНТ И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ

Студент есть индивидуум сословия, горящего желанием из homo стать homo sapiens и даже выше .

Для реализации этого желания необходим другой индивидуум, уже находящийся в состоянии homo sapiens и знающий, как это сделать, т.е .

преподаватель. Таким образом, студент и преподаватель принадлежат к одной системе и друг без друга существовать не могут .

Несмотря на принадлежность к одной системе, эти две составляющие находятся в вечном и неразрешимом противоречии, т.е. их единство носит диалектический характер. Борьба этих противоречивых составляющих есть движитель развития и совершенствования системы, позволяющая в течение многих столетий сохранять свою живучесть и устойчивость .

Интересы студентов и преподавателей внешне кажутся одинаковыми .

Одни хотят учиться, другие – учить. Но это только внешне. В действительности их интересы прямо противоположны и ни в одном пункте не совпадают .

Чего же хочет студент? Прежде всего, он желает иметь документ, подтверждающий его право на звание homo sapiens и быть, таким образом, выше тех, кто еще считается просто homo. Но для этого, как считают преподаватели, нужно иметь определенный запас знаний, получение которых требует труда, и труда немалого. Трудиться же студенту как раз и неохота. В большинстве своем студенты народ холостой и находятся в том возрасте, когда науку изучают по конспектам, а любовь по первоисточникам. Поэтому студенты всегда испытывают огромный дефицит времени. Отсюда «а зачем нам эти предметы нужны». Опыт показывает, что лучшими студентами являются женатые студенты. Они готовы учить с утра до вечера, лишь бы не быть дома на глазах своей жены .

Студент является человеком, в руки которого всунули огромную корзину, куда каждый преподаватель хочет положить свои знания весом в несколько тонн. Присмотритесь внимательно, и вы увидите, что в этой корзине студент ухитрился проделать несколько дыр, через которые эти знания уплывают. Заполнить такую корзину можно лишь тогда, когда приход знаний будет превышать их убыль. В противном случае корзина окажется пустой, и такой студент отчисляется за неуспеваемость, т.е .

переходит в другую систему измерений .

Таким образом, студент может рассматриваться как апериодическое звено первого порядка с постоянной времени от 4 до 5,5 лет и с запаздыванием на полсеместра. Регулирование уровня знаний в такой системе возможно лишь при наличии такого регулятора, как деканат и дополнительных сигнализаторов в виде выговоров и стипендии. Возмущениями в такой системе являются преподаватели, которые рассматриваются студентами как их злейшие враги, от которых они могут избавиться, лишь перестав быть студентами .

Чего же хотят преподаватели? На первый взгляд кажется, что они хотят дать студентам знания. Но это не так. Большинство преподавателей считает, что знания они добыли сами (как будто у них в свое время не было преподавателей), без посторонней помощи и убеждены, что и студенты могут сделать то же самое, если только захотят .

Основное желание преподавателей состоит в том, чтобы избавиться от студентов. Если не считать жены, то врагом номер 1 любого преподавателя является именно студент, который отнимает у него все свободное время. Что касается жены, то большинство преподавателей находятся в том возрасте, когда борьба с ней теряет всякий смысл. Поэтому все силы преподаватели тратят на борьбу со студентами. Основной метод борьбы заключается в открытии новых законов природы, доказательство которых требует от студентов изучения массы новых дисциплин. Применяется разработка новых систем и механизмов, изучение которых требует массу времени. При всем при этом необходимо знать и то, что было создано и 100, и 200 лет назад .

Жизнь преподавателя еще более противоречива, нежели жизнь студента. Более того, жизнь преподавателя лишена всякой логики. С одной стороны, преподаватели знают, что существование системы студент преподаватель возможна лишь при соотношении 1/13, т.е. на одного преподавателя должно быть 13 студентов. Эта константа, представляющая собой не что иное как чертову дюжину, заставляет ездить по заводам и школам и уговаривать homo стать студентами, т.е. увеличивать число возмутителей спокойствия. Новые законы, машины и системы, предназначенные для уничтожения студентов, оборачиваются бумерангом. На их изучение преподаватели тратят намного больше времени, чем студенты. Попытки преподавателей заставить студента день и ночь сидеть над книгами заканчиваются тем, что преподаватели день и ночь сидят над контрольными, конспектами и прочими произведениями студенческого фольклора, к тому же написанными языком наших древних предков. Введение системы факультетов, деканатов и прочих милицейских органов, в конечном итоге приносит больше вреда преподавателям, чем студентам .

А каких-то 300 лет назад все было так прекрасно. Каждый преподаватель был сам себе и ректор и директор. Читал, что хотел и как хотел .

Науки были настолько неразвиты, что каждый ученый был одновременно и умным человеком. Учили студенты мало, зато долго. Остальное время они заняты были поисками пропитания, и их набеги на ближайшие базары (как описывал Гоголь) напоминали татаро-монгольское нашествие .

Честолюбие погубило спокойную жизнь преподавателей. Стали друг перед другом выпендриваться, новые законы открывать. Мало было Ньютону одного закона, целых три отрыл. Не мог два других на следующее столетие оставить. А другие лучше? Декарт, Максвелл, Эйнштейн, Бор и другие губители нашей спокойной жизни .

Прошлого не вернуть. Что было, то было. А что же делать ныне? Как бороться с этим сословием, если их даже латынь не берет?. Ответа не вижу, но чувствует душа моя – съедят овцы волков .

–  –  –

80-ые годы ХХ века Вложите ваши шпаги в ножны, джентельмены!

Сегодня вам они не пригодятся .

Пусть дамы берегут платки Для целей более приятных и достойных, Чем перевязывание ран взъяренных кабальерос .

К черту кровь!

Ваш праздник нет у нас желанья омрачать Зласловьем, недостойным посвященных .

В телемеханике высокие таинства, Поклявшихся под страхом дивергенций Хранить святыню эффективных кодов, Мы предлагаем мир!

И в ознаменованье Такого необычного событья Мы преподносим в дар вам нечто это, Что скрыто до сих пор под белой простынею .

Лорд Майкл Кострица!

Движимы желаньем Вам выразить глубокое почтенье Мы просим Вас подняться к нам на сцену, Поскольку наша речь и Вас касаться будет .

– Сэр!

Средь наших княжеств имя Ваше В одном ряду с звездой Гаспара Монжа, Символизирует всю святость устремлений И нерушимость храма тех наук, Которые еще при Архимеде В честь возглавляемого Вами факультета Механикой назвать постановили .

Мы благодарны Вам за то, что ежедневно, Когда Биг-Бен сыграет 8.30, Встречая лично нас у входа института, Готовы каждого приветствовать ружопожатьем С вручением пригласительных билетов После трех пар в свои апартаменты .

Небезизвестна нам ширь ваших взглядов И не забыто нами то открытье, Которое, дань отдавая спорту, Вы принесли в подарок олимпийцам, Определив подведомственых вам спортсменов В отдельную академическую группу, Тем самым возглашая зарожденье Общетехнического факультета физкультуры .

Возможно перечислить много качеств, Какими наделила Вас природа, Но стоит ли терять напрасно время На повторение того, что ясно так Освещено в посланьи запорожцев, Публично оглашенном год назад!Pages:   || 2 |


Похожие работы:

«Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ и поэм СТИХОТВОРЕНИЙ В ОДНОМ ТОМЕ И здательство АЛЬФА-КНИГА Москва УДК 821.161.1 ББК 84(2Рос=Рус)6-5я44 В64 Серия основана в 2007 году Вознесенский А. А.В64 Полное собрание стихотворений и поэм в одном томе.— М.: "Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2...»

«"Врата воздаяния" Раби Моше бен Нахман РАМБАН Эта электронная книга была создана автоматически из цикла публикаций http://toldot.ru/cycles/cycles_193.html на сайте toldot.ru. Врата Воздаяния. Суд Рош Ашана 1) Учили наши мудрецы: Сказал раби Круспидай от имени раби Йоханана: "Три книги открываются в Рош ашана: кни...»

«Настоящий диагностический протокол был принят Комитетом по стандартам от имени Комиссии по фитосанитарным мерам в августе 2015 года. Настоящее приложение является предписывающей частью МСФМ 27 (Диагностические протоколы для регулируемых вредных организмов). МСФМ 27 Приложение 8 МЕЖДУНАРОДНЫЕ С...»

«56 Хлопачев Г. А., Гиря Е. Ю. Секреты древних косторезов Восточной Европы и Сибири Вместе с тем изучение намеренно расколоПропорции, идентичные пропорциям тых бивней, найденных в ходе археологических ско...»

«СЦЕПЛЕННОЕ НАСЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКОВ Закон Т. Х. Моргана • Закон независимого наследования (III закон Г. Менделя) выполняется, если гены находятся в разных хромосомах.• Если же данные гены находятся в одной хромосоме, то они наследуются вместе. Это явление называется сцеплением. Белые голубоглазые кошки глухие Явление сцепленного на...»

«Кристи Голден Варкрафт "АСТ" УДК 821.111-312.9(73) ББК 84(7Сое)-44 Голден К. Варкрафт / К. Голден — "АСТ", 2016 Мирный Азерот на грани войны: цивилизации угрожает раса свирепых воинов-орков, покидающих умирающий Дренор, чтобы с оружием в руках обрести новый дом. Темный портал соединил два мира, в...»

«ПТИЦЫ ИНДИИ Отчет о посещении штата Гоа в марте 2012 г. Мытищи 2012 г Мы с супругой Ольгой посетили штат Гоа в Индии в марте 2012 г . Покупали пакетный тур на 9 ночей с размещением в отеле Casa Vagator (пляж Вагатор) и прямым перелетом Аэрофлотом. Основная задача тура провес...»

«ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.07.2016 г. Оренбург № 548-п Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области В соответ...»

«2 (Тремя неделями раньше) Уве производит инспекцию территории Без пяти шесть состоялась первая встреча Уве с кошаком. Кошаку Уве сразу не понравился. Надо сказать, неприязнь оказалась в высшей степени обоюдной. Проснулся Уве как обычно — за десять минут до обхода. Он вообще не пон...»

«Сергей Велесов И вострубил ангел. Неизвестно чем руководствовалась и думала администрация супермаркета, периодически перемещая товар с одних рядов на другие но это только ставило в тупик покупателей. Вот и Борис озадаченно...»

«Хімічні науки ВЛИЯНИЕ ИНФРАКРАСНОЙ ПОДСВЕТКИ НА ФОТОЭМИССИЮ ИЗ ПОВЕРХНОСТИ GaAs Кулышев А. М., Черников Н. Г., Черникова И. Д. Восточноукраинский Национальный Университет имени Владимира Даля Анализ последних исследований и публикаций: При большой плотности пов...»

«ГЕОМОРФОЛОГИЯ 1989 №4 УДК 551.433 911.6(470.21) К.С. Лазаревич МОРФОСТРУКТУРА И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ МУРМАНСКОГО МАССИВА Северная часть Кольского полуострова входит в состав тектонической структуры, известной в геологической литературе под названием Мурманского блока. Блок состоит из двух ч...»

«Программа составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии (квалификация (степ...»

«ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ПРИМЕНЕНИЮ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО АППАРАТА YYFIII I. Сборка гидравлических инструментов 1) Выберите пресс-клещи и вкладыш из серии Rifeng F5. вставьте вкладыш в пресс-клещи и зафиксируйте его, как показано на рис. 2а и 2б. Собранный инструмент показан...»

«Метод расчета апланатической сферической линзы. УДК 535.317 Метод расчета апланатической сферической линзы с осевым линейным распределением показателя преломления © Т.С. Ровенская1, А.Е. Алимов2, К.Э. Квиткина1 МГТУ им. Н.Э. Баумана,...»

«Б.Б. Серапинас ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАРТ Астрономические координаты Лекция 2 ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАРТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ И ВРЕМЕНИ МЕТОДАМИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ Астрономические координаты. Астрономические координаты определяются относитель...»

«Гольфстрим: ложные представления и реальность (первая часть). А.Л. Бондаренко, д. г. н., океанолог. albert-bond@mail.ru “Эти наблюдения привели к коренному пересмотру динамики океана, обнаружив существенную изменчивость ди...»

«. Том 7. О развитии революционных идей в Росси. Произведения 1851 1852 годов. Александр Иванович Г Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке http://herzenalexander.ru/ Приятного чтения! Полное собрание сочинений. Том 7. О ра...»

«100 ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ ОБ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ Просто о сложном Дорогой читатель! Для нас, россиян, значение атомной энергетики и ядерных технологий не ограничивается лишь их чисто целевым назначением – хотя, конечно, и это чрезвыч...»

«Аудиоинтерфейс USB Руководство пользователя Подготовка DUO-CAPTURE EX к работе Установка драйвера USB Конфигурирование входных/выходных устройств Подключение гитары или микрофона Прежде чем приступить к работе, внимательно прочтите разделы Техника безоп...»

«Дневник погружений 2 Oleg Lopatko AOWD # 1209 UP 6185 Малайзия Апрель май 2 0 1 3 г о д а Киргизия, Иссык-Куль Август 2 0 1 3 г о д а Часть 1. Penincula Malaysia Perhentian Islands Flora Bay Divers 21 апреля 1 мая 2013 года Апрель 2013 года. Неожиданное решение – мы с нашими родственниками поехали отдыхать...» 
2018 www.new.pdfm.ru - «Бесплатная электронная библиотека - собрание документов»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.