WWW.NEW.PDFM.RU
    -
 


 >>  - .
Pages:   || 2 | 3 |

, h . ( i). - .-. u u uu uu ...

-- [ 1 ] --

.

,

h .

( i) .

-

.- .

u u uu uu

u: u u

uu uu, uu u, ,

, uu ,

uu u, , u .

uu u uu ( uu uu, u u u ) uu u uuu u. -u-u u 2006 u. 2007 u, -, u u , , u u FineReader, u, uu u u, uu u uu. u u u u u uu, u u u uu, u u uu u, u, uu u u. uu uu u uu uu u 2007 u. u uuu uu u , , , uuu , u uu u u , u u , u u u i, u u u u. uu u u u. u uuuu , , u u u uu, u uu .

u uu u , uu, u u , , u u u , u u u u , , u u, u u u u, u, uuu u, u uu u u. u u , u uu - u uu u, .

u u u (http://www.dukhobors.narod.ru) u u, u uu u u uu .

u , u u uuu , u, u u u uu, -, uu u, u uuu, uuu uu, uu, u u uu uuu uu .

   

_____ u ui i i uui u u , h uu ui u uu uuuiu uui, uuu u u u, u, , uui hui uu , h u u u u .

u u hu u uui , hi u iu-uu uui, uu , u u , u uh uuu ui u u uui, uu u h. uu uui, u u ui h uuu uui uu-u u Pocci, u u uu , u, u uuu, uh u, u u h, uu uui .

u , u u h u uu u. u u u uu uuu ui, u hu uuu u iuu uui. uu u u, u u uu uuu, uuu uu uu u hu . u u uuui u uu ui h u u u, u u, uh h huu , u hhui h uuuuu u i, u uu uu uu i, uu , u u . . h. , u u u u u u hh uu uui uu u .

uu u-uu .

.-uu .

19-u 1908 u .

uu ui hhui hui uui u u 1) .

uu ui i i uui u u , h u h u u , u, u u, u uhuuu hui .

u u h , u uuu u u u, u, , u hi. hi u h h u i, h u uu uu u .

u u u uu, u h uu u hui, uu u uui u hui i i . u . u u uuu ui, , h uui , uh uuu uu .

h u, hu h , u u, u, , , u u, , u u u , ui . u, u u ui hh u; , uu , u ; u uui: , , , ui, ui uu ui. u h u, u u, uu h, u hu h u ui h, uu h. h, , __________________

) hu u u i i .

VIII uh , uu, u x u uui. u h uuuu hu u h h , u u .

u h , uuu u u, u, , h, h h u u u u u u u uui u u u u , u u u u .

1) u - u *) u ( hu u , u) u , u u, uui, h, u, hu, , u, u h .

2) uu u u u uu u , ui uu ui, , , uu uh, . . .

3) u, u u u hu uu u u u uui ui u uuu , hui , u uu . . ., , uh u. , uu u? u i ? u u .

u u u i . hh u uu u ocauie uu u .

4) uh u u ui, u ?

5) ui h u, u .

6) u h , iu uu?

7) uu u ui ui u hh .

8) uu , u u ue uu ui, u u u .

u u ui hui cciouepa u u h, u u u, u, .

9) u u , u u, u, . u ui uu ui .

10) u u , , , uueui, uui, ui, uu u, u hu u uu u .

__________________

*) , u u uui u, u e, u h, u uuu u u, .

IX

11) u uuui i u u, uu, u u ui i uuui .

12) u h , h uhuu, uuu u ui, u u ui, .

13) u uh hu h , , u, u i , uui ui uuui, uh. u u, , u uu h, u u u ui .

14) uu uu , uh uu h, u uuu u u, u, , u, u u i u hu .

15) u u u uu , , u, u, i, i, ui ., uuuu u i, u uuuu ui uh .

16) u h u hui u u, iu, i, ., c u u uui, u h u u, uui, u, h h h h .

17) u u hui , h, u, , hi, , hui , , u h, Pocci, uu ui u uu .

18) u uuui, h uui, u : uu, uh u , uh uu, u . u u u ui u u, h ui, uuu, , , uu u, u . u h u u , u, , ui ui u, ui u uuui, uu u u uh. u h uui uu uui, uui uu uu : uh, u u .

19) u u, , uu .

20) h uu , huu h, , u , X uuu, u , h hu iuu , i npouie u u .

21) u h u u uu, o uu u uu, h ui uui ui ui i, u, uu i . . . uu uui .

22) , h hhui ui h, u uuu u u, , uuu, h . uui uu h .

23) u h hhui ui u uu u, uu . . . uui, u hhui u u uui .

24) u u h hhui ui hu u h i u u u u u hhui .

25) , h, u uuu u u, u, , u uhui uui u u, hu .

26) , u uu u i u, uui uui uui u, u, u ui h uu u ui uu. , u u u , h i, hi ui u, uui u uui uu uu uui h, u uuu u u, u, .

27) u u u ui uui h, u uuu u u, u , uu u u uui .

28) u u uh u h u ? h i u ?

u , u: ui uu u? u hu ? u h, uh, u u? ( u u u ). u ? u (u ii XI uu u uu ui)? u u u uu ui?

29) u uh , u, hu, i ui u ui, uu i u u, u, .

30) u uuu u, huu u u u u h, u uuu u u, u, .

31) u uh h u u, uu uiu, i u u u ui uui u u, u, u, u, u .

32) u u h h u, uuu uu .

33) u iui u, u, uh hi uui u u uu, u u u uuie uu u .

34) , u uu uu i, u u, uh i u , hu uui .

35) uu, u, u, u i , u hu ui .

36) , uuu i uu u u uu epia, i u u .

37) h , , , , , ui . :

   

u uu u u h: hui ui u ui u uu u u h h ui u ui. u, hh . . u, h uu h ui. u . hui . u h h, u uui u uu ui u uu u, uuu u, uu uu (uui uu, u, u .). u u uhuu uui u hu h ui ui: uh, u , u , u u u uh, u u h , u, uui uu iu . u u u h, uh u, , u, u u .

h , u, , , u uu u u u h u uu, h h uui, , u , , , ui u .

uu u h ui , , u , ui hu ui .

, u u, uu, u i hui, uh u u u uu u u, i uui, u ui uuie uuiuu uu u u u uu ui .

uu 16 h 1909 u. uu-u .

   

ui uu u. u uu, uu u h u , u, uu, u hu uu. h uui u uu, u u h u .

uu h. uu hu, u h, u uh , u- u- . u u . u u uu, uui u, uuu, u u u u. u u, u u i , h, , , ui, uui, uui u, u u h u u uuh u uuu, huh u u u h , uu u , uuu uh. u h h ui. Muuie u uui, h . u h u . u u u, uh u, u h . i uu u, u u uu, u u h , u u , u uu u, uu uuu uu .

u , u u 313 u, uh uuu .

h uu h, , . uuu . u , uh, h u h hh h. hh » u uu uu , u 33 .

XVI uu u uu. u, u uu hu .

u u , uh, u uu.... u uu h . uu u uu.... u uu 236. u uu .

, , u u u .

Bh , h, ui : i u u u - u .

u u , u, u ., . u 7, . 27 .

   

h uu, u ui **). u u, u h, uu u u, uu uuu uuu, uu i i, u , ipy h, u , u uh, uhuu uu. ui u uui i ih. ih, u i, uu uui uh. u u u u, u , u uuu uui, u huu ui, u uuuu iui, u u h, u h, h. u, u u , u u u, u u, u , u u, u , h u h . . h uhh, u h u h, u, u, h h uu. u . u u u uuh (. . uh). i uh, h, uh, u uhh, uh uu h. , uh, uh, u uu uui u, uh, uhh u, uh uu, u ui , ui u, u u u. h u . u, u u , u, uuh, uu u h, u u. u , ui iui uu u uu uu u uuh i. uh h u ui uui, , u h, u uh .

**) uuu u h u u, , uu u, uu .

XVIII uuu, u u , u . u , h h; uu u; u u, u u, huu, u, u h, , huu i. h u u u uh, uh h, uu, uu. ? uhu h u .

hi, uhuu. ? u . , u uu h. uh, , u u. u i; u , u, u , uh, u u. u uu uu u .

u uu. .

u - u u. -u u u; - u u. h, uu, ui, ; u ui u, h ; uu, h u u, uu, vu u, u , u;

uu , uhh u:

-u ; u-u ; -u . u u .

uu h u, u h uh, uu uhuu, u u , , , u u u, u u uu uui, huu uu .

, u uhh, , u u, uh, hi , u i, u uu, u uhu .

h uh u, uh h, uui ui . u h, h u uu , u u hui. h u , u u , uh uh u , u h, u u, u u, u u, u , huu u, uuu h, . . h u i, .

uh u uu u u, u. u huu, huu , u, i, uu, u. uh u u u, u h, u , uu , uu uh, ih, uhu , u u u , XIX u u, u h i. u, huu i uu uhuu uhuh, uu u, uu u uu , . . , uh u, u uu u u uh hu .

h , u uh u uuu uh, u u; , ui uu u, i i u, , i a i u u, uu uu u h uh, ie, u uuu uu. u u, u, i hui , u u u, u, u h uuu;

uuo h u u, u u . u ua h, u h u u h. u u u h: uh uu u , u h u. u u u, u h u u h, u , uuu uh u uh. ui

u h, , u u u u u uu , uh h u .

uui uu, u u, u uu u. , , huu, u u u u uuu ipa uu uu u u .

u uuu uh, u , h u, . .

u , . u uu u, uu uu .

u uu. , ui , i u, , uu u, , , u , u , h , u , h . , uu u, u uuu uui, h , uh , u u hu u. i, ui uu h u. , u , uu uuu uu, , u u h, u , u uh, u XX u uu, u, u u, uuu h u .

u , u uh, , u , u u h u u, u u , u u u, u i uh, u u , u h, uui u .

, uu uu ;

, , . u, , uu u , , u u h h u , u ui ui, huuu huu. - uu uh, u u, u, i u, i, i, i u, u, u i i u .

uu uu uu, u i u, u u. u u u u, u uh, u h, , u uh , u u uu , u uuu u. i u, u uu , h i u uhuu u i. u, u, u u u , uu, hu , uuu, uu; uu; h uu. u uu u, u, u u, u u, uu uhu, u u, u , u u , .

huu : Bhpyee ui u u, huu hu: h h, u u, I , u i, u uh, . . uhh , u i, I .

u, u u uuh u h u, h ui , . . , u, hh huu, i .

u u uu i u, u u u h , ih XXI , . . i, , u u , h u u h .

:

uu u? hu:

u u i h .

u u u?

u, uu, uu u, hu , u uu .

u u u? .

uh , i, u uu uuu hu uh .

u u , uuhu u h , h u h .

II u , u . u u, u. u , u uu u, u i .

? u .

, uu , u u uu Icycy , u , u u u. u , h Ih, , , u u, u .

?

, hu .

iu, h I, . . u, u u, o uui . u uuu, uu, , u, uuu, : uui, i , .

. ui h, ui , u u , -uh .

u u u h , u .

uu i , u uhuu uu, uu uu, u h i. ? . , hu u, u u. u u O. ui h uu XXII u, h u u . u u h u u u, , uu u, u , uhu .

, , u, u u. u h h, u, , h h u uu i u h, u. u i uuih, u , u u u, , h I .

u, u iu h, h , u, , u h h, u , h u, h u, u, u u u h , u i, hu, u uu u- u h u h u uu u, u uh u h, uh u , , , uhui, u, i, h, ui uu u .

u h, h, u , , u hui u, uu uu h u , , ui. , h u h, u , h, uu u h uh, u u uh. u uu u, u Mapi, u I, uuu uu uu, , u, u u , huu u, u uu uuui u uuie u. , h , u u. u hui, , hui h , . .

ih, u u uu u, uu, u uu .

u uu, u u () u, uu , h h , u u , u, uu, uhu uuui, u .

XXIII III u ?

u .

h u?

u u u, u peuax, u uu hu, u u uhuu .

copauie uu xpciau uuu oeui u. , h u , uu uu, u uu uuu uuu h u u u , u u hu u. h u ui. uu peeuie u ui. u, uepyopeuuoe u , u uhuu i poeuie, uu huu u , u , , u u , u auec, u u u u, u , u u uu huu .

u, , u .

u , u, h u hui, uuu u, u u, uu u h, u: uh , u u uuu h u , u h h .

u u uu h , uu . . uh hu i u, u u. h u i, u i, uu, u .

, , u u , u h, u .

uu u u, u u h u , u u u , hu u, . uu u u, u u, u uu, uu, u u , hu uui, , u h uhuu, u u u , u u, u uu, u uu, u hu, u uu u, u u i , u u u, u; , u uh, , XXIV uh u u. Ae u u, u ye. u u u, u, u u ap oi, u uui uu . . , u u, uuu u u, u u u h, u uu. uui u u u, uui u u, uu u u u . u uu, uu - u u u uu u u u. u u u , uuu hu h u uu , h , u .. .

ho ? .

ii u u , u u .

uu ?

i u, i h uu .

h uu, u u u u , . . , h, ih, uh , uu uuui , ui .

i ui?

u uie ui uh ui, ui i ui u, u u, i u .

u ?

h, u uh .

u ?

u u, u, .. .

uui u uui, u u, u, u, h u *). u p u uu u uu u ui uhu u .

. u. uu h uh 12 1909 u, :

u 15 u u i ui h... uhui uu u. . uu, _______________

*) uui, ui , u u h , huu uh u (1905 u.). u u . i .

XXV u u u u, u u u u ui u. u u u, ui u , u u ui ouy ( u u ). uui h u u. uu, uui u ui u. u u 15 u 1908 u , h , h uu u u, u u uui hui , u u. u h u u , u u . u u , u u uu . u u i u. u i u u h: u u h , h hui , ci h, u : uu u, u , u h u i . h h i u uu u uu u, u u uh u u. u, uu uh .

uh ui u uu u uiu. u uh hh u, uu , uuhh . u i u u u. h u u u - u , , . ... h u h u , u u , h h u u, u u u uui u u . . u uiuu uuuu, h uu u, u u u uuu uu i uu uu , uu , i h u u h. u uu u u u, ui hu uu. uh .

uu ui, u ui .

, u h, uh, u ui h uuu u, , u u h. u, u uuui, u XXVI uh u ui, u u u u , u uu uu u .

IV u u hhui uu u u ui u u, u , u , u u u uu u h .

u uui? .

, hu u, uui ipy h. uuui u h ui uh , uui u u u i .

?

h , . u , h uu .

h uuuu u uu uuu ui, u u uuu u uhuu u .

i? . . h .

i hu , u , u i; u ih, h .

uu h u, i, u u ? uh u? uh ? hu: u ui h ; u , u u u iu u i i h i chu hui, uu , u u u u u i, u .

u ui ui i, , , uu u ui u, hh ui u u u u .

u?

hui, u ui. u : u ui; u hui; u ui; u u i; u ie; u h; u . h h, h; uh , u .

u u .

u ?

u .

?

XXVII u u uu iu .

u u uu h .

u h ?

u u h , uuui .

?

u i. i u uuu .

?

ui .

i ?

ui .

u?

u, .

hu .

hui. ui .

uu?

ui .

h: uuuu uuu?

h uuuu .

u?

u u h .

u?

u u .

i u?

Tpei u .

u u?

u ui. h, uh, .

u ui i ?

hu , u , u uuu .

u h uu u , uui u .

u ?

u .

u ?

u h .

u ?

uh .

i u?

i u i .

u u?

XXVII I u .

u?

couaui, oie .

? .

ei, h .

u h?

h u. eauie, u uu oi .

u apa u poeuie u u uhu , u: peypoc, , h, h, eeuie (uuie), auouecie, oi, u u uu uu ueohuecauo auocoeui, a uaaeuie u uu u. u uh u u u, u u uhu , hu ; hu u uh, u uu u u. u hecu, ci u u uou. u u

ec paheuie u: poui; yieui; h h .

u , h u u , u u u u h .

V .

u uu h u uu u uu, uuu u u: ui, ui, uui, ui, u, , ui iu ui, u u .

h u, u uu, u u h u puacie u . upuaeuie yuuie , uu ouo. upioae u yi h , u u u. , o-xpciuc. uu puacie uu uu, h u, u, u u u i , uu, u , .. u u u ui u uu, u, a uu. uu u u , uuu uui , uu uu. h ui , u ui , XXIX u , u u, u , u, u hui, i u, u ui, u , u ui u h u h, u .

ui u u h u, u , u ui, u i i h;

. u ui u , . , u , ui . uui ui uu h h u h , ui, , h, h , payuie u ui h u h i, . . u, u uh, uu uuu uhuu ui, u h u, u uu uuui, uu ui, h u, h h .

u uh. u , h, u u u uh h , uu uh h ui, . . u u u u h , , ipa, uh , uu uu .

h huuu u. uu, uu, u uui u . h u , u, u , . . u u u uu u u u, hi, u h ... h u . uu, u u u, u uuu, u u , u u. u u uui, u u u , ui h h u uui . uu u . h uh u hu uui, , hu u uu h, h, u uh u u .

, u, u i u, h h uu uu ui, u u, u h, h u. uh u uu , u uu h, u huu XXX u uu, u u uu .

u u , h u *) .

ui u u u u . u u u, u u, ui , u .

ui uuh, uu u , u u u , u uu , u h uu, u ui i, u ui u uu, ui u , u, uu .

uu u, uh uhu. uu u h, u h, u I , . . uu u, u. uu, h, u u i h. uu i , u u h. u uu, u, uu, u u h, . . uu uui ui .

u u , u uu uu u, uu, , u u u uu h .

u u uuui, u u : u, u u, uu u i, uuh u . u ui h , ui. h u, uu, , uh , u uu h u .

u uu , u u u h, u hu: u h, u u i h. u u , hu u , u h .

u h, u u h .

u u u ui uh, u u u u u uuu ui u . , uuu ui uh i, ui u u ui ui. u u ; u u; ui u .

, uhu uuu u ___________________

*) . ( u, 1905 u.) .

XXXI u h u h. u u u, i huu, u u u, uhu u . hh hh uhu ;

u u, , h h. u h, u .

u uhu hh h, uhu u ;

h uu , uu h .

u i u, u u , u, u , u u u u u. u uu u uh , . . uuu uu, uu, uu. u u u u, u u, u uui u u hu , h hui uui u uu . u hu u, , uhui , uu .

uu u, , u u u; u u, , . u, , , h h, u , , u . uh, , hu, u u, u, u, , u .

h u u , h i u uu u , u u u, u h .

VI

i u u, u u h, u u h uh u, u u u .

i h?

u h ui; uui; hi; u hui; ; i;

ui u .

uh u u .

u uh u; i; i ;

u uuh; uh; ; uui .

u: hh uhh uh?

u , uh u , uu, u hi, u .

XXXII uh u ui u . cu ui . u ui uh uui. h u uu uhu ; uuu u; u u h, ui uu; h uuu; u hui u; . u u u, u u u uh uu u u. h u uu u u u, u ui u , ui h .

h I , . . u u h, , , u, u u, u - u u, u h u, u u u, u hu uh, hu, uuu h uh ui. ui ui, u . ui u, u, h h, ui ih u uu u , u h h, h u u uh. u u, u . ui ui, . . ui hu u uc, uu u, uu , h , u h. u , u u u, u. h u h, uh h, u u, u , u , u , , , , u ui u, u. u h , u u u . u h u h , uh u , , u u u . uui , u u, h u , uui u, u h. ui. uuu, uu u . , , h . h , u u h, , uui , u u . uhu, uu h uh, uh -, uh uu, u, , u uu, u uu, u - ? u uh u hh u, XXXIII h uu? uhuu, u h u, I , i .

u u, u h hu u , u u, u h uu , u .

h -, u u , -u, huu hu .

uh u, , uuu .

u : ! ! u i uu :

h uu, u hu, hu, u. u, uuu , uu u i hu h, uu , u uu. uu u h , u uh u u u u: , , uui, , hu. , u uuh, u u , u u , h h , h, , h uuu, u , u ui uh u. u, h?

Opyie uuuu, u u, uu i h .

; u , h u u u. h, , u u u u u hui, u, u u h uu, u h . h?

u u iu, u u h i, iuu. u, u , h u , u .

u u , u hu, u, iuu , h Icyca .

uu uu uu u h, u ! uhu, uu, u , , u . u u u, uu h h, uu u ... , u. , h, , u, h h u, u h , u u, h u , h .

. . -. . 2 IV VII .

u u uu u. h u, u , , , u, uu .

u h, uu u u, u, .

Mip u . u , u u u, u u. u I u u h, u. u hu u u; u hu u uu u . uu , hu , .

u , u iu, h u u h u . uh u u u. uuh u i, u apxiepe, uu , u uu uu. u, u, hi u h i uh u i , uu, uu uu h, hh uu uuuu, u u, uh u u u, u u, u ui, u uuu, u uu. h, u, u u, u hu u u uu u. , u , h ui, , huu, hhuu. , hui hui uu u , hhuu, huu , u u .

, i ui, uu . hi h uu, h, u h . u hu u , u uu uu, u uu h, h h, u uu , u, u u u u h h , h u hu . u h, hu u? u , u, uu, u h, h; u u uuu u, , u, u, h h uu ui, uu u h u uu , u uh uui uu , u uh, u u u u u .

XXV u u u u . iu uuu h, u u. uhu u h u u iepapxi .

uu uu , , uu , uui .

? .

h; u u, h uie h u ui. ui huui u u , u u u, u h u .

h , uu uui u u uu uh XVIII

XIX hi, :

u, h, uhu h, u : uhuu .

u u uhu ? uh .

u u u, h uh , u u h hh u uu , u h : u uu, u, u u, u u h .

uhu ui u h ( 90- u XIX h) uu u uu uui u uh hu u .

h ui u uu i, i u iu u , hui u u , u huu i uu u u u u uh h u uu u uu , u h , uu . h , u u u uh u u huu, uuu, u u uh uu uu u .

h, u uu , u u u u uu uu uu uuuu u , XXXVI uu, uu . u ; ui .

uhu huui uui u u uuuui h uu uui u. , u u i u , , u u uu , uuui , , u i uu, uu u, u ui uh u uui . ui , i Pocci ui u uuu , h uuu uu u u u uui. u u hu u, u u , u, hh , u uui , , u uuu hu u u u .

uu u u . u-, h u, u , u h hu u u u u . uui uhuui, ui u; u, uu , u huu u u .

VIII .

ope ! u ui u u .

, , u u uui. u h, uui, h h h uu. , u . uh . uu , uuh u uu-, u u. u h, h ui, uh hu u u, u , u u u .

uuu. , u . u .

uu i , uuh . uu uuh u u u u, u u .. .

uu uu, h uu, h h-u;

i uu uuu ; i uu u; i uu h; i uu u u; i uu h u ;

XXXVII u . uuu u! uuu u ! uuu u , u, uu , !

h u, uuu () , u, u-u u u u, h. u uu huui u-u, . . u i, uu ui uuui, u u . u, huu uu .

uu u u, uh uu uuu h, u uu , ui u , u u. u uhuh u, h u , uu, uuu u. u

, , u h u , u u, u - u uhi . u h , , uhuu, u h . u u h. hu u-u, u u u. u u : ! ! u u u, u h u-u. u! u , uuui u, uui, , uu u, u , h u, uu. u u u, u . : u u u, u ; u u h . , uui u , i h, u , uu uu , u i h, u u u h. u u u uuu , uh u .

uu u , . ui u u u h i i. u u uu uu uui .

hui ih, uu h .

u u , u uu; u u u u; u u u; u i. ui, h. .

XXXVIII u ui u u u. u h huu u u, u hu u. u u u h u, u u u u uuie u uu hu . -, -, -, u-, u u, u u u, hui, h huu u h: h , . h, , . uu u u uu .

uu . h u h uu, uuuu, uu, h uuu, h h, h, u , u h, u u , u , , u .

ui . u uui h u h. u u, uu u; . u u, u u u; u uui ; u u; u uhuu u; h u u, ui, uu, u, uu, i h ui u uu hc, uu .

u u u u u uuu h, u u , u u uui , u uh uuh uh uh uhui .

i u h,

, u uuu .

uh, uu, u ui i u uu u u huui uuui uuu u u, u, u, u h u u .

* * * , hh hui uu, h iui u uu , ipocoui . u uui u u uu u uu, u i: uie, uie, uie.. .

h u, uu uh , hu uui ui u u u, u uu u u uuu h h, u u XXXIX , u, u, u u u, uhuu u u. uhui ui, i h ui u ui, u u h i , uu i, uuu uui u. ui, uu Poccie hui uiuu u, u ui, u, uu u u u u i, ui, u h uh u h hi . u u u u iu u i. uh uu u uui , u, u; u uu, h u uui u , u uu uu u .

uu, i u , i uu h u, i u u uuuu , , u h , u h , h u , uui uu uu u , hh h, ui u , u uui u u u .

uu , uuu, u u, u , u , u h, u , u, uuu .

uu uuu h u, uu u, u uh ui u .

, uu h u, u uu h ui u c , c u, uuu u ui. uh u h: u , u , u u, , , u u , u u. uh u h u hu , u , u, ui, u uui , u i uui u u h: u ; u , , u uui , uu, u .

ui u uh ! u , u u , ui hui, , h uh u-u, uuu i, u iui, hu uui uu uu, u, u XL u uuu ui u h, uu . uuu uu uui u uu uh, u huu u h, u u u, u u u , uu hui uuu uu , u u, ? u u u u, h u uu, u ui uu, uu u, uuu u u ui u uu u uuu ui uu hui .

hhuu ui, , uu uui ; uui ui, hh hu u, ui, uui i u, h .

u uui, u uu uui hu uu .

uu h, hu u i, u uh, ui u u, u u u u u, uui, uu uu u hu .

hu ui u (u) h ui, , u , uuu , iu u i u u iuu uh, u u uu uui uu i .

uu-u .

29 h 1909 u .

.-uu

   

u uu, u u uh, uu u uuh, u u u u ui u ui, uh uu uu uuh. , h , u , u u u uh, u, u uu h u. , uh, uu hh uu h, uh, u u u 2) u u u u uu, uu u u u h u h , u u u 3) .

____________

) ui u uu, hh i u, h, u u u 1901 u. u hui u u i . u u u u ui i uu : 16. 14. 19. u ui u huui u .

) u u h, u uu u h u u ui u u h. h u u u . u , u, , u u- u , uu h, h uuuu u . u u, u , uu , u u, u hh uu . u uu , uu h , u uu. hu uh u , u .

u i ui u h; u u. uu uu uu uu u uuuu u .

) . i i uu u u, . I. u uu u u uu, . 15. uu, ui uu 1901 u .

2 u , u u pai, u yca, po, hui oohuie u , u, u u, u uu ipa, u Mapi, u Icycoo 4). u u , aou oi e (u): ua , huu u, . . u , u uuu u, u u u u h. , . .

u hhui huu u, u uui, , u uui h iph, u u u u ui , huu u, u , h u i 5) .

- ii, uu , uu , hu uuh u . u- u , u , u, ui u u h .

uu uu uui uui , ., u u h u hui .

u u , u uuu u, -, u u u u h u 6) h huu u, u uh .

____________________

) u u u h u u uui uui , , u i, h , u i - u huu uu i, uu ui I u u-, uu, , uu, uuhuu u, u , h , u h u (. huui ui, . 1) .

) , u uui u uui, ui , u u u h u u uu , u, uuu, u uu . u u u;

u uu, uh , u u , u .

) h u ui , u u h. u u, u: 53, 54, 55, .. u uu .

3 uh h 56 hu h, u uu , h, . u, u, uu u, hui u u uu u, uuu , u . , , uu, u h u , u u uu , u: 1) uu u iu ()?

2) uu u xpciauu? 3) h u ? 4) , h, u u ? 5) ... 6) uh? 7) h uu u ... (u h). 8) u iu u ipuauo , uh ui. h u, u u uu u, , uu .

u uui u u u uui u u h hu huu u uui , uui i . uu uui ucu ui hui , u iu , h ui uuui hui .

uu u u uu , u u u, i, uui uu, hi h huu uu ui u h, uu uu uu h u uuhi , uu u h ui, u: u u u h u?!

, i uh uu u, :

u- u u, u u u h!. .

u u uu u u .

h, u u uuu u 7), uui, - u h u u .

h ., , u u u u u, uu u ______________

) uuu u . uu ( uh u uu) .

4 u. u, h uh uu ui u ui uh huu hi. u, , u u u u u uu, u u hu h ui , u u, uui, u , uu uui , , hu uui u Pocci 8). u ou u 1887 u .

u uh ui u , u i u u u uu hu u uuui, uui , i .

u u , u u hu uu ui u uu ui u u, uuhu u uu .

uu h u u u .

u h u u-i u uh , u u .

uu u u uu, u uuu u, h h. ui u hu u u . h, u u ui h u u, u uu uh, u i u , u u u u . u u hu .

u uhui , u uuh u uu hu, u ., hh u , u u , uh u, uu uu u hu, u. , u u uuu, uui u, u uuuuu uu , uh, u u hh u uu u. u , uh . u u , u h 1901 u, u uu i. u u. . uu, h uuu ui u u h uh uh u u u .

5 u uu , u u uu u 9) .

, u, u uu uui uu uu, uh - h uh , u uu ui . uuu uu hu, uui u hu h- -u, u u uu. i , u u uu, uu u, u 10). uu uu u u , uh h, , u, , uuu: uui u iu. , u uuuu 11), __________________________

) u u h u ui i. u h u u , u u .

) uui uh u uu uu:

uu u:

u uui hui...; u...; ...; u u u u, u...; , u...; uu i...; u, , ...

u u u u (1897 u., 8 u) .

, h, u u ...; uu u ?..; h u ?..; ...; uu u iuu...; uh?..; uuh uu u ...; u u u h uu...; uhui u ui...; u u u u, i...; uu hi uu h...; u uui hui...; h u, h...; h , h...; u uu ...; h , uh h ...; u, u u...; , , u , u ...; u u ...; , u...; u, h u uh...; u u u .

uui u u uu uu, uuu u uh, u Mai .

) . i i uui u u, . 2- .

I. uui u iu II. u, iu, ... (h ui ), i huui uuu. . uu , uui 1901 u .

6 u uuu u. u, , u uui u u i hu hui uuui u u .

uuu h huui u uu, u , u u u u u , u h u u uu .

1898 u. -u u Pocci uu. uui u u. h u 7400 , u. uhui uh u uh huuu u . h u, h, u, u h: u , u u u u , u , uu , , , u uh hu, uh u u u hui 12) .

h, h 2318 , uuu u uuh 1899 u., u u 1900 u .

iu, u uuh u h Grosse-Isle, ch h . ui, uh uu , h u uu ui , uui, . u u u. ai, i h, uuu h, u u . . . . , u. . , u. . u . . , u u , u h 13) .

h ui uuh h hu ui , , u, u h u u, u h Gross-Isle u uu u h u uuu .

u - h u __________________________

) uuu, uh hu . u, u, u ., uh u uu uu u u uu .

) uu u ui u u h uu u ui: , , u hui uui, u ui u , ui iuuu u . 1900 u .

7 u u ui u , u uu uu u uhi, uuu hu u u u, u uu uuui ip u u, u , uu, h u .

uh 1899 u. uh i , u h u ui u uu-, uu u ui uuu u uu ui. h u. Iu, uh i u ui u uu ui, uu . , huu u Iuu u, uu hui .

. h u hu , ui u uu u u uh u, uu uu uuu u u u u u u u , uh uhu u hh ui u .

u, uh, u u h h , , u, ui , u h h u , u u u uu u .

h u, u uu uh - u u u .

u u . h .

u u ueuie u . uu h, uuu u , . h h u uu u, u h, uu h . huu, uu h uu uu uui, u u, u u uh uu uu u u u u h uui u u , uh uu u u .

, u u , h 1899 u., hh u uu uuu h h ui huu u. ui u, u h u , uu , h u , u u u . uu uh u h u u , u u. , u, hu ui ui u u , u u. u u , u u u uu u . u u u Iuu u u- , h , u u. u u uu , u u cie , u uu u, uui - uuu , u uu. uh, u u h, u u h. h, u, u u, hu u u, u huui u . 6 u u u uh, u h, u uu u h, u u .

, u u , u h u 14), u h, u u , u u u h , uh u u . uui u: , u h u u uu .

hh uuu h u, u u uu u 15). u u u- , i h .

h ui, i u uu, h h:

I. h; II. u; III. u u u;

IV. ui, uui, u, uui .; V. ;

VI. uhi; VII. hu, u u u, uu . 16) .

h (u) h u hi u:

1) uui; 2) uu u h; 3) uu; 4) uu, 5) u; 6) uuu; 7) u; 8) u uui 9) u .

u u h, u i uu, uu u _____________________________

) u o u ui u i . . 1901 u .

) h h hu, , u uui iuu u u h, uu uu ui .

) h u ui uu uu u u . 4 .

9 i. h u: 1) uuu, 2) u 3) uu .

uu h huui, , u, u uh u .

huui h, u ui h u u, hu u i, uuui, uui , ui . Iuu, u , uuui u uu . ui huu u u, uh h uu u , uh uuu u 17) .

u, u u u uu uu uu u u u u u, u hu h, , uuu, u u u uu uu uui uu. uui u u u huu u ui uuui i. u ih u, hui u u, u, u u u u u uh uuui. - u h uu. u uu uuui u uu uh .

h ui , uuu, u u i uuui. uu u , uuh u , , u uh, h , uui i hui.

uh uh huui uui uuui:

u hu, u uu (. . uuui) u .. .

_______ h uu u ui u h , u h uui, u h ui: u, , , uu, iu , hu u u . u h u , u u u uui u h , h u., uh, u ( 89 u uu) .

10 uuu iu, u uui uui u uu. uu, u u uu u ui, u u u ui .

uui u u u uu u , , u uh uu i, u uh uu .

u uu uu u u u uui, , u. .

uu, u i u u , , h u h u u , uh u u ui u , uuu . u uu u u uu. u uui u , u u uuui u uui h .

uu u, h u u u h uuu, , J h, , uuu, u uu, i uu, u, i u, u u, u Ju, u, u uuu, , u u , u u . u. , uh uu , uui, uu u .

u iu u h uu uu u u h u u u u h u u u, u ui , uu uh i u .

uu uu uu uuh-u h h u h u u , , u , uu u uh h i, hh h , uui uh u uu h, u h u .

u h u u h , u uu u , M a p i uh uu, u u uu u u u h u uu , u h .

11 u u u u , u u u u uu uuu uu uu u uu .

u h u u , , uu , uu u, u uu uu .

, uu, u u u u u u uu h , u h u h , u u . . , uh u h uh uu , u u h uu iu .

uu uui u u u u uuh , uu uu , h uh h ui ui u u .

   

h u uu . u u u h , u uui i. h u u uu-ui u u u uu u .

uu u u , u h u i c , u u, h uu , u . u ui h, h uuui h u uu .

_________ u 1- 18)

1. . , h, u u ?

h. Ci ui u: , uuu ;

h u : u u, h I .

u, u u u, ui u, ui ui .

2. . uu- u i?

. u uu u, u, h u u .

3. . h- ui u u?

. h h, u u, I , u i, u uh .

___________________

) uu uu u u, u u u ph u u , h u uh huui, hu B. u. u. u. . . .

16

4. . uu- u uu, uu?

. uu u uu, u , u u .

5. . h u , u ?

. u u. uhh -u , u-u , u . u u 19) .

6. . u h Mapi, u uhuu, u?

. u , i . u u h, u h, u I .

7. . Iuu , u u uui ui, i?

. u, Iuu u uui , ui, uuh , i, u u 20) .

8. . ui u uu, I Iuu, i u h u, u?

. , u, , u u u uu .

9. . u h u?

______________________

) uh uuh XIX hi ( 1805 u.), uu uh 1896 u. (. LXXXVII u, . 283, ui , uui, uui u ui), h uuu uu (1907 u., u 673, ), ui : u u uu uhu. h, u i u-, u u, u- , h- u u; -u u u, -h u u .

ui -vuu u uh: , u , uu. i uhuu h: , u u u uu; u ; uu u u h. (. 13 14 . . uu). u. . . .

) uuui j, 3 u., 11 . u:

11. h ui, u u uh u; uu u uu; u uu .

hui u. 1, . 5 u:

5. Ioauu , u uh u h u, u . u. .u. u .

17 . u .

10. . h?

. u u i u u uu; , h h i .

11. . uu hu 21) ?

. u u .

12. . uuui h ipy I ?

. I uui huu, h .

13. . uuu- u h u , , h , u ?

. h, uh , h u; u u , uh u h , u u uh u u .

14. . u uuh, uu u u ?

. u u i, u apxiepe, uu , u uu uu .

15. . uuu i ; uu u u u u?

. h, u , h , , u ui .

16. . , i, u u u u 22), u u ipy , hu ?

. h , i, u u u u u u u uu; u u ; u hu , uuh u .

17. . iu h uhu u u h?

. iu h, u h h, u , h u, h u .

18. . iu uuu h?

. iu uuu h, i h h .

______________________

) i u : u. u. . . .

) i a u : . h h, i, u u u u . . u. . . .

18

19. . u u u?

. ui h uui .

20. . uu u () u u?

. u : u ui; u hui; u ui; u u i; u i; u h; u . h h, h; uh , u 23) .

21. . , uh u, uh ?

. u ui h ; u .

22. . uu u u iu, i, uu u u?

. h u u . u u u, ui u u, u u huu, u huu .

23. . u ui, , uu, iu pi?

. ui u u h u; u ui, u i i h; .

24. . u uui h h u, u h ?

. h, u h u, u uu, u u h u ui; u uu u uu, , u, u ui uh, u uhuu, hui , . . u ui u uu .

25. . u uu h ?

. u , h, u u u uh h , u u uh h ui 24) .

_______________________

) h uuh XIX hi u:

, , h. i. u i. h. , u : u, . . u uh, . u. . . .

) u ui uju, u. 7, . 32, 33 34 u:

32. u, u . u u, u .

19

26. . uhuu uh uh uu uh uu u?

. uhuu i, uu; uu uh u, uu u .

27. . u u u ?

. u, , u .

28. . u u, h ?

. h, u u uh, u uh uu , -, u .

29. . i h ui ?

. - uu, u uuu... 25); : , , u , u h... 26); : u uuui, ui: u u, , u apcie ... 27) .

u u ) .

_________ _________________________

33. u i, u uh. u u u h .

34. u u, u , u h ; u i, u .

u. . . .

) . 278 u uu. u. . . .

) . 260 u uu. u. . . .

) hu uh: 1) . u. (ui u, u h, u.), uh ui u (u u). . u. 1900 u., u uu . 2) . . uu ( .), uh . hui, uu-. 3) . u ( , ui ) . . uu. uh u . Bhpa, u u. h u u u hu uh u u , (, , u u u uu). u u ui uh (u, u u). h u. .

uu, uu , u u. . .

u. . . .

) u J. . u u uuui u u (. . II, . 71. ., 1870 u.). u uui uuu u uuu u u ui vu u uuu h (. h 1803 u.) uu u ui , u u uu, u huui h u u u u. u. . . .

20 u 2- .

1. . uu u iu ()? 29) .

h. u u uuhuu h, h h .

2. . hh u?

. hh I, u (iu) .

3. . ui ?

. u u .

4. . h: uuuu uuu?

. h uuuu .

5. . u?

. u u h .

6. . u?

. u u .

7. . i u?

. i u .

8. . u u?

. u ui. h, uh, .

9. . ?

O. u u .

10. . ?

. u, u, .

11. . u?

. h , .

12. . u?

. h u u .

13. . uh: u u uh?

. u u i, uuh u . u ui h ui .

____________________________

) 1896 u, ui uau u u uu, i u , uui iu u iuu . uui u h u xpiuu .

. uh Mai opi uui u u. u uu u u uu, 34, 35 ui 35 (. 91, 92 93. . uu . uui. 1906 u. u. . . .

21

14. . u u i ?

. u i h h .

15. . ?

. u u h , , h h hui ci u uh .

u : uu u u . h u i 30) .

16. . u h u uu?

. h u, u u, h I, u .

17. . u h ?

. h : uui, i 31) .

18. . ?

. , u .

19. . u?

. u u u, uu .

20. . uu ui u h?

. h. : u , h 32) .

21. . h u ?

. u, u .

22. . u ?

. .

23. . ?

. u huu, uuu i uu .

24. . u?

. u uuu .

25. . u u , u ?

. u, u u , , u u h h .

26. . u, u ?

. u ui, ui .

_____________________

) . uuui j, u. 22, . 37, 38, 39 40. h u u uuui. u. . . .

) . i uu ui. u. . . .

) uui u 8 u., . 10, u:

10. h, h h u, u : u u u , u, u u. u. . . .

22

27. . ?

. u .

28. . uu u ?

. ui u uu .

29. . u ?

. uu ui u : uuu, .

30. . ?

. u, u, i: uui, i 33) .

31. . u ?

. ui, u h i .

32. . uuh h?

. h ui : uu h .

33. . u ?

. u u, .

34. . u ?

. ui .

35. . u, u h?

. .

36. . u uu , u , u uu u uu?

. u u. u u h u; h u h uh, u h h . u u; , u , .

37. . u ?

. u i, u I .

38. . u u i ?

. , huu u .

39. . uu u u ?

. u u : uu ui u caceuie .

: u u uu: u i, u h u u i, h uhuu 34) .

______________________

) . u h u . u. . . .

) uuu h u u uh :

u u uu h , hi , ui u uu, u, uh. ui h uu u h ; uhuu uu u, uu , . h ui?

. ui ; h h 35) .

41. . ui uh?

. u .

42. . u hui ?

. Iuu u, u- , , u, huu, uu, uu uuu .

43. . uuu u, uu uu, u u?

. u uu, u, u u 36) .

44. . u u u u ?

. h , , uui u u .

45. . uu u?

. u u, u .

46. . u h?

. , , h , h , u u u , u hi .

47. . h h u uu h?

. h .

48. . i?

. u ui; ui; uuie;

u ui; i; u; u u .

49. . - u?

. u u u, uu h uu .

50. . uu u iuu?

. u uui .

51. . u u (iu) u?

. h .

52. . i uh u?

. u ui u , ui h .

_____________________

uu uu iu h u: uu . u uu ui u ui, u u u u . u. . . .

) . uui I, u. 2, . 17 26. uui I

u u 40 h. u. . . .

) h u, u uu u iu ()? u u ui I. u. . . .

24

53. . uu u hu?

. uu .

54. . Kaie?

. u ; ; ; u uu .

55. . i uu h?

. h, u, .

56. . h ?

. h , .

57. . u uuui?

. : uui, i h 37) .

58. . u ?

. h, u uh .

59. . ?

. h u i. u i .

60. . ?

. u , uui u .

61. . uu u u , u u u?

. u uh u uu h u , u h h .

62. . h u , uh u u ?

. uuh u, uh I .

63. . h u h?

. u u, uuh u h, u u , u 38) .

____________________

) uuui Ioauu VII u., 12 . u:

12. u I u , : h i; h u, u h, u h h u .

uuui IX u., 5 . u:

5. h iph, h i. u. B. u. u .

) uuui Iuu u. 1, . 18 u:

19. u u h u uu; uuu u, i uhh u, u .

uuui, u. 13, . 34, u:

34. h u , u u , , u u .

uuui Iuu 15 u., . 10, 12 17 u:

10. u h , , h u, uu .

12. Ci h , u-u, .

25

64. . hu ?

. hu u h, u h .

65. . h u u u u ?

. u I u u h, u. u hu u u; u hu, u uu u .

66. . u u u ?

. u hu. ; u. u u , u .

67. . uu uh?

. uu .

68. . u ui u?

. uu uu. uu u u h, u ui, u h u .

69. . uu u?

. u u; h uu .

70. . uu?

. uu; uu u, h u h .

71. . u , i u?

. uh, , u u ui, h u , h u ui .

72. . u , i u?

. u u u, u u u u u, uu u uuu 39) .

73. u uh , u u u u?

. u .

74. . i?

. u, u, h u...

75. . u u, ?

. h uu u, u u... 40) .

76. . uu, ?

. u u, -, u h ... 41) .

_____________________

17. Cie h , u-u .

u ui Iuu u.. 4, . 21 u:

21. h uu h, u i u u. u. . . .

) . 299 u uu. u. . . .

) . 184 u uu. u. . . .

) . 272 u uu. u. . . .

. . -. . 3 26

77. . , ?

. , u u, u hu... 42)

78. . u uu?

. .

79. . h ui?

. u, u u .

80. . h ?

. i u u .

81. . u h?

. uu, u .

82. . uu u h?

. u u u .

83. . u ui ?

. u u, ui .

84. . h ?

. h .

85. . i?

. u u u; u i;

i u . h , u 43) .

86. . u ui u?

. uu uu. uu u u .

87. . u v u uh?

. u; u, u u i .

88. . u , u u?

. uh, u h .

89. . i ui?

. u ui: ui u ui, ui: i, ui u, u u, i u .

90. . u u?

. .

91. . h ?

. u uu; u u u u hu, uu u u .

92. . u iuu ?

. uu h ; , u uh iu .

93. . ?

. u huie .

94. . h h uh ?

____________________

). . 335 u uu. u. . . .

). . 20 h u , huui u (. . 8), 63 h u (. . 24). u. . . .

27

   

14. . u, u ?

. u ui, ui .

15. . h u ?

. h huu .

16. . h ?

. h uu .

17. . ?

. h, u, u .

18. . u?

. uu; u u u, h , u h ui uui u .

19. . uu ?

. u , , , u , u u , uui u .

20. . uu ?

. uu u, uui u .

21. . uu ?

. uui u, u, .

22. . uu u?

. h h; u uui u .

23. . u u ?

. u u , uui u .

24. . uu ?

. u , uu u .

25. . uu u uu?

. uu ui u , ui ui h .

26. . ?

. u uu, uu 45) .

27. . u?

. u . h, u u , uui uuui u, .

_______________________

) uuui Iuu, u. 4, . 23 24 u:

23. uu , u , u uu uu u h uh: uu hh .

24. u : ui u u u h uh. u. B. u. Cpe .

29

28. . h u ?

. hh u uu .

29. . h u ?

. u .

30. . i u?

. , u (?) 46) 47) u u .

31. . u; u?

. ui u u ; i huu i uu .

32. . u h iu?

. uui uu, uuu i .

33. . , u hu?

. uu u hu uu;

hu u uh, h .

34. . h?

. u .

35. . ui?

. u u , u u .

36. . u ?

. u .

37. . ?

. u ui ui u u, huu i uu .

38 . u?

. h iu, u uu , uu .

39. . h u ?

. uhuu; u u , u u 48) .

40. . h iu?

. uui uu uuu i uu 49) .

41. . u u uh u?

. , uh u , uu, u hi .

42. . h ?

. i, u u . u .

_________________________

) Bh uuu , ui u hu u (?). u. . . .

) u uu uu uuu .

u. B. u. u .

) . 63 h u (. 24). u. . . .

) . 88 h u . u. . . .

30

48. . i?

. u , u uu .

44. . u?

. u ui , h h i .

45. . u uu?

. i uuuu, u u, uu i .

46. . ?

. u u 50) .

47. . u?

. , h , .

48. . u?

. h u u .

49. . u?

. u ui; u h, u u u ui uu uu, u hu .

50. . h I ?

. , u u u, u u h u .

51. . i u?

. ui .

52. . ui u?

. ui .

53. . h ?

. h , u h .

54. . uu ui i ?

. .

55. . ui?

. ui u h; uhu;

uui u; u ui uh uui u; h, h u .

56. . u?

. u h u uu .

57. . ?

. u hi .

58. . uu ?

. h, u u, u , huu, .

_____________________

) uuui Iuu u. 1. . 1, u:

1. B uuh , ua, u. u. . . .

31

59. . h ?

. .

60. . ?

. ui, u i u i .

61. . h ?

. .

62. . h ?

. uu hu .

63. . h u?

. , u ui uu .

64. . u u?

. h h, h u; h u; u u u uu u uui, uuu u .

65. . h ?

. h u h .

66. . h u?

. uu .

67. . uu ?

. u .

68. . ?

. u uu .

69. . ?

. .

70. . h ?

. uu .

71. . ?

. u u, u u u i .

72. . u ui u?

. uuu uu; u u u u ui .

73. . uh ?

. hu h .

74. . ui?

. uiui u u uui .

75. . i u?

. u uu, uu, u huu , u .

76. . uu ?

. i u, i h uu .

32

   

. u i u h uuu; u h u u; u u .

8. . u ?

. : u u u, u u h u u h, u u u, u u, u uu, u uu h;

u .

9. . uuui?

. uuui u h ui uh , uui u u u i .

10. . ?

. u .

11. . ui i?

. uui i h uu .

12. . i i?

. i i ui h .

13. . ?

. h, u , u, h i .

14. . i?

. i u uuu .

15. . uui?

. uuui uui , uu u, uu u uuu, u ui u uu h .

16. . uu u uu?

. u uu, u u ; u u .

17. . i?

. i h i, u u .

18. . ?

. u hui u: poaui;

iui; h h .

19. . u? 58) .

. uu i .

20. . ?

. , ui h .

21. . u u?

. u u hui, ui .

22. . u?

____________________

). iu: u h , . u. . . .

35 . uui .

23. . ?

. hui .

24. . ?

. ui u , u uu h .

25. . ?

. huui .

26. . uu?

. u .

27. . ?

. u uui .

28. . h u?

. .

29. . u u ?

. u .

30. . u h?

. h h, 59) .

31. . h u?

. u .

32. . h ?

. uu ui .

33. . h ?

. i .

34. . u u ?

. .

35. . h ?

. .

36. . u u?

. u h, uu, u i, (?) hu i. u u, , h u 60) .

37. . ?

. , uh .

______________________

) u, 103, . 2, u:

2. h h, , u, .

u. B. u. u .

) uh u, u ui u u, h u, u uu: uu (), uh, u h hh; h u uh; h u. h u hh i u .

ui ; u h, u h, h, u h, uh, uh, u hh, uh u u

   

9. . ?

. u: u u .

10. . ?

. u u .

11. . u?

. h , .

12. . u?

. h u u .

13. . u?

. u .

14. . u u ?

. , u u u ; u, u u u u hui, , u u h h .

15. . h h u h?

. uh , h h, uui h .

16. . uu hi?

. u , u h .

17. . h u uh ?

. u h , h hui , i u h; u : uu u , u ; h u i 62) .

18. . ?

. , u .

19. . ui u ?

. uu .

20. . u uui u?

. u u iu, u u hh u; u , uuu , uui u .

21. . h?

. u uu, u , h uu u u .

22. . h u u?

. u, uu h u hh u uu .

_____________________________

) h u u 37, 38, 39 40 . 22 u. uuui

j. u. . . .

38

23. . u?

. , .

24. . u h?

. h uu u-, , 63) .

25. . h u ?

. jh-uh, uu h, u .

26. . h u , uh uh?

. u u hh, u uu .

27. . u u uh?

. u u uh .

28. . u u uu?

. u uu .

29. . u, uh u ?

. u ; u .

30. . h u u?

. .

31. . h u ?

. .

32. . h u ?

. ui: , .

33. . uu u ?

. u iu, u u .

34. . uu u u?

. uu u, uh I, huu u .

35. . u , uu u ?

. u, u u; - , u uh . uh u, u iph 64) .

36. . u?

. u u u , uu .

_________________________________

) . uu v h. u. . . .

) h ui uuu 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 . 14 u. uuui Ioauua. u:

6. I : u u; u u , u u .

7. u u u, u u. uuh uh uu, h uu .

8. u: ! u , u u .

9. I : u , u u u, ? hi u, h ; u: u ?

10. h u h, u h, uh? , 39

37. . h h?

. u h u h .

38. . u u?

. h , u .

39. . uu u u u u ?

. u u h, u u h .

40. . h ui?

. ui ; h h 65) .

41. . u ?

. uh .

42. . h h?

. .

43. . u?

. u .

44. . h u?

. ui, u i h i .

45. . uu ?

. .

46. . ?

. u , u u .

47. . ?

. i .

48. . u ?

. h h, u hh .

49. . h ?

. u uu h .

___________________

u , u u ; , uh, u h .

11. h uh, u h uh; u , h uh h .

12. uu, uu u : hi u, h , u , , u .

12. uu , h, uh .

u, 35 h uu , u u. u. . . .

) 17 26 ., u. 2 uui Iaoa u:

17. h, u h h, h .

26. ho , h h . u. . . .

40

50. . u ui u?

. uu uuu, ui u; ui , ui u u .

51. . uu u?

. , h uu .

52. . uu?

. uu; , h uu .

53. . i uh u?

. u ui u ui h .

54. . h?

. u .

56. . h: uuuu uuu?

. uuu .

56. . h uu h?

. u .

57. . ?

. u hui. u. i h. h i. u i .

58. . uu ?

. .

59. . ?

. u : oucie u h; : uhu; : uui, uh; u: uui u; : h, h u .

60. . h u uu h?

. h uu u uu .

61. . hh u?

. hh I, u .

62. . h u?

. h .

63. . uu ?

. u h Icych .

64. . ?

. h .

65. . h ?

. I u uu; u u u u , uu u .

66. . u ui ?

41

   

. uu ui u 67). uuu, .

6. . uu u u ?

. u h .

7. . u ?

. u .

8. . ?

. i, uu, uu .

9. . h ?

. u uu .

10. . u uu?

. u uu i .

11.. u ?

. h, , uu h .

12. . u ?

. u, uu h .

13.. h ?

. h .

14.. h h I?

. h .

15. . ?

. u I u; u; i u .

16. . I h?

. h I, u h u .

17. . u ui?

. .

18. . uh u u?

. uhuuu .

19. . u uhuuu ?

. uhuuu, , uu i .

20. . u ?

. u .

21. . h u?

. u u u, u u, u uu hu, u u uhuu, h uu, hu u .

22. . uu hu?

. .

____________________

) i u : ui . u. . . .

43

   

55. . ?

. ui .

56. . u uuui?

. : uuui huu, i hu .

57. . h ?

. uu .

58. . uu?

. uu u u, u, uuu, uu, uu, uu uhu, u, u u h ui, u u .

59. . uu ?

. uui .

60. . uui?

. uui uui .

61. . ?

. i h .

62. . u h?

. h u. ui, u uu i .

63. . u u?

. ui uu iu. u u u; uu iu, ui u uuu .

64. . u u?

. u .

65. . u?

. ui; i .

66. . u u?

. u u u, , uu i 75) .

67. . ?

. u uu .

68. . h: uuuu uuu?

. h uuuu. u u

   

. uu. .

16. . h ?

. u: u u .

17. . u ?

. u, u, . 98)

18. . u u?

. h , .

19. . u u?

. h u u .

20. . ?

. u .

21. . u u ?

. , u u u , u , u u u , , u u u u hui .

22. . uh h u ?

. h, uh h h uui h .

23. . u h?

. u .

24. . u uu hi?

. u , u u u .

25. . ?

. , u .

26. . u ui u ?

. uu .

27. . u uui u?

. u iu u, u u hh u, u , u uu, u u uui .

28. . u?

. h, u .

29. . uh u?

. u u u u, u h .

30. . u u?

. .

31. . hu?

. .

_____________________

) p. uuui Iuu u. 1, . 1 2. u. . . .

52

32. . u h?

. h uu u , , . 99)

33. . uh u ?

. jh uh, uu h, u. 100)

34. . uh u, uh uh u?

. hh u uu .

35. . uu u uu?

. u uu .

36. . uu u uh?

. u u uh .

37. . u u?

. u ; u .

38. . uh u u?

. .

39. . u h u ?

. .

40. . uh u ?

. u: , .

41. . uu u ?

. Cioua, u u .

42. . uu u u?

. uuh u, uh I, huu u .

43. . u , uu u ?

. uu, u u; , u uh . u uh, u ih .

44. . h h?

. u h u h ci .

45. . uh ?

. u .

46. . u ?

. .

________________________

) . v h. , . 73. . 3-. .-uu, 1890 u .

) uuui 2 u., 4 7 . :

4. u I , u , I, u , u j, u u .

7. u u uu, u uu, uu , u u h uuh. u. . . .

53

47. . u u?

. u .

48. . u h u?

. ui, u i h i .

49. . uu ?

. .

50. . u ?

. u, u u .

51. . u u ?

. h h, u h .

52. . u ?

. u uu h .

53. . h u h?

. u .

54. . ?

. u ui; 101) u; i h ; u h i; i .

55. . uu u ?

. .

56. . u ?

. uu iph h .

57. . ?

. u hi, uui h, u , u u ui u, , u .

58. . h h u uu h?

. h. uu u uu, ui .

59. . uh u?

. h .

60. . u u iuu?

. u h Ih .

61. . ?

. h .

62. . u h ?

. I u uu; u u u u , uu u .

63. . u- u ui ?

________________________________________

) ui u: i, i, hi u u, . u. . . .

54 . u, , u , u u .

64. . uu ?

. ui u uu .

65. . u ui i ?

. hu , u , u uuu u .

66. . u ?

. .

67. . uu ?

. h h , u , .

68. . uu uh uu?

. u uh u u u, u u uu uu, .

69. . uh ui ?

. .

70. . u hu u uhh?

. u, u h h .

71.. u ?

. - u, u u u , uu u uh .

72. . h h opyie?

. h .

73. . u i?

. u opyie uuuu u u, , uu i .

74. . u u i ?

. h u, h .

u u .

_______ u 8 .

1. . u?

h. h, u .

2. . i?

. i u , u ; u iph, p h .

3. . h h ui?

. h uu, u u, h uu u, uhuu. : ; u , h .

55

4. . u u u?

. u uu uu i .

5. . u?

. , .

6. . u i u ?

. u, u hui ih, uu h . 102)

7. . u ?

. u .

8. . u u?

. ui .

9. . h u ?

. u. l03)

10. . u u uu?

. h uuu .

11. . uu ?

. ui u .

12. . uui?

. uui uu. u , u, .

13. . u iuu ?

. u, u .

14. . ?

. uu, u u . u u .

15. . uh ui ?

. u u hh .

16. . u h uh, u uh?

. h, u h .

17. . i iuu ui?

. uu uu u I .

18. . uhu uh?

. u; u uu, u u uh u, i uhu. uh uuh, u .

______________________

) uuu j 15 16 c. 24 u. u uuui u:

15. , u hui, uuu u ui, u hh, ui h .

16. u ui Ih hu u. u. . . .

) uuui Iuu u. 14, . 13 u:

13. u uu , h, uh. u. B. u. u .

56

   

u 9 .

1. . u ?

h. .

2. . ui?

. u .

3. . u ui?

. u .

4. . u ?

. uu u .

5. . , u uu?

. ; u ; uu. u uu uu u . u ; uu uuu u u uu .

6. . uuh u?

. h , i .

7. . h u?

. ui, u h .

8. . hu h h?

. h u u .

9. . h u?

. u, .

10. . u u?

. u, uhuu .

11. . uu I ?

. ui hu .

12. . h u?

. uu hu .

13. . u h?

. , u u .

14. . u i ui u uhuuu u ?

. u, u u i u u .

15. . u ?

. u .

16. . u h?

. uu h .

17. . ui?

. ui ui ui .

18. ui?

. uui .

. . uu-u. u uu . 4 58

19. . h u ?

. hui .

20. . uu u?

. uh .

21. . u uh?

. i u .

22. . h u u ?

. . u , h u uh .

23. . ?

. .

24. . ?

. uu , u u u I , u , u u u .

25. . ?

. .

26. . u ?

. u h , u u .

27. . h u u u, uh uu?

. u u u, u u h uu, uu u u, u h uu, u u u uh u uu .

28. . h uu?

. u u, uu u uu uie u .

29. . h uu?

. h, u .

30. . h u?

. uhu ; uuu u: u u h: u uu; h uuu; u hu u; .

31. . h , ui h?

. uu, u u, h uuu, uu, h uuu, u uh, u h. 106) __________________

) uui u h u hu uuui j u. 25, . 34, 35, 36, 37, 38, 39 40, uh u:

34. u h, u uu, h 59

32. . u uu?

. u u, u uh, h u, , , uuu u, uuui , uui u. 107)

33. . u u?

. .

34. . ?

. , u .

35. . h ?

. h .

36. . ?

. h .

37. . u ?

. uu .

38. . h u ?

. .

39. . h ?

. u u , h u .

_____________________

uuu u, u , uuu ui i:

35. , uh h; , u u; uu, u u .

36. uu, h u; u, u; uh , uh .

37. u u u h: ! u h u, u? u?

38. u h uu, u, uu h?

39. u h u, uh, h?

40. h: uu u : - u u, h uh. u. . . .

) h u h u u h u, uu uuui j (. 5 u., . 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12);

3. uu ui , u .

4. uu ui, u h .

5. uu i, u uh .

6. uu ui i , u u .

7. uu , u u .

8. uu u , u u .

9. uu , u uuu u i .

10. uu uuuu , u .

11. uu , u u uu, u uu u .

12). , uu u u; uu , . u. . . .

60

40. . ui?

. uu, uu h u .

41. . u u?

. (?) u .

42. . u ?

. I .

43. . u u?

. uu , u u h u u h .

44. . u ui?

. h u uu, uu, u h uu. u h u u, u u . , u , u, u , u .

45. . u u u ?

. u u i i. 108)

46. . u , u ?

. uu , cie ec uu u. h u cie uu .

47. . h h?

. huuu .

48. . h ?

. uhuuu .

49. . h ?

. u u; hu h u .

50. . h ?

. uuu .

51. . h u ?

. u u .

52. . i i i h?

. uh u .

53. . u h u u?

. u u, h, uu u u, u uu uu . h u u u u ,

   

u u. 109) uh u ? h, uuh, hu uh u .

54. . h?

. u, .

55. . u ?

. u .

56. . u ?

. u uu h .

57. . h uuh ?

. h u uu, i u .

58. . h h h?

. uuu h .

59. . ?

. u u u, uu u, u ui u . u h, hi uhuu .

60. . h h ?

. uuu h. ? u u, u, i u .

61. . i u ?

. ui u u .

62. . h uuh u?

. h u, h u .

63. . ?

. Mapi h u. h h u .

64. . ?

. u uuu uu u .

65. . u uh?

. u .

66. . uui?

________________________

) ui 5 u., . 6, 7, 8, 9, 10 u:

6. , u , uu ;

7. u u u ;

8. u h uu ui u, u u uh , u u h u, u u ;

9. u u u ; , u , u u, u ui h u uu , uu u;

10. i u u h . u. . . .

62

   

7. . u u ?

. uu u .

8. . h u ?

. u u uuh u . u u , u . 114)

9. . u u?

. u u u u u u .

10. . ?

. u .

11. . u?

. u, .

12. . u uuu u?

. u u u u, , uu; u h uu. uu ipy, h .

13. . u uh u, u u u u u , u uuu uui, u huu ui, u uuuu iui, u uh u?

. u h, u h, h .

14. . uu u uu iuu?

. u uui .

15. . u ?

. .

16. . u?

. i .

17. . ?

. u .

18. . uu u ?

. h u .

19. . uu?

. h uhuu, h ; h , .

20. . ?

. , uh, u , h i uuuu, u u uu i .

21. . u u?

. u .

22. . uu u?

. u u, u h h , u .

_____________________

) 12 . 4 u. uu ui Iuu u:

12. u u uu u h. u u u, u u , uu uu u. u. . . .

65

23. . ?

. , u , .

24. . u?

. h u u. , u , h .

25. . h ?

. u Mapi, uh I .

26. . u ?

. , u .

27. . , u I h?

. , u u u, u u h u .

28. . ?

. h; u u, h caceuie h u pacyeuix .

Bceouyi hueui u u , u u u, u h u .

29. . h?

. I .

30. . h I?

. , hui h u uui; h . uui ui : h i, hui uu, uh , h u, h i i h, u uui u . 115)

31. . u uh , u u u h?

. u .

32. . i?

. u u u, h u...

33. . uu i ?

. h uu u, u u... 116)

34.. , i ?

. , u u... 117)

35. . , i ?

. u u ... l18) __________________________

) . uui u. 14, . 1, 2 3. u. . . .

) . 184 u uu. u. . . .

) . 335 u uu. u. . . .

) . 272 u uu. u. . . .

66

36. . u ?

. uu .

37. . i ?

. ui .

38. . u ?

. uu h, , u u iu .

39. . u ?

. u hui .

40. . h h uh ?

. uu hui .

41. . u h , ?

. uu ecie uu u .

42. . ?

. u u .

43. . u ?

. u, u, . 119)

44. . h ?

. h u, uu .

45. . h ?

. h u, uu .

46. . h u ?

. h huu .

47. . h ?

. h uu .

48. . , ?

. , .

49. . i ?

. h, u i, u I , u , h u uu .

50. . h u ?

. iuh, h. uu, ui , h , u .

51. . h?

. u u h; h h u .

52. . u uu?

. u u u, u, u u, u u, uu uhu .

53. . u u?

. u i 120), hu ipy. _______________________

) p. uuuie Iuu u. 1. . 1. u. . . .

) Beiap uui i. u. B. u. u .

67 u, h u 121). (?) 122), u . . 123) .

54. . u u?

. u u ; uh , u uu. uu iuu .

55. . ui ?

. ui u i h , u u u. , iu .

56. . u ?

. h ui , u h .

57. . ?

. uuu, uu, .

58. . u ?

. uh uu .

59. . ?

. ui uu iu uuu ui u 124) .

60. . u uu ?

. h u u .

61. . u ?

. , , h h , u u u i , u hi .

_________________

) . 60 uhuui u uuh. u. . . .

) u uuu , u i, u uu u, , u u. uu uu h: , . . u , u u, u, huu; u, . . , uui u huu, uhuu, uu, u. u. . u. u. . . .

) uu u , . . uuu, u, . : , , u, u u, uu uu , u , u hu. u. . . .

) uui hui ui u i. u hh uh uuh

v h u:

u uuu uh, uuu u h, u i, uuuui u. ( .

uuu iui u, ju, uu , . 51, . 65, , 1886 u.). u. . . .

68

62. . u uh?

. u .

63. . ui?

. u uu , u u .

64. . uh?

. uh i .

65. . uu i?

. u , , u .

66. . u?

. .

67. . uu ?

. u; uuh .

h i. u u u, uu, (?) 125) u .

68. . h u ?

. u: , , .

69. . h u u u?

. u, u h .

70. . h u uh uh u?

. hh u u .

71. . u u uu?

. uu .

72. . u u uh?

. u u uh .

73. . h u u?

. .

74. . ?

. u , u u .

75. . ?

. i .

76. . u, u ?

. u ui, ui .

77. . u ?

. h i h 126) .

___________________

) (. . 50), u (. p. 49), huh

   

78. . u i ui?

. h, uh, u uhh .

79. . uh u ?

. ui ui .

80. . u u?

. uui ui. .

81. . u ?

. u h, h .

82. . u u u u , u u h, u u u?

. h uh, ; u iu h u .

83. . i ?

. i i .

u u .

______ u 12 .

1. . u hu?

h. u .

2. . hu?

. hu u u h, u h .

3. . u i?

. u .

4. . i?

. h u i, u i, uu: u i, u .

5. . uu u u h u?

. u uuu h uu , u u h .

6. . uh iuu? uu iuu?

. uu u , u , u uh .

u u u, iuu .

7. . u ?

. u u u h u , u u .

8. . h I ?

. h h, u I , u i, u uh .

70

   

5. . u?

. . u u i uu .

6. . ?

. u ui .

7. . h uuh ?

. h u uu. i u .

8. . h h h uui?

. h; u u; uu u;

i ui, ui u . u h; h uhuu .

9. . h h I?

. h: u u, u, i . (?)

10. . i?

. ui u .

11. . h uuh u?

. h u, h ui .

12. . u u?

. u u, u; .

13. . ?

. Mapi; h u; h , u .

14. . uu uh ?

. uuu, uu .

15. . ?

. u uuu, uu ui .

16. . u?

. h, u , i, h, h, . u u i , u hi .

17. . u uh?

. u .

18. . ui u ?

. uu , u u .

u u .

_____ 72

   

u 61 .

u 150) , h h; u, h u; u u, u u, huu, u, u h, , huu i; u hh u u, 151); , , u u u, u , , h u h u uu uu u u u .

u uu h, u uu . uu , , u i u, , u u u. uu , u u , u , i u u u, uu .

u u uuu u . u uu , u . u u , h u i h u u, , u i i 152) .

u u .

_____ u 62 ) .

uuu , huu ; u u u, h , u u u u, u , u uuu uui, u huu ui, u uuuu ciui, u uh

   

u; u h h uu. , uu u, u u , u , u uu, u u ; u uh ; u u 154) u .

iou , h , u , u u. h uu u u. u, u . uu : h u, h, uui, h h h uu; h, u u, u, h .

u u .

_____ u 63 .

ui , h u, , .

u u .

_____ u 6 4 155) .

u i, u u? , u u, u u. 156) u? u 157), u , u uh. uu u uuu u uu; u ui: u uu u uu, u u u-, u uu uu h u. u uu: . u, uu iu, u u u u u; u h u . u uui

   

u; uu u u , 158) u;

, u u i, u h u h. u u, I , u h. huuu , u u, u u . uh hu i u. hu , u h u? 159) i ; u u ; u uu u , h i . u h u h h. u u uh u, h u, u, huu, u u 160) ui ; u u uu u. Tho , i u h uu . , uhuu i : , , . u u ; u , h , u u h: u, u u u .

u u .

______ u 65 .

u ; u u ; u .

u , u , u . hu? h hui; uu ui. uu uui u, uu i .

u u h u h; u u; i u u h 161); u u uu; u hui; u u , u h. u u hu u h. u ui uh ui; ui ui; ui uui; u ui hui uh; ui ui; ui hui; ui uui. u,

   

h hu; ; u ; u u; ui; uh ; ; h h . u o ep h, h u u. h h . u u u u u. u u, u, u u h u h, u I u ui uh , u papyeuie , uu u. u , u, u, , u u h uu. [ u , u uui, h i; u u h, ui, hui] 162). ; u ; u uu. ? , u, u, , ; u u u, uu u, u . , , uh, , u u ui, h u . u u , h u u. u u, , [h (?) 163) h, uhh]. u h h ? h i 164). i u ? h, u, u uhh .

u u .

_____ u 6 6 165) .

u , uu , u uu. uh , h cie, h uh, u, u, uu , h u, h uh; h, ,

   

uh, h h ; , uu u , . u h , u, u u hui, h. u, u i u u, i u u u; u u, , u , , uu , u i u u u, , u he, h , uh, .

u u .

_____ u 67 .

h , h h uu uu, u u h 166), (?) uu, u i u Cioua; h u, u u. u h u, u u u ui, u h h i. u u u, h h h u. h , , u uu : i , u i, u ; i h h, u u ipa, h u ;

   

u 7 1 172) .

u Iuu, u ; h uhuu h, u-. u u uu, uh; uu Iuu u ui uhuu u uu (?) u , huu ui, ui u uu, I : hu h h . h h u I , u i, u uh, uhuu uu: uuh , u , uh u iu; u, u u: u Ciou uu u, u u, . u u iu u, u h; hu u h; u u h uuuu; h u h . hui , u uu uu .

uu : u uuu h , u , u; h u , hu. h hu, uu. h i, uh uu, h . u u;

u ; u h. u uu , uu u h u, h uu ui, h i (?), u u u; u uu u u uu, u , u , uu, uu 173); uu : u, u. u, u h h. u .

u u .

_____ _______________________

) u . u h , i huui. ( ui, i, 1882 u., . 269 (?).) u u uu, u uuui Haxthausen. Studien ber die inn. Zustnde Russlands. 1847 u. u uu h uhu u pycci u uu , u u hu. u. . . .

) ui u Iuu 12 u., . 7. 8, 9, u:

7. u uh u: uu u u, u uu u u .

8. u , u u u h u uh .

9. uu i u, ui i, u i u, i uu, uu u , uu u uu u. u. . . .

95 u 7 2 174) h ui , hui, h uui; , u, h u, u u oie, h uuui, u u u .

u u .

_____ u 7 3 175) uu u , , u, u u 176) u h u . h u uu, u, o h uu, u u u uhui. u uu uu, u uu . u uu, u u 177), u , u uh 178) u u u. uu uu u , u, u, ui uh .

i: u u . u. u u u u , uu uu: u u, , ui 179). u i . uu : u u, ;

u , 180). . uui u. 11, . 1. . 7 h 5 . (. 36 . u uu.) u. . . .

) u u h. u. . . .

) . v h (. . 78, . 3-. .-uu, 1890 u.). u. . . .

) uuui Iuu 4 u., . 23 24, u:

23. uu , u , u uu uu u h uh, uu h .

24. u , ui u u u h uh. u. . . .

) i u . u u u; uu, uu u h, uuu ipa h u... u. . . .

) h h u u , , u ui ... (. , 3- ., 14 . .-uu 1890 u.). u. . . .

) ui uju, u. 6, . 16, u:

16. hu i ? u 96 u, , u, i 181), ui . h - u uu, 182). uh u u uu, u u . : h u; i , 183). h , I .

h u , uu uuu; u uuu uuu h u u u , u u hu ui. h u ui .

u caceuie h uhuu u uui. huu, u h uh u, uu o uu uu , uu uu. Cie uui h h; u h h ui , u h h u u, u uu, ui u h-u u, u u ui 184).

u u , u u, u u u u, u ; u u uu uu, u :

   

u h uuu , u iuuu, u u u , u hu, u u, u , u uu, u uu 185), u , i uu, u u ii. u uu . u u, uu ? u ui, u u , u u u uu , u uu u u u, u , u , u u. u u 186) , , u. u u u uh , u h, u h, h, uu , uhuu, hu uu, uu, hu . u u uuh u ; u u , u 187). u uh , i l88): h , i. u : u , h h .

uu , uu: h h u . uuh , u h h, . uh u ; u ; u u , u, , h h. u u, h, , uu: h, i u, uu uu u uh h; h , u , uu .

u : , , u, u h, u h u u; u

   

h, u u , u 189). , , u u, uu u u, h u , u uui h uu, uu u u h u .

u u .

_____ u 7 4 190) .

h uu u , , , u u h u , h, u. u uu uu. . .

h u uuu, u , h u u 191), u u u uhui . u u u, u, u, ui uh . i u, , , u, , ui uu iu, u u I ui , i, i, ui u. uu h h uu, uu, u uu, u uu, uu uhu. u. uuu u u i. uh u uu, uu: u u . u u, u, ui uu iu. u u u h uu i.

u, h, uhu h, u :

uhuu . u u h, h, huu u. h u h: u h, . uu u . uu, uuu

   

u 7 9 195) .

, , , u u, , , uu. u u, uu h, h h u u. u uu ; u u hui; u , u u; h u; , , u , uu , u uh u h , , u 196) .

u u .

_____ u 80 .

uu hi uu h. u huui , huu iu. u, u u;

u . uu uu h u; u ; , uuuu. h, , u uu h uh , u, u uu uu. uuu u u uu, ; u: u, uu 197). uu; u, h uu; u u -uh. uh , u u ui , ui u. h uh h, uh h. , , uu h . u ui 198). u

   

, , , , o u, h u u , u u u, I; u hu uu u u; u h, u I h u . u h, . u uh h h, u h , u ? uhuu, i, uu, uu. u i . u , u . u u u . u uu uu, u , uu, u uu 199). ui u, uu u u , . : u u , . uu ui u ui. u u, uh. u uu. h , u . u : u h , , uh. u, h u 200). h u u u, u ui u uh. , hi, , . uh , uu, uh u u; u u u uh uu h. u, u u u u . ; u , h u u u 201). h h, uui ui .

   

u h, h u uu , u u hui. h; , u. ceuie u I , u .

u u .

_____ u 81 .

u , h Ih. , . h uu u , , , u u . ; uu u uu 202); h u uu, u h uu 203). , u, , , uh uie uu iu. h h uu uu, uu, uu uuuu, uu uhu. h u u, u, u u h u h, u u I u uie uh . uu u, u 204) . u . i uuuu, uu; u uu: u u, uu, uu u , u , u. u. uhuu, u. h ui . u u, , ui; ieuie; h h . h , h huuu u, ui, . uu u . uu u u, u u h u , u u u , hu u, 205) .

u u .

_____ ____________________

) . uuui Ioauua u. 4, . 23 24. u. . u. u .

) uh 99 h, . 5 u:

5. u : uu h, u uu .

u. . u. u .

) u u . u. . . .

) . v h: h uu u , , . . (. , . 3-. . 1890 u. . 73, . 73 74 u uu. . 95 98 .) u. . . .

103

   

u u 209). , c u 210);

u h ui , u , u u, u , u, u hu i u: h u, u uu; u , , u 211) . u uuh uuu u, u uu , huu ui ui u uu . hu h, h , h, h, u 212) , u i, u uh; uhuu uu: u, u huu, , huu 213); huu, h u -uu, u u u u, h uhuu: u , u u, u uu, u uu, u hu, u uu, u h u u h uhuu. u u , u u , u 214). u h h, u, ,

   

h h 215) u uu i u h, u. u i uuh, u , u u u, , h .

u u .

_____ u 86 .

u u ui , , 216), u u u 217). u u h-uoph; uh , u u, u u , uu i, uh ipa. e ho uh h, uh h; , 218). u h ; uu -: uu , uhuu u, , u 219); u , u ui u u ; u, u u u u u uu 220). u hu, u , u , u ; i i, ; , u uu; h u , h u uu, u , h uu u u221), u u uhui

   

. uie huuu u uu : i ui. uu : u , , i u ? uh. u hu, uh u, uu uu . u h, uhuuu i, u u ii, u uu uu u , uu, uu u 222). u u h, h u, u. , i 223) .

u u .

_____ u 87 .

u u, , ; h i , . u u, u uui uh; uuh u, u u i . i u , h i u u u. u u , u u; uh u ui u h ci u. h h u . u u u u, u u; u u h h, h, u h, h ; uu , uhuu, , hu uu, hu u, h uuu, h ui uu. uu : u u. , u, 224), h , u. uu : uuh u 225), ,

   

u . i huu , uu , u, u u u, i 226) .

u u .

_____ u 88 .

uu : u ; ui uu . , h u, i . u : u u, u uu, u . uu , uu . i , u u . u uuu u , u uhuu i poeuie. u ui uuu ui; u ui h , u u, u . u , u , u uh; u u uu uu u .

u u .

_____ u 8 9 227) .

u, u , uu h h? uu u u? uu h h? uu u h? uu iu ui uju 6 u., .

16, 17 18 u:

16. u i ? u u, u: u u; u u u .

17. , u , u uu ;

18. , u , u .

uuh u. 26, . 11 12 u:

11. , u uu ;

12. u, u .

uuh i 52 u., . 11 u:

11. , , ; u uuu; u, u , ui u! u. . . .

) , i u uu ui uuu u uuh, u u J h, u uh . h; i u 108 u? uu u-? uu -? uu u-? uu -? uu -? u uu uu, u uu , u uu , u uu: h h uu, u u uu; h h u uu; u h hu uu;

- u iu-u, u u u u u;

- u u-, u h h u; - u -, u u uu; - u u-, u u; - u -, u u h u uh h u, h ; u , u u u I .

u u .

_____ uhi u 89 . u uh ui, u, u u h , . .

h ui, u , u, , h uhu u, u h uu . u uh u u uhi uu h, uu uh u u u u, ui u-. h u uui, u h, . .

u: uuڻ .

uui .

1) uu. , h ie uuu u uu u h , h uu u h uh u huu .

, u huu u uu .

_________________

u., u h, . uh. uh ( 1857 u.) u . u, u u., u h. ( . u u , . . u, . 6, . 1860). u. . . .

109

2) h h uu , u h u, u u u i , huuu h h u h. h h h .

3) u u uu, u u u u h u u u i . u h uu hui i huuu .

4) h h u uu, u u hui u u huu h, u u i h h u .

5) h hu uu, uuu uu h u h, u u .

6) Ciu-uopa uu h, u .

7) u-, ii hui, , h, huu uui .

8) -, u . u uui, uuu uui u uuu uui .

9. uu-, h u, u h hu u u u u . uui uhuui, ui u; u, uu , u huu u u .

10) -, u h, u uh u, h , i u uhuui uui u ui u. u uh u; u h u h, u, uu , u uu .

u u uh, u h u uh i h, u u u .

11) -, i I 228) .

_____________________

) u, u uui uh u uuu uh u u 8, 1905 u. (. 192) h ui h u u h. u u . i .

uui uu uuh u. . . (. . 222, 223 224. , 1908 u. . uu .

u. . . ., 110 u 90 .

u u u u, h. u , u hu h h u, u ; u u u, uhu, u 229), uuu, uuu. ? u uu .

230) .

u u .

_____ u 91 .

uhui u ui. uu u , u , h u uh u hui , u uh, u , h, u , u h, u, uu , , , u ; hu u, i, i i, u uu uu, h uu, , uuh ; uuu ; u hu ; hu uu u; uh uu; , u, u i; u, ; , uh h, ui , ; uu , , u; i u u ; h u ; u hu ipy; u, u, u, u h ; uuu u; u hu uu, , ch uu , h, u ui, u u u; ui, i ci , ui ; u u uu; u, u, uui, h, , uui, u h .

u u .

_____ ___________________

) hu uu huu. u. . . .

) uui: , . u. . . .

111

u 92 .

u u ; i .

ui u , u u u, u u, u uu. uu, u, h uu, h , hui, u 231) .

   

_____ ___________________

) u 99 u , u u u uh uui. u a hi:

1. u , !

2. i; uu ui .

3. uu, u u, u u u uu, uu u uu .

4. uu i, uu . uu, u uu .

5. u ; uu -h, u uu .

u: i uu u i, uuu u . u. . . .

u uu u h 232) .

_____ u 93 ) .

I .

u , h. , uu u Iuu, h . h I h; uu u, ui, u i, ui u, Iuu; u ipa , h u. u I . h hu, u , u u; u, u i , u. iepe, u , , . Iuu, , u ui u, i, u, u, uu, Ji Ocapi, i, u, uui u, , h u ;

u u uhuu, uu -, u : u h, u h, uhu, u u u u uuuu; u u u h u; u u, u uu. h uh h. - u u, u, , u i, u h .

u u .

_____

   

u 94 .

u u , uuu i .

, hu, i ; hu ; h u - ; u u u, ipy u. u u i h u . u i hui, u ui; u u u ; u -u, u . -u, uu uh; u u , uu , u uu u. u uu : u uu i, u u uhuuu, u uu, u uui. , , u h ui uhuu. uuh uu uu u uu uu, i. u u uu ; u uuu uu, uu u uu;

uuh uu : uui i u u; u h, u i . uu :

h uu. ipy u, h u , u u uui i; u h uu uu; uhi u h h .

u u .

_____ u 95 .

u ui, uu, u uu . u u .

u u ui; u u u, u u u u u uuui uu uh. uu u, : u u uu 235); u , uu i uh h u-, u uu u u u 236). u

   

h ui u; h u h huu u u , u I h: u u uu , u u ; hu . u u , u uu hu , , i uh 237); u , u u . uhuu ui, u h h uh .

u u .

_____ u 96 .Pages:   || 2 | 3 |
 >>  - .


:

- ...

.. , .. , .. , , ...

6 123 " " ( ) 1. 325 2 , , ...

() ( ) 2011 84(4) 3 . (). : , 2011. 302 . " " . , ...

2 1. . , , , ...

sharp lc 22le510ru 25-03-2016 1 . . . - . ...

. NEFT Published by Tyumen State Oil and Gas University since 1997. Content , Geology, prospecting and exploration of oil and gas fields ...

, ....

.8 㠗 , . Ƞ "" . , , , ...

, " " , . . A. M. . : , 2007. 1...

- " " " " . 1 . ...

36/2013-3613(2) . , 115, . , 690001 .: (423) 221-09-01, (423) 221-09-98 http://5aas.arbitr.ru/ . 51-6083/2012 31 2013 ...

www.radiovirage.ru , 15 ; , ...

, , . i 1) , , . , ; 2) , w, w , . . i . . ...

.. , . 1936 . 284...

(, -, 19031979) . , . , " ". ...

( ) 50 . , ...

ZT. . ) . ! www.booksite.ru : . (. .), . (), ., ., . ( ...

SEXY Lamination , 100%. . ...

Module V Unit 25 : Buying souvenirs. Postcards of the city. : t the souvenir shop Part ` For beginners 0 A1 / / 25.1 . Watercolour / pictures / postcards of th... 
<<     |    
2018 www.new.pdfm.ru - -

, .
, , , , 1-2 .